Kassettenrollos 42.341. Verdunkelung in 3 Farben - gestreift

Artikelnummer: R-KS-466

Kassettenrollos 42.341. Verdunkelung in 3 Farben - gestreift
Alle Variationen sind Pflichtfelder außer pers. Notiz / Hinweis.

{#571
 +"Werte": array:56 [
  0 => {#572
   +"kEigenschaftWert": 3011763
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": b"z.B. Bestellbreite=80,1cm / Bestellhöhe=145,9cm = Grundmaß 90x160"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#573
   +"kEigenschaftWert": 3011764
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "80x100cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#574
   +"kEigenschaftWert": 3011765
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "80x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 8.16804
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 9,72 €"
    1 => "+ 8,17 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "150,12 €"
    1 => "126,15 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 9.72
    1 => 8.16804
   ]
  }
  3 => {#575
   +"kEigenschaftWert": 3011766
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "80x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 14.974794
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 17,82 €"
    1 => "+ 14,97 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "158,22 €"
    1 => "132,96 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 17.82
    1 => 14.974794
   ]
  }
  4 => {#576
   +"kEigenschaftWert": 3011767
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "80x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 20.420181
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 24,30 €"
    1 => "+ 20,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "164,70 €"
    1 => "138,40 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 24.3
    1 => 20.420181
   ]
  }
  5 => {#577
   +"kEigenschaftWert": 3011768
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "80x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 36.075618
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 42,93 €"
    1 => "+ 36,08 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "183,33 €"
    1 => "154,06 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 42.93
    1 => 36.075618
   ]
  }
  6 => {#578
   +"kEigenschaftWert": 3011769
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "100x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 17.697447
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 21,06 €"
    1 => "+ 17,70 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "161,46 €"
    1 => "135,68 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 21.06
    1 => 17.697447
   ]
  }
  7 => {#579
   +"kEigenschaftWert": 3011770
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "100x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 23.142834
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 27,54 €"
    1 => "+ 23,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "167,94 €"
    1 => "141,13 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 27.54
    1 => 23.142834
   ]
  }
  8 => {#580
   +"kEigenschaftWert": 3011771
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "100x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 30.630231
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 36,45 €"
    1 => "+ 30,63 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "176,85 €"
    1 => "148,61 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 36.45
    1 => 30.630231
   ]
  }
  9 => {#581
   +"kEigenschaftWert": 3011772
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "100x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 37.436985
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 44,55 €"
    1 => "+ 37,44 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "184,95 €"
    1 => "155,42 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 44.55
    1 => 37.436985
   ]
  }
  10 => {#582
   +"kEigenschaftWert": 3011773
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "100x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 55.815156
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 66,42 €"
    1 => "+ 55,82 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "206,82 €"
    1 => "173,80 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 66.42
    1 => 55.815156
   ]
  }
  11 => {#583
   +"kEigenschaftWert": 3011774
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "120x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 31.991598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 38,07 €"
    1 => "+ 31,99 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "178,47 €"
    1 => "149,97 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 38.07
    1 => 31.991598
   ]
  }
  12 => {#584
   +"kEigenschaftWert": 3011775
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "120x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 38.798352
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 46,17 €"
    1 => "+ 38,80 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "186,57 €"
    1 => "156,78 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 46.17
    1 => 38.798352
   ]
  }
  13 => {#585
   +"kEigenschaftWert": 3011776
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "120x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 46.966392
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 55,89 €"
    1 => "+ 46,97 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "196,29 €"
    1 => "164,95 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 55.89
    1 => 46.966392
   ]
  }
  14 => {#586
   +"kEigenschaftWert": 3011777
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "120x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 53.773146
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 63,99 €"
    1 => "+ 53,77 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "204,39 €"
    1 => "171,76 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 63.99
    1 => 53.773146
   ]
  }
  15 => {#587
   +"kEigenschaftWert": 3011778
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "120x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 76.235256
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "15"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 90,72 €"
    1 => "+ 76,24 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "231,12 €"
    1 => "194,22 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 90.72
    1 => 76.235256
   ]
  }
  16 => {#588
   +"kEigenschaftWert": 3011779
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "140x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 54.453789
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "16"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 64,80 €"
    1 => "+ 54,45 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "205,20 €"
    1 => "172,44 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 64.8
    1 => 54.453789
   ]
  }
  17 => {#589
   +"kEigenschaftWert": 3011780
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "140x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 63.983196
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "17"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 76,14 €"
    1 => "+ 63,98 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "216,54 €"
    1 => "181,97 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 76.14
    1 => 63.983196
   ]
  }
  18 => {#590
   +"kEigenschaftWert": 3011781
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "140x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 75.554613
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "18"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 89,91 €"
    1 => "+ 75,55 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "230,31 €"
