Kassettenrollos 42.341. Verdunkelung in 3 Farben - gestreift

Artikelnummer: R-KS-466

Kassettenrollos 42.341. Verdunkelung in 3 Farben - gestreift
Alle Variationen sind Pflichtfelder außer pers. Notiz / Hinweis.

{#682
 +"Werte": array:56 [
  0 => {#546
   +"kEigenschaftWert": 3011763
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": b"z.B. Bestellbreite=80,1cm / Bestellhöhe=145,9cm = Grundmaß 90x160"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#683
   +"kEigenschaftWert": 3011764
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "80x100cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#684
   +"kEigenschaftWert": 3011765
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "80x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 8.16804
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 9,47 €"
    1 => "+ 8,17 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "149,87 €"
    1 => "129,20 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 9.47
    1 => 8.16804
   ]
  }
  3 => {#685
   +"kEigenschaftWert": 3011766
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "80x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 14.974794
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 17,37 €"
    1 => "+ 14,97 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "157,77 €"
    1 => "136,01 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 17.37
    1 => 14.974794
   ]
  }
  4 => {#686
   +"kEigenschaftWert": 3011767
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "80x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 20.420181
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 23,69 €"
    1 => "+ 20,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "164,09 €"
    1 => "141,45 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 23.69
    1 => 20.420181
   ]
  }
  5 => {#687
   +"kEigenschaftWert": 3011768
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "80x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 36.075618
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 41,85 €"
    1 => "+ 36,08 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "182,25 €"
    1 => "157,11 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 41.85
    1 => 36.075618
   ]
  }
  6 => {#688
   +"kEigenschaftWert": 3011769
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "100x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 17.697447
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 20,53 €"
    1 => "+ 17,70 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "160,93 €"
    1 => "138,73 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 20.53
    1 => 17.697447
   ]
  }
  7 => {#689
   +"kEigenschaftWert": 3011770
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "100x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 23.142834
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 26,85 €"
    1 => "+ 23,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "167,25 €"
    1 => "144,18 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 26.85
    1 => 23.142834
   ]
  }
  8 => {#690
   +"kEigenschaftWert": 3011771
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "100x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 30.630231
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 35,53 €"
    1 => "+ 30,63 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "175,93 €"
    1 => "151,66 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 35.53
    1 => 30.630231
   ]
  }
  9 => {#691
   +"kEigenschaftWert": 3011772
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "100x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 37.436985
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 43,43 €"
    1 => "+ 37,44 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "183,83 €"
    1 => "158,47 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 43.43
    1 => 37.436985
   ]
  }
  10 => {#692
   +"kEigenschaftWert": 3011773
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "100x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 55.815156
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 64,75 €"
    1 => "+ 55,82 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "205,15 €"
    1 => "176,85 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 64.75
    1 => 55.815156
   ]
  }
  11 => {#693
   +"kEigenschaftWert": 3011774
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "120x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 31.991598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 37,11 €"
    1 => "+ 31,99 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "177,51 €"
    1 => "153,03 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 37.11
    1 => 31.991598
   ]
  }
  12 => {#694
   +"kEigenschaftWert": 3011775
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "120x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 38.798352
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 45,01 €"
    1 => "+ 38,80 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "185,41 €"
    1 => "159,83 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 45.01
    1 => 38.798352
   ]
  }
  13 => {#695
   +"kEigenschaftWert": 3011776
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "120x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 46.966392
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 54,48 €"
    1 => "+ 46,97 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "194,88 €"
    1 => "168,00 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 54.48
    1 => 46.966392
   ]
  }
  14 => {#696
   +"kEigenschaftWert": 3011777
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "120x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 53.773146
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 62,38 €"
    1 => "+ 53,77 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "202,78 €"
    1 => "174,81 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 62.38
    1 => 53.773146
   ]
  }
  15 => {#697
   +"kEigenschaftWert": 3011778
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "120x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 76.235256
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "15"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 88,43 €"
    1 => "+ 76,24 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "228,83 €"
    1 => "197,27 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 88.43
    1 => 76.235256
   ]
  }
  16 => {#698
   +"kEigenschaftWert": 3011779
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "140x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 54.453789
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "16"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 63,17 €"
    1 => "+ 54,45 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "203,57 €"
    1 => "175,49 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 63.17
    1 => 54.453789
   ]
  }
  17 => {#699
   +"kEigenschaftWert": 3011780
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "140x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 63.983196
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "17"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 74,22 €"
