Kassettenrollos 42.068. blickdicht in 13 Farben - strukturiert

Artikelnummer: R-KS-461

Kassettenrollos 42.068. blickdicht in 13 Farben - strukturiert
Alle Variationen sind Pflichtfelder auer pers. Notiz / Hinweis.

{#566
 +"Werte": array:49 [
  0 => {#567
   +"kEigenschaftWert": 3011265
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": b"z.B. Bestellbreite=80,1cm / Bestellhhe=145,9cm = Grundma 90x160"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#568
   +"kEigenschaftWert": 3011266
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "80x100cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#569
   +"kEigenschaftWert": 3011267
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "80x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 7.487397
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 8,91 €"
    1 => "+ 7,49 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "149,31 €"
    1 => "125,47 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 8.91
    1 => 7.487397
   ]
  }
  3 => {#570
   +"kEigenschaftWert": 3011268
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "80x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 13.613427
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 16,20 €"
    1 => "+ 13,61 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "156,60 €"
    1 => "131,60 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 16.2
    1 => 13.613427
   ]
  }
  4 => {#571
   +"kEigenschaftWert": 3011269
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "80x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 18.378171
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 21,87 €"
    1 => "+ 18,38 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "162,27 €"
    1 => "136,36 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 21.87
    1 => 18.378171
   ]
  }
  5 => {#572
   +"kEigenschaftWert": 3011270
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "80x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 32.672241
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 38,88 €"
    1 => "+ 32,67 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "179,28 €"
    1 => "150,66 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 38.88
    1 => 32.672241
   ]
  }
  6 => {#573
   +"kEigenschaftWert": 3011271
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "80x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 37.436985
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 44,55 €"
    1 => "+ 37,44 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "184,95 €"
    1 => "155,42 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 44.55
    1 => 37.436985
   ]
  }
  7 => {#574
   +"kEigenschaftWert": 3011272
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "100x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 15.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 18,63 €"
    1 => "+ 15,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "159,03 €"
    1 => "133,64 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 18.63
    1 => 15.655437
   ]
  }
  8 => {#575
   +"kEigenschaftWert": 3011273
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "100x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 21.100824
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 25,11 €"
    1 => "+ 21,10 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "165,51 €"
    1 => "139,08 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 25.11
    1 => 21.100824
   ]
  }
  9 => {#576
   +"kEigenschaftWert": 3011274
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "100x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 27.907578
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 33,21 €"
    1 => "+ 27,91 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "173,61 €"
    1 => "145,89 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 33.21
    1 => 27.907578
   ]
  }
  10 => {#577
   +"kEigenschaftWert": 3011275
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "100x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 34.033608
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 40,50 €"
    1 => "+ 34,03 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "180,90 €"
    1 => "152,02 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 40.5
    1 => 34.033608
   ]
  }
  11 => {#578
   +"kEigenschaftWert": 3011276
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "100x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 50.369769
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 59,94 €"
    1 => "+ 50,37 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "200,34 €"
    1 => "168,35 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 59.94
    1 => 50.369769
   ]
  }
  12 => {#579
   +"kEigenschaftWert": 3011277
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "100x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 55.134432
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 65,61 €"
    1 => "+ 55,13 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "206,01 €"
    1 => "173,12 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 65.61
    1 => 55.134432
   ]
  }
  13 => {#580
   +"kEigenschaftWert": 3011278
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "120x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 28.588221
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 34,02 €"
    1 => "+ 28,59 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "174,42 €"
    1 => "146,57 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 34.02
    1 => 28.588221
   ]
  }
  14 => {#581
   +"kEigenschaftWert": 3011279
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "120x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 34.714251
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 41,31 €"
    1 => "+ 34,71 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "181,71 €"
    1 => "152,70 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 41.31
    1 => 34.714251
   ]
  }
  15 => {#582
   +"kEigenschaftWert": 3011280
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "120x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 42.201648
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "15"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 50,22 €"
    1 => "+ 42,20 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "190,62 €"
    1 => "160,18 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 50.22
    1 => 42.201648
   ]
  }
  16 => {#583
   +"kEigenschaftWert": 3011281
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "120x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 48.327759
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "16"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 57,51 €"
    1 => "+ 48,33 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "197,91 €"
    1 => "166,31 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 57.51
    1 => 48.327759
   ]
  }
  17 => {#584
   +"kEigenschaftWert": 3011282
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "120x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 68.747859
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "17"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 81,81 €"