    1 => "193,54 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 89.91
    1 => 75.554613
   ]
  }
  19 => {#591
   +"kEigenschaftWert": 3011782
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "140x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 86.445387
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "19"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 102,87 €"
    1 => "+ 86,45 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "243,27 €"
    1 => "204,43 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 102.87
    1 => 86.445387
   ]
  }
  20 => {#592
   +"kEigenschaftWert": 3011783
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "140x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 114.352965
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "20"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 136,08 €"
    1 => "+ 114,35 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "276,48 €"
    1 => "232,34 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 136.08
    1 => 114.352965
   ]
  }
  21 => {#593
   +"kEigenschaftWert": 3011784
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "160x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 75.554613
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "21"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 89,91 €"
    1 => "+ 75,55 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "230,31 €"
    1 => "193,54 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 89.91
    1 => 75.554613
   ]
  }
  22 => {#594
   +"kEigenschaftWert": 3011785
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "160x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 85.764744
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "22"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 102,06 €"
    1 => "+ 85,76 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "242,46 €"
    1 => "203,75 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 102.06
    1 => 85.764744
   ]
  }
  23 => {#595
   +"kEigenschaftWert": 3011786
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "160x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 97.336161
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "23"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 115,83 €"
    1 => "+ 97,34 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "256,23 €"
    1 => "215,32 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 115.83
    1 => 97.336161
   ]
  }
  24 => {#596
   +"kEigenschaftWert": 3011787
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "160x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 107.546211
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "24"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 127,98 €"
    1 => "+ 107,55 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "268,38 €"
    1 => "225,53 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 127.98
    1 => 107.546211
   ]
  }
  25 => {#597
   +"kEigenschaftWert": 3011788
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "160x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 139.537809
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "25"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 166,05 €"
    1 => "+ 139,54 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "306,45 €"
    1 => "257,52 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 166.05
    1 => 139.537809
   ]
  }
  26 => {#598
   +"kEigenschaftWert": 3011789
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "180x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 90.529407
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "26"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 107,73 €"
    1 => "+ 90,53 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "248,13 €"
    1 => "208,51 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 107.73
    1 => 90.529407
   ]
  }
  27 => {#599
   +"kEigenschaftWert": 3011790
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "180x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 102.100824
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "27"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 121,50 €"
    1 => "+ 102,10 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "261,90 €"
    1 => "220,08 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 121.5
    1 => 102.100824
   ]
  }
  28 => {#600
   +"kEigenschaftWert": 3011791
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "180x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 112.991598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "28"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 134,46 €"
    1 => "+ 112,99 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "274,86 €"
    1 => "230,97 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 134.46
    1 => 112.991598
   ]
  }
  29 => {#601
   +"kEigenschaftWert": 3011792
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "180x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 124.563015
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "29"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 148,23 €"
    1 => "+ 124,56 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "288,63 €"
    1 => "242,55 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 148.23
    1 => 124.563015
   ]
  }
  30 => {#602
   +"kEigenschaftWert": 3011793
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "180x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 159.277347
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "30"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 189,54 €"
    1 => "+ 159,28 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "329,94 €"
    1 => "277,26 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 189.54
    1 => 159.277347
   ]
  }
  31 => {#603
   +"kEigenschaftWert": 3011794
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "200x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 106.184844
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "31"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 126,36 €"
    1 => "+ 106,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "266,76 €"
    1 => "224,17 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 126.36
    1 => 106.184844
   ]
  }
  32 => {#604
   +"kEigenschaftWert": 3011795
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "200x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 118.436985
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "32"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 140,94 €"
    1 => "+ 118,44 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "281,34 €"
    1 => "236,42 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 140.94
    1 => 118.436985
   ]
  }
  33 => {#605
   +"kEigenschaftWert": 3011796
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "200x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 130.008402
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "33"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 154,71 €"
    1 => "+ 130,01 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "295,11 €"
    1 => "247,99 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 154.71
    1 => 130.008402
   ]
  }
  34 => {#606
   +"kEigenschaftWert": 3011797
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "200x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 141.579819
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "34"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 168,48 €"
    1 => "+ 141,58 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "308,88 €"
    1 => "259,56 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 168.48
    1 => 141.579819
   ]
  }
  35 => {#607
   +"kEigenschaftWert": 3011798
