Kassettenrollos 42.341. Verdunkelung in 3 Farben - gestreift

Artikelnummer: R-KS-466

Kassettenrollos 42.341. Verdunkelung in 3 Farben - gestreift
Alle Variationen sind Pflichtfelder außer pers. Notiz / Hinweis.

{#570
 +"Werte": array:56 [
  0 => {#571
   +"kEigenschaftWert": 3011763
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": b"z.B. Bestellbreite=80,1cm / Bestellhöhe=145,9cm = Grundmaß 90x160"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#572
   +"kEigenschaftWert": 3011764
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "80x100cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#573
   +"kEigenschaftWert": 3011765
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "80x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 7.487397
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 8,91 €"
    1 => "+ 7,49 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "149,31 €"
    1 => "125,47 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 8.91
    1 => 7.487397
   ]
  }
  3 => {#574
   +"kEigenschaftWert": 3011766
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "80x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 13.613427
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 16,20 €"
    1 => "+ 13,61 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "156,60 €"
    1 => "131,60 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 16.2
    1 => 13.613427
   ]
  }
  4 => {#575
   +"kEigenschaftWert": 3011767
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "80x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 18.378171
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 21,87 €"
    1 => "+ 18,38 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "162,27 €"
    1 => "136,36 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 21.87
    1 => 18.378171
   ]
  }
  5 => {#576
   +"kEigenschaftWert": 3011768
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "80x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 32.672241
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 38,88 €"
    1 => "+ 32,67 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "179,28 €"
    1 => "150,66 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 38.88
    1 => 32.672241
   ]
  }
  6 => {#577
   +"kEigenschaftWert": 3011769
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "100x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 15.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 18,63 €"
    1 => "+ 15,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "159,03 €"
    1 => "133,64 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 18.63
    1 => 15.655437
   ]
  }
  7 => {#578
   +"kEigenschaftWert": 3011770
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "100x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 21.100824
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 25,11 €"
    1 => "+ 21,10 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "165,51 €"
    1 => "139,08 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 25.11
    1 => 21.100824
   ]
  }
  8 => {#579
   +"kEigenschaftWert": 3011771
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "100x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 27.907578
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 33,21 €"
    1 => "+ 27,91 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "173,61 €"
    1 => "145,89 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 33.21
    1 => 27.907578
   ]
  }
  9 => {#580
   +"kEigenschaftWert": 3011772
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "100x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 34.033608
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 40,50 €"
    1 => "+ 34,03 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "180,90 €"
    1 => "152,02 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 40.5
    1 => 34.033608
   ]
  }
  10 => {#581
   +"kEigenschaftWert": 3011773
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "100x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 50.369769
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 59,94 €"
    1 => "+ 50,37 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "200,34 €"
    1 => "168,35 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 59.94
    1 => 50.369769
   ]
  }
  11 => {#582
   +"kEigenschaftWert": 3011774
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "120x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 28.588221
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 34,02 €"
    1 => "+ 28,59 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "174,42 €"
    1 => "146,57 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 34.02
    1 => 28.588221
   ]
  }
  12 => {#583
   +"kEigenschaftWert": 3011775
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "120x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 34.714251
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 41,31 €"
    1 => "+ 34,71 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "181,71 €"
    1 => "152,70 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 41.31
    1 => 34.714251
   ]
  }
  13 => {#584
   +"kEigenschaftWert": 3011776
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "120x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 42.201648
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 50,22 €"
    1 => "+ 42,20 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "190,62 €"
    1 => "160,18 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 50.22
    1 => 42.201648
   ]
  }
  14 => {#585
   +"kEigenschaftWert": 3011777
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "120x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 48.327759
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 57,51 €"
    1 => "+ 48,33 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "197,91 €"
    1 => "166,31 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 57.51
    1 => 48.327759
   ]
  }
  15 => {#586
   +"kEigenschaftWert": 3011778
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "120x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 68.747859
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "15"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 81,81 €"
    1 => "+ 68,75 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "222,21 €"
    1 => "186,73 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 81.81
    1 => 68.747859
   ]
  }
  16 => {#587
   +"kEigenschaftWert": 3011779
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "140x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 49.008402
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "16"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 58,32 €"
    1 => "+ 49,01 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "198,72 €"
    1 => "166,99 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 58.32
    1 => 49.008402
   ]
  }
  17 => {#588
   +"kEigenschaftWert": 3011780
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "140x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 57.857166
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "17"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 68,85 €"
    1 => "+ 57,86 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "209,25 €"
    1 => "175,84 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 68.85
    1 => 57.857166
   ]
  }
  18 => {#589
   +"kEigenschaftWert": 3011781
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "140x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 68.067216
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "18"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 81,00 €"
    1 => "+ 68,07 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "221,40 €"