    1 => "+ 68,75 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "222,21 €"
    1 => "186,73 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 81.81
    1 => 68.747859
   ]
  }
  18 => {#585
   +"kEigenschaftWert": 3011283
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "120x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 76.235256
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "18"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 90,72 €"
    1 => "+ 76,24 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "231,12 €"
    1 => "194,22 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 90.72
    1 => 76.235256
   ]
  }
  19 => {#586
   +"kEigenschaftWert": 3011284
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "140x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 49.008402
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "19"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 58,32 €"
    1 => "+ 49,01 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "198,72 €"
    1 => "166,99 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 58.32
    1 => 49.008402
   ]
  }
  20 => {#587
   +"kEigenschaftWert": 3011285
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "140x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 57.857166
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "20"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 68,85 €"
    1 => "+ 57,86 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "209,25 €"
    1 => "175,84 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 68.85
    1 => 57.857166
   ]
  }
  21 => {#588
   +"kEigenschaftWert": 3011286
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "140x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 68.067216
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "21"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 81,00 €"
    1 => "+ 68,07 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "221,40 €"
    1 => "186,05 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 81.0
    1 => 68.067216
   ]
  }
  22 => {#589
   +"kEigenschaftWert": 3011287
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "140x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 77.596623
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "22"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 92,34 €"
    1 => "+ 77,60 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "232,74 €"
    1 => "195,58 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 92.34
    1 => 77.596623
   ]
  }
  23 => {#590
   +"kEigenschaftWert": 3011288
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "140x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 102.781548
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "23"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 122,31 €"
    1 => "+ 102,78 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "262,71 €"
    1 => "220,76 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 122.31
    1 => 102.781548
   ]
  }
  24 => {#591
   +"kEigenschaftWert": 3011289
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "140x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 112.991598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "24"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 134,46 €"
    1 => "+ 112,99 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "274,86 €"
    1 => "230,97 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 134.46
    1 => 112.991598
   ]
  }
  25 => {#592
   +"kEigenschaftWert": 3011290
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "160x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 68.067216
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "25"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 81,00 €"
    1 => "+ 68,07 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "221,40 €"
    1 => "186,05 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 81.0
    1 => 68.067216
   ]
  }
  26 => {#593
   +"kEigenschaftWert": 3011291
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "160x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 76.91598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "26"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 91,53 €"
    1 => "+ 76,92 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "231,93 €"
    1 => "194,90 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 91.53
    1 => 76.91598
   ]
  }
  27 => {#594
   +"kEigenschaftWert": 3011292
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "160x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 87.806754
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "27"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 104,49 €"
    1 => "+ 87,81 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "244,89 €"
    1 => "205,79 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 104.49
    1 => 87.806754
   ]
  }
  28 => {#595
   +"kEigenschaftWert": 3011293
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "160x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 96.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "28"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 115,02 €"
    1 => "+ 96,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "255,42 €"
    1 => "214,64 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 115.02
    1 => 96.655437
   ]
  }
  29 => {#596
   +"kEigenschaftWert": 3011294
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "160x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 125.924382
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "29"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 149,85 €"
    1 => "+ 125,92 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "290,25 €"
    1 => "243,91 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 149.85
    1 => 125.924382
   ]
  }
  30 => {#597
   +"kEigenschaftWert": 3011295
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "160x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 135.453789
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "30"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 161,19 €"
    1 => "+ 135,45 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "301,59 €"
    1 => "253,44 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 161.19
    1 => 135.453789
   ]
  }
  31 => {#598
   +"kEigenschaftWert": 3011296
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "180x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 81.680643
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "31"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 97,20 €"
    1 => "+ 81,68 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "237,60 €"
    1 => "199,66 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 97.2
    1 => 81.680643
   ]
  }
  32 => {#599
   +"kEigenschaftWert": 3011297
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "180x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 91.890774
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "32"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 109,35 €"
    1 => "+ 91,89 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "249,75 €"