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "200x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 181.058814
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "35"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 215,46 €"
    1 => "+ 181,06 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "355,86 €"
    1 => "299,04 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 215.46
    1 => 181.058814
   ]
  }
  36 => {#608
   +"kEigenschaftWert": 3011799
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "220x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 121.840362
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "36"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 144,99 €"
    1 => "+ 121,84 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "285,39 €"
    1 => "239,82 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 144.99
    1 => 121.840362
   ]
  }
  37 => {#609
   +"kEigenschaftWert": 3011800
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "220x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 133.411779
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "37"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 158,76 €"
    1 => "+ 133,41 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "299,16 €"
    1 => "251,39 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 158.76
    1 => 133.411779
   ]
  }
  38 => {#610
   +"kEigenschaftWert": 3011801
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "220x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 145.663839
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "38"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 173,34 €"
    1 => "+ 145,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "313,74 €"
    1 => "263,65 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 173.34
    1 => 145.663839
   ]
  }
  39 => {#611
   +"kEigenschaftWert": 3011802
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "220x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 159.277347
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "39"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 189,54 €"
    1 => "+ 159,28 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "329,94 €"
    1 => "277,26 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 189.54
    1 => 159.277347
   ]
  }
  40 => {#612
   +"kEigenschaftWert": 3011803
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "220x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 200.798352
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "40"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 238,95 €"
    1 => "+ 200,80 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "379,35 €"
    1 => "318,78 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 238.95
    1 => 200.798352
   ]
  }
  41 => {#613
   +"kEigenschaftWert": 3011804
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "240x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 140.218452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "41"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 166,86 €"
    1 => "+ 140,22 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "307,26 €"
    1 => "258,20 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 166.86
    1 => 140.218452
   ]
  }
  42 => {#614
   +"kEigenschaftWert": 3011805
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "240x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 153.151236
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "42"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 182,25 €"
    1 => "+ 153,15 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "322,65 €"
    1 => "271,13 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 182.25
    1 => 153.151236
   ]
  }
  43 => {#615
   +"kEigenschaftWert": 3011806
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "240x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 166.764744
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "43"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 198,45 €"
    1 => "+ 166,76 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "338,85 €"
    1 => "284,75 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 198.45
    1 => 166.764744
   ]
  }
  44 => {#616
   +"kEigenschaftWert": 3011807
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "240x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 211.689045
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "44"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 251,91 €"
    1 => "+ 211,69 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "392,31 €"
    1 => "329,67 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 251.91
    1 => 211.689045
   ]
  }
  45 => {#617
   +"kEigenschaftWert": 3011808
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "240x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 224.621829
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "45"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 267,30 €"
    1 => "+ 224,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "407,70 €"
    1 => "342,61 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 267.3
    1 => 224.621829
   ]
  }
  46 => {#618
   +"kEigenschaftWert": 3011809
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "260x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 157.235256
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "46"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 187,11 €"
    1 => "+ 157,24 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "327,51 €"
    1 => "275,22 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 187.11
    1 => 157.235256
   ]
  }
  47 => {#619
   +"kEigenschaftWert": 3011810
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "260x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 171.529407
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "47"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 204,12 €"
    1 => "+ 171,53 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "344,52 €"
    1 => "289,51 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 204.12
    1 => 171.529407
   ]
  }
  48 => {#620
   +"kEigenschaftWert": 3011811
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "260x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 185.142834
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "48"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 220,32 €"
    1 => "+ 185,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "360,72 €"
    1 => "303,13 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 220.32
    1 => 185.142834
   ]
  }
  49 => {#621
   +"kEigenschaftWert": 3011812
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "260x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 233.470593
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "49"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 277,83 €"
    1 => "+ 233,47 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "418,23 €"
    1 => "351,45 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 277.83
    1 => 233.470593
   ]
  }
  50 => {#622
   +"kEigenschaftWert": 3011813
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "260x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 247.764744
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "50"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 294,84 €"
    1 => "+ 247,76 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "435,24 €"
    1 => "365,75 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 294.84
    1 => 247.764744
   ]
  }
  51 => {#623
   +"kEigenschaftWert": 3011814
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "280x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 234.151236