    1 => "186,05 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 81.0
    1 => 68.067216
   ]
  }
  19 => {#590
   +"kEigenschaftWert": 3011782
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "140x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 77.596623
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "19"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 92,34 €"
    1 => "+ 77,60 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "232,74 €"
    1 => "195,58 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 92.34
    1 => 77.596623
   ]
  }
  20 => {#591
   +"kEigenschaftWert": 3011783
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "140x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 102.781548
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "20"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 122,31 €"
    1 => "+ 102,78 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "262,71 €"
    1 => "220,76 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 122.31
    1 => 102.781548
   ]
  }
  21 => {#592
   +"kEigenschaftWert": 3011784
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "160x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 68.067216
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "21"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 81,00 €"
    1 => "+ 68,07 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "221,40 €"
    1 => "186,05 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 81.0
    1 => 68.067216
   ]
  }
  22 => {#593
   +"kEigenschaftWert": 3011785
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "160x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 76.91598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "22"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 91,53 €"
    1 => "+ 76,92 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "231,93 €"
    1 => "194,90 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 91.53
    1 => 76.91598
   ]
  }
  23 => {#594
   +"kEigenschaftWert": 3011786
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "160x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 87.806754
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "23"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 104,49 €"
    1 => "+ 87,81 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "244,89 €"
    1 => "205,79 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 104.49
    1 => 87.806754
   ]
  }
  24 => {#595
   +"kEigenschaftWert": 3011787
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "160x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 96.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "24"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 115,02 €"
    1 => "+ 96,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "255,42 €"
    1 => "214,64 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 115.02
    1 => 96.655437
   ]
  }
  25 => {#596
   +"kEigenschaftWert": 3011788
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "160x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 125.924382
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "25"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 149,85 €"
    1 => "+ 125,92 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "290,25 €"
    1 => "243,91 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 149.85
    1 => 125.924382
   ]
  }
  26 => {#597
   +"kEigenschaftWert": 3011789
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "180x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 81.680643
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "26"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 97,20 €"
    1 => "+ 81,68 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "237,60 €"
    1 => "199,66 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 97.2
    1 => 81.680643
   ]
  }
  27 => {#598
   +"kEigenschaftWert": 3011790
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "180x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 91.890774
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "27"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 109,35 €"
    1 => "+ 91,89 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "249,75 €"
    1 => "209,87 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 109.35
    1 => 91.890774
   ]
  }
  28 => {#599
   +"kEigenschaftWert": 3011791
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "180x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 101.420181
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "28"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 120,69 €"
    1 => "+ 101,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "261,09 €"
    1 => "219,40 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 120.69
    1 => 101.420181
   ]
  }
  29 => {#600
   +"kEigenschaftWert": 3011792
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "180x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 112.310955
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "29"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 133,65 €"
    1 => "+ 112,31 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "274,05 €"
    1 => "230,29 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 133.65
    1 => 112.310955
   ]
  }
  30 => {#601
   +"kEigenschaftWert": 3011793
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "180x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 143.621829
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "30"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 170,91 €"
    1 => "+ 143,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "311,31 €"
    1 => "261,61 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 170.91
    1 => 143.621829
   ]
  }
  31 => {#602
   +"kEigenschaftWert": 3011794
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "200x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 95.294151
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "31"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 113,40 €"
    1 => "+ 95,29 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "253,80 €"
    1 => "213,28 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 113.4
    1 => 95.294151
   ]
  }
  32 => {#603
   +"kEigenschaftWert": 3011795
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "200x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 106.865568
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "32"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 127,17 €"
    1 => "+ 106,87 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "267,57 €"
    1 => "224,85 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 127.17
    1 => 106.865568
   ]
  }
  33 => {#604
   +"kEigenschaftWert": 3011796
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "200x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 117.075618
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "33"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 139,32 €"
    1 => "+ 117,08 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "279,72 €"
    1 => "235,06 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 139.32
    1 => 117.075618
   ]
  }
  34 => {#605
   +"kEigenschaftWert": 3011797
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "200x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 127.285749
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "34"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 151,47 €"
    1 => "+ 127,29 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "291,87 €"
    1 => "245,27 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 151.47
    1 => 127.285749
   ]
  }
  35 => {#606
   +"kEigenschaftWert": 3011798