    1 => "209,87 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 109.35
    1 => 91.890774
   ]
  }
  33 => {#600
   +"kEigenschaftWert": 3011298
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "180x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 101.420181
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "33"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 120,69 €"
    1 => "+ 101,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "261,09 €"
    1 => "219,40 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 120.69
    1 => 101.420181
   ]
  }
  34 => {#601
   +"kEigenschaftWert": 3011299
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "180x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 112.310955
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "34"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 133,65 €"
    1 => "+ 112,31 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "274,05 €"
    1 => "230,29 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 133.65
    1 => 112.310955
   ]
  }
  35 => {#602
   +"kEigenschaftWert": 3011300
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "180x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 143.621829
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "35"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 170,91 €"
    1 => "+ 143,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "311,31 €"
    1 => "261,61 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 170.91
    1 => 143.621829
   ]
  }
  36 => {#603
   +"kEigenschaftWert": 3011301
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "180x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 153.151236
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "36"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 182,25 €"
    1 => "+ 153,15 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "322,65 €"
    1 => "271,13 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 182.25
    1 => 153.151236
   ]
  }
  37 => {#604
   +"kEigenschaftWert": 3011302
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "200x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 95.294151
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "37"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 113,40 €"
    1 => "+ 95,29 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "253,80 €"
    1 => "213,28 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 113.4
    1 => 95.294151
   ]
  }
  38 => {#605
   +"kEigenschaftWert": 3011303
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "200x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 106.865568
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "38"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 127,17 €"
    1 => "+ 106,87 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "267,57 €"
    1 => "224,85 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 127.17
    1 => 106.865568
   ]
  }
  39 => {#606
   +"kEigenschaftWert": 3011304
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "200x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 117.075618
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "39"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 139,32 €"
    1 => "+ 117,08 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "279,72 €"
    1 => "235,06 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 139.32
    1 => 117.075618
   ]
  }
  40 => {#607
   +"kEigenschaftWert": 3011305
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "200x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 127.285749
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "40"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 151,47 €"
    1 => "+ 127,29 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "291,87 €"
    1 => "245,27 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 151.47
    1 => 127.285749
   ]
  }
  41 => {#608
   +"kEigenschaftWert": 3011306
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "200x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 162.680643
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "41"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 193,59 €"
    1 => "+ 162,68 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "333,99 €"
    1 => "280,66 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 193.59
    1 => 162.680643
   ]
  }
  42 => {#609
   +"kEigenschaftWert": 3011307
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "200x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 174.932784
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "42"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 208,17 €"
    1 => "+ 174,93 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "348,57 €"
    1 => "292,92 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 208.17
    1 => 174.932784
   ]
  }
  43 => {#610
   +"kEigenschaftWert": 3011308
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "220x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 109.588221
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "43"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 130,41 €"
    1 => "+ 109,59 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "270,81 €"
    1 => "227,57 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 130.41
    1 => 109.588221
   ]
  }
  44 => {#611
   +"kEigenschaftWert": 3011309
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "220x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 119.798352
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "44"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 142,56 €"
    1 => "+ 119,80 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "282,96 €"
    1 => "237,78 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 142.56
    1 => 119.798352
   ]
  }
  45 => {#612
   +"kEigenschaftWert": 3011310
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "220x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 131.369769
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "45"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 156,33 €"
    1 => "+ 131,37 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "296,73 €"
    1 => "249,35 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 156.33
    1 => 131.369769
   ]
  }
  46 => {#613
   +"kEigenschaftWert": 3011311
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "220x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 143.621829
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "46"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 170,91 €"
    1 => "+ 143,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "311,31 €"
    1 => "261,61 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 170.91
    1 => 143.621829
   ]
  }
  47 => {#614
   +"kEigenschaftWert": 3011312
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "220x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 181.058814
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "47"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 215,46 €"
    1 => "+ 181,06 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "355,86 €"
    1 => "299,04 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 215.46
    1 => 181.058814
   ]