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "51"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 278,64 €"
    1 => "+ 234,15 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "419,04 €"
    1 => "352,13 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 278.64
    1 => 234.151236
   ]
  }
  52 => {#624
   +"kEigenschaftWert": 3011815
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "280x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 249.806754
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "52"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 297,27 €"
    1 => "+ 249,81 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "437,67 €"
    1 => "367,79 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 297.27
    1 => 249.806754
   ]
  }
  53 => {#625
   +"kEigenschaftWert": 3011816
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "280x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 263.420181
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "53"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 313,47 €"
    1 => "+ 263,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "453,87 €"
    1 => "381,40 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 313.47
    1 => 263.420181
   ]
  }
  54 => {#626
   +"kEigenschaftWert": 3011817
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "280x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 315.151236
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "54"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 375,03 €"
    1 => "+ 315,15 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "515,43 €"
    1 => "433,13 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 375.03
    1 => 315.151236
   ]
  }
  55 => {#627
   +"kEigenschaftWert": 3011818
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "280x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 330.806754
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "55"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 393,66 €"
    1 => "+ 330,81 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "534,06 €"
    1 => "448,79 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 393.66
    1 => 330.806754
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161604
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 0
 +"cName": b"Grundmaß"
 +"nLieferbareVariationswerte": 56
}
Grundmaß
{#628
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#629
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161605
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161605
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 1
 +"cName": "Bestellbreite in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellbreite in cm
ab 40,1 bis 280 cm
{#630
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#631
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161606
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161606
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 2
 +"cName": b"Bestellhöhe in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellhöhe in cm
bis 230 cm
{#632
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#633
   +"kEigenschaftWert": 3013551
   +"kEigenschaft": 161772
   +"cName": "03 Verkehrsgrau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
  }
  1 => {#634
   +"kEigenschaftWert": 3013552
   +"kEigenschaft": 161772
   +"cName": "21 Weiss"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
  }
  2 => {#635
   +"kEigenschaftWert": 3013553
   +"kEigenschaft": 161772
   +"cName": "30 Purpurrot"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161772
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "IMGSWATCHES"
 +"nSort": 3
 +"cName": "Farbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Farbe
{#636
 +"Werte": array:12 [
  0 => {#637
   +"kEigenschaftWert": 3011819
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#638
   +"kEigenschaftWert": 3011820
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug rechts transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#639
   +"kEigenschaftWert": 3011821
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": b"Seitenzug rechts weiß"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#640
   +"kEigenschaftWert": 3011822
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug rechts grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#641
   +"kEigenschaftWert": 3011823
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug rechts schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#642
   +"kEigenschaftWert": 3011824
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug rechts nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,64 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "153,04 €"
    1 => "128,60 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.64
    1 => 10.618452
   ]
  }
  6 => {#643
   +"kEigenschaftWert": 3011825
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug links transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#644
   +"kEigenschaftWert": 3011826
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": b"Seitenzug links weiß"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#645
   +"kEigenschaftWert": 3011827
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug links grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#646
   +"kEigenschaftWert": 3011828
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug links schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#647
   +"kEigenschaftWert": 3011829
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug links nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,64 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "153,04 €"
    1 => "128,60 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.64
    1 => 10.618452
   ]
  }
  11 => {#648
   +"kEigenschaftWert": 3011830
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Mittelzug"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161607
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 4
 +"cName": "Bedienung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 12
}
Bedienung
{#649
 +"Werte": array:15 [
  0 => {#650
   +"kEigenschaftWert": 3011831
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#651
   +"kEigenschaftWert": 3011832
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": b"Standard (3/4 der Bestellhöhe)"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#652
   +"kEigenschaftWert": 3011833
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "60 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#653
   +"kEigenschaftWert": 3011834
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "80 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#654
   +"kEigenschaftWert": 3011835
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "100 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#655
   +"kEigenschaftWert": 3011836
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "120 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  6 => {#656
   +"kEigenschaftWert": 3011837
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "140 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#657
   +"kEigenschaftWert": 3011838
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "160 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#658
   +"kEigenschaftWert": 3011839
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "180 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#659
   +"kEigenschaftWert": 3011840
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "200 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#660
   +"kEigenschaftWert": 3011841
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "220 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  11 => {#661