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "200x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 162.680643
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "35"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 193,59 €"
    1 => "+ 162,68 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "333,99 €"
    1 => "280,66 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 193.59
    1 => 162.680643
   ]
  }
  36 => {#607
   +"kEigenschaftWert": 3011799
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "220x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 109.588221
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "36"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 130,41 €"
    1 => "+ 109,59 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "270,81 €"
    1 => "227,57 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 130.41
    1 => 109.588221
   ]
  }
  37 => {#608
   +"kEigenschaftWert": 3011800
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "220x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 119.798352
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "37"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 142,56 €"
    1 => "+ 119,80 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "282,96 €"
    1 => "237,78 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 142.56
    1 => 119.798352
   ]
  }
  38 => {#609
   +"kEigenschaftWert": 3011801
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "220x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 131.369769
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "38"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 156,33 €"
    1 => "+ 131,37 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "296,73 €"
    1 => "249,35 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 156.33
    1 => 131.369769
   ]
  }
  39 => {#610
   +"kEigenschaftWert": 3011802
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "220x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 143.621829
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "39"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 170,91 €"
    1 => "+ 143,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "311,31 €"
    1 => "261,61 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 170.91
    1 => 143.621829
   ]
  }
  40 => {#611
   +"kEigenschaftWert": 3011803
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "220x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 181.058814
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "40"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 215,46 €"
    1 => "+ 181,06 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "355,86 €"
    1 => "299,04 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 215.46
    1 => 181.058814
   ]
  }
  41 => {#612
   +"kEigenschaftWert": 3011804
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "240x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 125.924382
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "41"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 149,85 €"
    1 => "+ 125,92 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "290,25 €"
    1 => "243,91 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 149.85
    1 => 125.924382
   ]
  }
  42 => {#613
   +"kEigenschaftWert": 3011805
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "240x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 138.176442
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "42"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 164,43 €"
    1 => "+ 138,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "304,83 €"
    1 => "256,16 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 164.43
    1 => 138.176442
   ]
  }
  43 => {#614
   +"kEigenschaftWert": 3011806
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "240x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 150.428583
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "43"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 179,01 €"
    1 => "+ 150,43 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "319,41 €"
    1 => "268,41 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 179.01
    1 => 150.428583
   ]
  }
  44 => {#615
   +"kEigenschaftWert": 3011807
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "240x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 190.588221
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "44"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 226,80 €"
    1 => "+ 190,59 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "367,20 €"
    1 => "308,57 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 226.8
    1 => 190.588221
   ]
  }
  45 => {#616
   +"kEigenschaftWert": 3011808
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "240x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 202.159638
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "45"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 240,57 €"
    1 => "+ 202,16 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "380,97 €"
    1 => "320,14 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 240.57
    1 => 202.159638
   ]
  }
  46 => {#617
   +"kEigenschaftWert": 3011809
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "260x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 157.235256
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "46"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 187,11 €"
    1 => "+ 157,24 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "327,51 €"
    1 => "275,22 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 187.11
    1 => 157.235256
   ]
  }
  47 => {#618
   +"kEigenschaftWert": 3011810
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "260x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 171.529407
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "47"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 204,12 €"
    1 => "+ 171,53 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "344,52 €"
    1 => "289,51 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 204.12
    1 => 171.529407
   ]
  }
  48 => {#619
   +"kEigenschaftWert": 3011811
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "260x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 185.142834
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "48"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 220,32 €"
    1 => "+ 185,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "360,72 €"
    1 => "303,13 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 220.32
    1 => 185.142834
   ]
  }
  49 => {#620
   +"kEigenschaftWert": 3011812
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "260x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 233.470593
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "49"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 277,83 €"
    1 => "+ 233,47 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "418,23 €"
    1 => "351,45 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 277.83
    1 => 233.470593
   ]
  }
  50 => {#621
   +"kEigenschaftWert": 3011813
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "260x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 247.764744
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "50"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 294,84 €"
    1 => "+ 247,76 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "435,24 €"
    1 => "365,75 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 294.84
    1 => 247.764744
   ]
  }
  51 => {#622
   +"kEigenschaftWert": 3011814
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "280x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 203.521005