  }
  48 => {#615
   +"kEigenschaftWert": 3011313
   +"kEigenschaft": 161554
   +"cName": "220x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 191.949588
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "48"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 228,42 €"
    1 => "+ 191,95 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "368,82 €"
    1 => "309,93 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 228.42
    1 => 191.949588
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161554
 +"kArtikel": 45868
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 0
 +"cName": b"Grundma"
 +"nLieferbareVariationswerte": 49
}
Grundma
{#616
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#617
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161555
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161555
 +"kArtikel": 45868
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 1
 +"cName": "Bestellbreite in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellbreite in cm
ab 40,1 bis 220 cm
{#618
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#619
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161556
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161556
 +"kArtikel": 45868
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 2
 +"cName": b"Bestellhhe in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellhhe in cm
bis 300 cm
{#620
 +"Werte": array:13 [
  0 => {#621
   +"kEigenschaftWert": 3013488
   +"kEigenschaft": 161764
   +"cName": "00 Braunbeige-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
  }
  1 => {#622
   +"kEigenschaftWert": 3013489
   +"kEigenschaft": 161764
   +"cName": b"04 Lindgrn-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
  }
  2 => {#623
   +"kEigenschaftWert": 3013490
   +"kEigenschaft": 161764
   +"cName": "05 Creme-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
  }
  3 => {#624
   +"kEigenschaftWert": 3013491
   +"kEigenschaft": 161764
   +"cName": b"06 Blautrkis-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
  }
  4 => {#625
   +"kEigenschaftWert": 3013492
   +"kEigenschaft": 161764
   +"cName": "08 Grau-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
  }
  5 => {#626
   +"kEigenschaftWert": 3013493
   +"kEigenschaft": 161764
   +"cName": "09 Ocker-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
  }
  6 => {#627
   +"kEigenschaftWert": 3013494
   +"kEigenschaft": 161764
   +"cName": "10 Taupe-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
  }
  7 => {#628
   +"kEigenschaftWert": 3013495
   +"kEigenschaft": 161764
   +"cName": "11 Graubraun-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
  }
  8 => {#629
   +"kEigenschaftWert": 3013496
   +"kEigenschaft": 161764
   +"cName": "12 Schwarz-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
  }
  9 => {#630
   +"kEigenschaftWert": 3013497
   +"kEigenschaft": 161764
   +"cName": "20 Hellgrau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
  }
  10 => {#631
   +"kEigenschaftWert": 3013498
   +"kEigenschaft": 161764
   +"cName": "21 Weiss"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
  }
  11 => {#632
   +"kEigenschaftWert": 3013499
   +"kEigenschaft": 161764
   +"cName": "22 Hellrosa"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
  }
  12 => {#633
   +"kEigenschaftWert": 3013500
   +"kEigenschaft": 161764
   +"cName": b"23 Hellgrn"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161764
 +"kArtikel": 45868
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "IMGSWATCHES"
 +"nSort": 3
 +"cName": "Farbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 13
}
Farbe
{#634
 +"Werte": array:12 [
  0 => {#635
   +"kEigenschaftWert": 3011314
   +"kEigenschaft": 161557
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#636
   +"kEigenschaftWert": 3011315
   +"kEigenschaft": 161557
   +"cName": "Seitenzug rechts transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#637
   +"kEigenschaftWert": 3011316
   +"kEigenschaft": 161557
   +"cName": b"Seitenzug rechts wei"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#638
   +"kEigenschaftWert": 3011317
   +"kEigenschaft": 161557
   +"cName": "Seitenzug rechts grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#639
   +"kEigenschaftWert": 3011318
   +"kEigenschaft": 161557
   +"cName": "Seitenzug rechts schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#640
   +"kEigenschaftWert": 3011319
   +"kEigenschaft": 161557
   +"cName": "Seitenzug rechts nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,64 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "153,04 €"
    1 => "128,60 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.64
    1 => 10.618452
   ]
  }
  6 => {#641
   +"kEigenschaftWert": 3011320
   +"kEigenschaft": 161557
   +"cName": "Seitenzug links transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#642
   +"kEigenschaftWert": 3011321
   +"kEigenschaft": 161557
   +"cName": b"Seitenzug links wei"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#643
   +"kEigenschaftWert": 3011322
   +"kEigenschaft": 161557
   +"cName": "Seitenzug links grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#644
   +"kEigenschaftWert": 3011323
   +"kEigenschaft": 161557
   +"cName": "Seitenzug links schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#645
   +"kEigenschaftWert": 3011324
   +"kEigenschaft": 161557
   +"cName": "Seitenzug links nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,64 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "153,04 €"
    1 => "128,60 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.64
    1 => 10.618452
   ]
  }
  11 => {#646
   +"kEigenschaftWert": 3011325
   +"kEigenschaft": 161557
   +"cName": "Mittelzug"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161557
 +"kArtikel": 45868
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 4
 +"cName": "Bedienung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 12
}
Bedienung
{#647
 +"Werte": array:15 [
  0 => {#648
   +"kEigenschaftWert": 3011326
   +"kEigenschaft": 161558
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#649
   +"kEigenschaftWert": 3011327
   +"kEigenschaft": 161558
   +"cName": b"Standard (3/4 der Bestellhhe)"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#650
   +"kEigenschaftWert": 3011328
   +"kEigenschaft": 161558
   +"cName": "60 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#651
   +"kEigenschaftWert": 3011329
   +"kEigenschaft": 161558
   +"cName": "80 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#652
   +"kEigenschaftWert": 3011330
   +"kEigenschaft": 161558
   +"cName": "100 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#653
   +"kEigenschaftWert": 3011331
   +"kEigenschaft": 161558
   +"cName": "120 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  6 => {#654
   +"kEigenschaftWert": 3011332
   +"kEigenschaft": 161558
   +"cName": "140 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#655
   +"kEigenschaftWert": 3011333
   +"kEigenschaft": 161558
   +"cName": "160 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#656
   +"kEigenschaftWert": 3011334
   +"kEigenschaft": 161558
   +"cName": "180 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#657