   +"kEigenschaftWert": 3011842
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "240 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  12 => {#662
   +"kEigenschaftWert": 3011843
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "260 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  13 => {#663
   +"kEigenschaftWert": 3011844
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "280 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  14 => {#664
   +"kEigenschaftWert": 3011845
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "300 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161608
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 5
 +"cName": b"Bedienlänge"
 +"nLieferbareVariationswerte": 15
}
Bedienlänge
{#665
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#666
   +"kEigenschaftWert": 3011846
   +"kEigenschaft": 161609
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#667
   +"kEigenschaftWert": 3011847
   +"kEigenschaft": 161609
   +"cName": "rund"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#668
   +"kEigenschaftWert": 3011848
   +"kEigenschaft": 161609
   +"cName": "eckig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161609
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 6
 +"cName": "Kassettenform"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Kassettenform
{#669
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#670
   +"kEigenschaftWert": 3011849
   +"kEigenschaft": 161610
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#671
   +"kEigenschaftWert": 3011850
   +"kEigenschaft": 161610
   +"cName": b"weiß RAL 9016"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#672
   +"kEigenschaftWert": 3011851
   +"kEigenschaft": 161610
   +"cName": "silber eloxiert"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#673
   +"kEigenschaftWert": 3011852
   +"kEigenschaft": 161610
   +"cName": "schwarz RAL 9005"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161610
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 7
 +"cName": "Profilfarbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Profilfarbe
{#674
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#675
   +"kEigenschaftWert": 3011853
   +"kEigenschaft": 161611
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#676
   +"kEigenschaftWert": 3011854
   +"kEigenschaft": 161611
   +"cName": "Wandmontage"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#677
   +"kEigenschaftWert": 3011855
   +"kEigenschaft": 161611
   +"cName": "Deckenmontage"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#678
   +"kEigenschaftWert": 3011856
   +"kEigenschaft": 161611
   +"cName": "Wandwinkel 60mm-108mm"
   +"fAufpreisNetto": 11.503377
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 13,69 €"
    1 => "+ 11,50 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "154,09 €"
    1 => "129,49 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 13.69
    1 => 11.503377
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161611
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 8
 +"cName": "Befestigung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Befestigung
{#679
 +"Werte": array:9 [
  0 => {#680
   +"kEigenschaftWert": 3011857
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#681
   +"kEigenschaftWert": 3011858
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "nein"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#682
   +"kEigenschaftWert": 3011859
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": b"Seilführung"
   +"fAufpreisNetto": 15.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 18,63 €"
    1 => "+ 15,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "159,03 €"
    1 => "133,64 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 18.63
    1 => 15.655437
   ]
  }
  3 => {#683
   +"kEigenschaftWert": 3011860
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 20 - 100 cm"
   +"fAufpreisNetto": 50.451417
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 60,04 €"
    1 => "+ 50,45 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "200,44 €"
    1 => "168,43 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 60.04
    1 => 50.451417
   ]
  }
  4 => {#684
   +"kEigenschaftWert": 3011861
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 100,1 - 140 cm"
   +"fAufpreisNetto": 59.354613
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 70,63 €"
    1 => "+ 59,35 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "211,03 €"
    1 => "177,34 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 70.63
    1 => 59.354613
   ]
  }
  5 => {#685
   +"kEigenschaftWert": 3011862
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 140,1 - 180 cm"
   +"fAufpreisNetto": 76.419045
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 90,94 €"
    1 => "+ 76,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "231,34 €"
    1 => "194,40 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 90.94
    1 => 76.419045
   ]
  }
  6 => {#686
   +"kEigenschaftWert": 3011863
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 180,1 - 220 cm"
   +"fAufpreisNetto": 92.741598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 110,36 €"
    1 => "+ 92,74 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "250,76 €"
    1 => "210,72 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 110.36
    1 => 92.741598
   ]
  }
  7 => {#687
   +"kEigenschaftWert": 3011864
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 220,1 - 260 cm"
   +"fAufpreisNetto": 118.709226
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 141,26 €"
    1 => "+ 118,71 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "281,66 €"
    1 => "236,69 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 141.26
    1 => 118.709226
   ]
  }
  8 => {#688
   +"kEigenschaftWert": 3011865
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 260,1 - 300 cm"
   +"fAufpreisNetto": 135.773658
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 161,57 €"
    1 => "+ 135,77 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "301,97 €"
    1 => "253,76 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 161.57
    1 => 135.773658
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161612
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 9
 +"cName": b"Seitenführung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 9
}
Seitenführung
{#689
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#690
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161613
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161613
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "FREIFELD"
 +"nSort": 10
 +"cName": "pers. Notiz"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
pers. Notiz

ab 113,72 €

inkl. 19% USt. , versandfreie Lieferung

Alter Preis: 140,40 €
Rabatt: 19%

Lieferzeit: 5 - 8 Werktage

Lieferzeit: 16 - 17 Werktage

Stück
 


Kassettenrollos 42.341. Verdunkelung in 3 Farben - gestreift - zur Wand- und Deckenmontage

Lichttechnische Werte für alle Farben im Überblick

03 Verkehrsgrau = Lichtdurchlässigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wärmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

21 Weiss = Lichtdurchlässigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wärmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

30 Purpurrot = Lichtdurchlässigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wärmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

Sie haben Fragen?

Die häufigsten Fragen mit den passenden Antworten haben wir für Sie zusammengestellt.

Ihre Fachberaterin
Antje Walther
Antje Walther
Beratungstelefon

Tel: 036628 / 89152

Montag bis Freitag:
08:00 bis 18:00 Uhr

E-Mail

shop@online-rolloshop.de

Kontaktdaten
Stoffmuster bestellen