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "51"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 242,19 €"
    1 => "+ 203,52 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "382,59 €"
    1 => "321,50 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 242.19
    1 => 203.521005
   ]
  }
  52 => {#623
   +"kEigenschaftWert": 3011815
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "280x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 219.176442
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "52"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 260,82 €"
    1 => "+ 219,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "401,22 €"
    1 => "337,16 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 260.82
    1 => 219.176442
   ]
  }
  53 => {#624
   +"kEigenschaftWert": 3011816
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "280x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 232.78995
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "53"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 277,02 €"
    1 => "+ 232,79 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "417,42 €"
    1 => "350,77 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 277.02
    1 => 232.78995
   ]
  }
  54 => {#625
   +"kEigenschaftWert": 3011817
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "280x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 284.521005
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "54"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 338,58 €"
    1 => "+ 284,52 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "478,98 €"
    1 => "402,50 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 338.58
    1 => 284.521005
   ]
  }
  55 => {#626
   +"kEigenschaftWert": 3011818
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "280x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 300.176442
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "55"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 357,21 €"
    1 => "+ 300,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "497,61 €"
    1 => "418,16 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 357.21
    1 => 300.176442
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161604
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 0
 +"cName": b"Grundmaß"
 +"nLieferbareVariationswerte": 56
}
Grundmaß
{#627
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#628
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161605
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161605
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 1
 +"cName": "Bestellbreite in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellbreite in cm
ab 40,1 bis 280 cm
{#629
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#630
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161606
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161606
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 2
 +"cName": b"Bestellhöhe in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellhöhe in cm
bis 300 cm
{#631
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#632
   +"kEigenschaftWert": 3013551
   +"kEigenschaft": 161772
   +"cName": "03 Verkehrsgrau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
  }
  1 => {#633
   +"kEigenschaftWert": 3013552
   +"kEigenschaft": 161772
   +"cName": "21 Weiss"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
  }
  2 => {#634
   +"kEigenschaftWert": 3013553
   +"kEigenschaft": 161772
   +"cName": "30 Purpurrot"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161772
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "IMGSWATCHES"
 +"nSort": 3
 +"cName": "Farbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Farbe
{#635
 +"Werte": array:12 [
  0 => {#636
   +"kEigenschaftWert": 3011819
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#637
   +"kEigenschaftWert": 3011820
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug rechts transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#638
   +"kEigenschaftWert": 3011821
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": b"Seitenzug rechts weiß"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#639
   +"kEigenschaftWert": 3011822
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug rechts grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#640
   +"kEigenschaftWert": 3011823
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug rechts schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#641
   +"kEigenschaftWert": 3011824
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug rechts nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,64 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "153,04 €"
    1 => "128,60 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.64
    1 => 10.618452
   ]
  }
  6 => {#642
   +"kEigenschaftWert": 3011825
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug links transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#643
   +"kEigenschaftWert": 3011826
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": b"Seitenzug links weiß"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#644
   +"kEigenschaftWert": 3011827
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug links grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#645
   +"kEigenschaftWert": 3011828
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug links schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#646
   +"kEigenschaftWert": 3011829
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug links nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,64 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "153,04 €"
    1 => "128,60 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.64
    1 => 10.618452
   ]
  }
  11 => {#647
   +"kEigenschaftWert": 3011830
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Mittelzug"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161607
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 4
 +"cName": "Bedienung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 12
}
Bedienung
{#648
 +"Werte": array:15 [
  0 => {#649
   +"kEigenschaftWert": 3011831
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#650
   +"kEigenschaftWert": 3011832
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": b"Standard (3/4 der Bestellhöhe)"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#651
   +"kEigenschaftWert": 3011833
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "60 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#652
   +"kEigenschaftWert": 3011834
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "80 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#653
   +"kEigenschaftWert": 3011835
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "100 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#654
   +"kEigenschaftWert": 3011836
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "120 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  6 => {#655
   +"kEigenschaftWert": 3011837
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "140 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#656
   +"kEigenschaftWert": 3011838
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "160 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#657
   +"kEigenschaftWert": 3011839
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "180 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#658
   +"kEigenschaftWert": 3011840
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "200 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#659
   +"kEigenschaftWert": 3011841
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "220 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  11 => {#660