   +"kEigenschaftWert": 3011335
   +"kEigenschaft": 161558
   +"cName": "200 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#658
   +"kEigenschaftWert": 3011336
   +"kEigenschaft": 161558
   +"cName": "220 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  11 => {#659
   +"kEigenschaftWert": 3011337
   +"kEigenschaft": 161558
   +"cName": "240 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  12 => {#660
   +"kEigenschaftWert": 3011338
   +"kEigenschaft": 161558
   +"cName": "260 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  13 => {#661
   +"kEigenschaftWert": 3011339
   +"kEigenschaft": 161558
   +"cName": "280 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  14 => {#662
   +"kEigenschaftWert": 3011340
   +"kEigenschaft": 161558
   +"cName": "300 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161558
 +"kArtikel": 45868
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 5
 +"cName": b"Bedienlnge"
 +"nLieferbareVariationswerte": 15
}
Bedienlnge
{#663
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#664
   +"kEigenschaftWert": 3011341
   +"kEigenschaft": 161559
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#665
   +"kEigenschaftWert": 3011342
   +"kEigenschaft": 161559
   +"cName": "rund"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#666
   +"kEigenschaftWert": 3011343
   +"kEigenschaft": 161559
   +"cName": "eckig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161559
 +"kArtikel": 45868
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 6
 +"cName": "Kassettenform"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Kassettenform
{#667
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#668
   +"kEigenschaftWert": 3011344
   +"kEigenschaft": 161560
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#669
   +"kEigenschaftWert": 3011345
   +"kEigenschaft": 161560
   +"cName": b"wei RAL 9016"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#670
   +"kEigenschaftWert": 3011346
   +"kEigenschaft": 161560
   +"cName": "silber eloxiert"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#671
   +"kEigenschaftWert": 3011347
   +"kEigenschaft": 161560
   +"cName": "schwarz RAL 9005"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161560
 +"kArtikel": 45868
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 7
 +"cName": "Profilfarbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Profilfarbe
{#672
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#673
   +"kEigenschaftWert": 3011348
   +"kEigenschaft": 161561
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#674
   +"kEigenschaftWert": 3011349
   +"kEigenschaft": 161561
   +"cName": "Wandmontage"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#675
   +"kEigenschaftWert": 3011350
   +"kEigenschaft": 161561
   +"cName": "Deckenmontage"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#676
   +"kEigenschaftWert": 3011351
   +"kEigenschaft": 161561
   +"cName": "Wandwinkel 60mm-108mm"
   +"fAufpreisNetto": 11.503377
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 13,69 €"
    1 => "+ 11,50 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "154,09 €"
    1 => "129,49 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 13.69
    1 => 11.503377
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161561
 +"kArtikel": 45868
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 8
 +"cName": "Befestigung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Befestigung
{#677
 +"Werte": array:9 [
  0 => {#678
   +"kEigenschaftWert": 3011352
   +"kEigenschaft": 161562
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#679
   +"kEigenschaftWert": 3011353
   +"kEigenschaft": 161562
   +"cName": "nein"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#680
   +"kEigenschaftWert": 3011354
   +"kEigenschaft": 161562
   +"cName": b"Seilfhrung"
   +"fAufpreisNetto": 15.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 18,63 €"
    1 => "+ 15,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "159,03 €"
    1 => "133,64 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 18.63
    1 => 15.655437
   ]
  }
  3 => {#681
   +"kEigenschaftWert": 3011355
   +"kEigenschaft": 161562
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 20 - 100 cm"
   +"fAufpreisNetto": 50.451417
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 60,04 €"
    1 => "+ 50,45 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "200,44 €"
    1 => "168,43 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 60.04
    1 => 50.451417
   ]
  }
  4 => {#682
   +"kEigenschaftWert": 3011356
   +"kEigenschaft": 161562
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 100,1 - 140 cm"
   +"fAufpreisNetto": 59.354613
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 70,63 €"
    1 => "+ 59,35 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "211,03 €"
    1 => "177,34 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 70.63
    1 => 59.354613
   ]
  }
  5 => {#683
   +"kEigenschaftWert": 3011357
   +"kEigenschaft": 161562
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 140,1 - 180 cm"
   +"fAufpreisNetto": 76.419045
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 90,94 €"
    1 => "+ 76,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "231,34 €"
    1 => "194,40 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 90.94
    1 => 76.419045
   ]
  }
  6 => {#684
   +"kEigenschaftWert": 3011358
   +"kEigenschaft": 161562
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 180,1 - 220 cm"
   +"fAufpreisNetto": 92.741598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 110,36 €"
    1 => "+ 92,74 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "250,76 €"
    1 => "210,72 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 110.36
    1 => 92.741598
   ]
  }
  7 => {#685
   +"kEigenschaftWert": 3011359
   +"kEigenschaft": 161562
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 220,1 - 260 cm"
   +"fAufpreisNetto": 118.709226
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 141,26 €"
    1 => "+ 118,71 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "281,66 €"
    1 => "236,69 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 141.26
    1 => 118.709226
   ]
  }
  8 => {#686
   +"kEigenschaftWert": 3011360
   +"kEigenschaft": 161562
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 260,1 - 300 cm"
   +"fAufpreisNetto": 135.773658
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 161,57 €"
    1 => "+ 135,77 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "301,97 €"
    1 => "253,76 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 161.57
    1 => 135.773658
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161562
 +"kArtikel": 45868
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 9
 +"cName": b"Seitenfhrung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 9
}
Seitenfhrung
{#687
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#688
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161563
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161563
 +"kArtikel": 45868
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "FREIFELD"
 +"nSort": 10
 +"cName": "pers. Notiz"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
pers. Notiz

ab 113,72 €

inkl.19% USt. , versandfreie Lieferung

Alter Preis: 140,40 €
Rabatt: 19%

Lieferzeit: 5 - 8 Werktage

Lieferzeit: 16 - 17 Werktage

Stck


Kassettenrollos 42.068. blickdicht in 13 Farben - strukturiert - zur Wand- und Deckenmontage

Lichttechnische Werte fr alle Farben im berblick

00 Braunbeige-Mehrfarbig = Lichtdurchlssigkeit: 18%, Reflexion: 42%, Wrmeumwandlung: 40%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

04 Lindgrn-Mehrfarbig = Lichtdurchlssigkeit: 16%, Reflexion: 45%, Wrmeumwandlung: 39%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

05 Creme-Mehrfarbig = Lichtdurchlssigkeit: 16%, Reflexion: 61%, Wrmeumwandlung: 23%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

06 Blautrkis-Mehrfarbig = Lichtdurchlssigkeit: 19%, Reflexion: 47%, Wrmeumwandlung: 34%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

08 Grau-Mehrfarbig = Lichtdurchlssigkeit: 14%, Reflexion: 59%, Wrmeumwandlung: 27%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

09 Ocker-Mehrfarbig = Lichtdurchlssigkeit: 18%, Reflexion: 43%, Wrmeumwandlung: 39%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

10 Taupe-Mehrfarbig = Lichtdurchlssigkeit: 16%, Reflexion: 61%, Wrmeumwandlung: 23%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

11 Graubraun-Mehrfarbig = Lichtdurchlssigkeit: 19%, Reflexion: 42%, Wrmeumwandlung: 39%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

12 Schwarz-Mehrfarbig = Lichtdurchlssigkeit: 15%, Reflexion: 25%, Wrmeumwandlung: 60%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

20 Hellgrau = Lichtdurchlssigkeit: 19%, Reflexion: 69%, Wrmeumwandlung: 12%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

21 Weiss = Lichtdurchlssigkeit: 19%, Reflexion: 69%, Wrmeumwandlung: 12%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

22 Hellrosa = Lichtdurchlssigkeit: 10%, Reflexion: 42%, Wrmeumwandlung: 48%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

23 Hellgrn = Lichtdurchlssigkeit: 12%, Reflexion: 41%, Wrmeumwandlung: 47%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

Sie haben Fragen?

Die hufigsten Fragen mit den passenden Antworten haben wir fr Sie zusammengestellt.

Ihre Fachberaterin
Antje Walther
Antje Walther
Beratungstelefon

Tel: 036628 / 89152

Montag bis Freitag:
08:00 bis 18:00 Uhr

E-Mail

shop@online-rolloshop.de

Kontaktdaten
Stoffmuster bestellen