   +"kEigenschaftWert": 3011842
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "240 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  12 => {#661
   +"kEigenschaftWert": 3011843
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "260 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  13 => {#662
   +"kEigenschaftWert": 3011844
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "280 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  14 => {#663
   +"kEigenschaftWert": 3011845
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "300 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161608
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 5
 +"cName": b"Bedienlänge"
 +"nLieferbareVariationswerte": 15
}
Bedienlänge
{#664
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#665
   +"kEigenschaftWert": 3011846
   +"kEigenschaft": 161609
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#666
   +"kEigenschaftWert": 3011847
   +"kEigenschaft": 161609
   +"cName": "rund"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#667
   +"kEigenschaftWert": 3011848
   +"kEigenschaft": 161609
   +"cName": "eckig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161609
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 6
 +"cName": "Kassettenform"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Kassettenform
{#668
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#669
   +"kEigenschaftWert": 3011849
   +"kEigenschaft": 161610
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#670
   +"kEigenschaftWert": 3011850
   +"kEigenschaft": 161610
   +"cName": b"weiß RAL 9016"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#671
   +"kEigenschaftWert": 3011851
   +"kEigenschaft": 161610
   +"cName": "silber eloxiert"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#672
   +"kEigenschaftWert": 3011852
   +"kEigenschaft": 161610
   +"cName": "schwarz RAL 9005"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161610
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 7
 +"cName": "Profilfarbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Profilfarbe
{#673
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#674
   +"kEigenschaftWert": 3011853
   +"kEigenschaft": 161611
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#675
   +"kEigenschaftWert": 3011854
   +"kEigenschaft": 161611
   +"cName": "Wandmontage"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#676
   +"kEigenschaftWert": 3011855
   +"kEigenschaft": 161611
   +"cName": "Deckenmontage"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#677
   +"kEigenschaftWert": 3011856
   +"kEigenschaft": 161611
   +"cName": "Wandwinkel 60mm-108mm"
   +"fAufpreisNetto": 11.503377
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 13,69 €"
    1 => "+ 11,50 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "154,09 €"
    1 => "129,49 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 13.69
    1 => 11.503377
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161611
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 8
 +"cName": "Befestigung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Befestigung
{#678
 +"Werte": array:9 [
  0 => {#679
   +"kEigenschaftWert": 3011857
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#680
   +"kEigenschaftWert": 3011858
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "nein"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#681
   +"kEigenschaftWert": 3011859
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": b"Seilführung"
   +"fAufpreisNetto": 15.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 18,63 €"
    1 => "+ 15,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "159,03 €"
    1 => "133,64 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 18.63
    1 => 15.655437
   ]
  }
  3 => {#682
   +"kEigenschaftWert": 3011860
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 20 - 100 cm"
   +"fAufpreisNetto": 50.451417
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 60,04 €"
    1 => "+ 50,45 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "200,44 €"
    1 => "168,43 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 60.04
    1 => 50.451417
   ]
  }
  4 => {#683
   +"kEigenschaftWert": 3011861
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 100,1 - 140 cm"
   +"fAufpreisNetto": 59.354613
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 70,63 €"
    1 => "+ 59,35 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "211,03 €"
    1 => "177,34 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 70.63
    1 => 59.354613
   ]
  }
  5 => {#684
   +"kEigenschaftWert": 3011862
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 140,1 - 180 cm"
   +"fAufpreisNetto": 76.419045
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 90,94 €"
    1 => "+ 76,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "231,34 €"
    1 => "194,40 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 90.94
    1 => 76.419045
   ]
  }
  6 => {#685
   +"kEigenschaftWert": 3011863
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 180,1 - 220 cm"
   +"fAufpreisNetto": 92.741598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 110,36 €"
    1 => "+ 92,74 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "250,76 €"
    1 => "210,72 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 110.36
    1 => 92.741598
   ]
  }
  7 => {#686
   +"kEigenschaftWert": 3011864
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 220,1 - 260 cm"
   +"fAufpreisNetto": 118.709226
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 141,26 €"
    1 => "+ 118,71 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "281,66 €"
    1 => "236,69 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 141.26
    1 => 118.709226
   ]
  }
  8 => {#687
   +"kEigenschaftWert": 3011865
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 260,1 - 300 cm"
   +"fAufpreisNetto": 135.773658
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 161,57 €"
    1 => "+ 135,77 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "301,97 €"
    1 => "253,76 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 161.57
    1 => 135.773658
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161612
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 9
 +"cName": b"Seitenführung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 9
}
Seitenführung
{#688
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#689
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161613
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161613
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "FREIFELD"
 +"nSort": 10
 +"cName": "pers. Notiz"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
pers. Notiz

ab 113,72 €

inkl. 19% USt. , versandfreie Lieferung

Alter Preis: 140,40 €
Rabatt: 19%

Lieferzeit: 5 - 8 Werktage

Lieferzeit: 16 - 17 Werktage

Stück


Kassettenrollos 42.341. Verdunkelung in 3 Farben - gestreift - zur Wand- und Deckenmontage

Lichttechnische Werte für alle Farben im Überblick

03 Verkehrsgrau = Lichtdurchlässigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wärmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

21 Weiss = Lichtdurchlässigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wärmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

30 Purpurrot = Lichtdurchlässigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wärmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

Sie haben Fragen?

Die häufigsten Fragen mit den passenden Antworten haben wir für Sie zusammengestellt.

Ihre Fachberaterin
Antje Walther
Antje Walther
Beratungstelefon

Tel: 036628 / 89152

Montag bis Freitag:
08:00 bis 18:00 Uhr

E-Mail

shop@online-rolloshop.de

Kontaktdaten
Stoffmuster bestellen