    1 => "+ 63,98 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "214,62 €"
    1 => "185,02 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 74.22
    1 => 63.983196
   ]
  }
  18 => {#700
   +"kEigenschaftWert": 3011781
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "140x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 75.554613
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "18"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 87,64 €"
    1 => "+ 75,55 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "228,04 €"
    1 => "196,59 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 87.64
    1 => 75.554613
   ]
  }
  19 => {#701
   +"kEigenschaftWert": 3011782
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "140x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 86.445387
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "19"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 100,28 €"
    1 => "+ 86,45 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "240,68 €"
    1 => "207,48 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 100.28
    1 => 86.445387
   ]
  }
  20 => {#702
   +"kEigenschaftWert": 3011783
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "140x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 114.352965
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "20"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 132,65 €"
    1 => "+ 114,35 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "273,05 €"
    1 => "235,39 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 132.65
    1 => 114.352965
   ]
  }
  21 => {#703
   +"kEigenschaftWert": 3011784
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "160x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 75.554613
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "21"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 87,64 €"
    1 => "+ 75,55 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "228,04 €"
    1 => "196,59 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 87.64
    1 => 75.554613
   ]
  }
  22 => {#704
   +"kEigenschaftWert": 3011785
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "160x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 85.764744
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "22"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 99,49 €"
    1 => "+ 85,76 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "239,89 €"
    1 => "206,80 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 99.49
    1 => 85.764744
   ]
  }
  23 => {#705
   +"kEigenschaftWert": 3011786
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "160x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 97.336161
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "23"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 112,91 €"
    1 => "+ 97,34 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "253,31 €"
    1 => "218,37 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 112.91
    1 => 97.336161
   ]
  }
  24 => {#706
   +"kEigenschaftWert": 3011787
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "160x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 107.546211
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "24"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 124,75 €"
    1 => "+ 107,55 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "265,15 €"
    1 => "228,58 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 124.75
    1 => 107.546211
   ]
  }
  25 => {#707
   +"kEigenschaftWert": 3011788
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "160x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 139.537809
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "25"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 161,86 €"
    1 => "+ 139,54 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "302,26 €"
    1 => "260,57 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 161.86
    1 => 139.537809
   ]
  }
  26 => {#708
   +"kEigenschaftWert": 3011789
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "180x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 90.529407
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "26"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 105,01 €"
    1 => "+ 90,53 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "245,41 €"
    1 => "211,56 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 105.01
    1 => 90.529407
   ]
  }
  27 => {#709
   +"kEigenschaftWert": 3011790
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "180x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 102.100824
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "27"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 118,44 €"
    1 => "+ 102,10 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "258,84 €"
    1 => "223,14 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 118.44
    1 => 102.100824
   ]
  }
  28 => {#710
   +"kEigenschaftWert": 3011791
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "180x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 112.991598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "28"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 131,07 €"
    1 => "+ 112,99 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "271,47 €"
    1 => "234,03 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 131.07
    1 => 112.991598
   ]
  }
  29 => {#711
   +"kEigenschaftWert": 3011792
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "180x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 124.563015
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "29"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 144,49 €"
    1 => "+ 124,56 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "284,89 €"
    1 => "245,60 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 144.49
    1 => 124.563015
   ]
  }
  30 => {#712
   +"kEigenschaftWert": 3011793
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "180x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 159.277347
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "30"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 184,76 €"
    1 => "+ 159,28 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "325,16 €"
    1 => "280,31 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 184.76
    1 => 159.277347
   ]
  }
  31 => {#713
   +"kEigenschaftWert": 3011794
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "200x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 106.184844
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "31"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 123,17 €"
    1 => "+ 106,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "263,57 €"
    1 => "227,22 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 123.17
    1 => 106.184844
   ]
  }
  32 => {#714
   +"kEigenschaftWert": 3011795
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "200x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 118.436985
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "32"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 137,39 €"
    1 => "+ 118,44 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "277,79 €"
    1 => "239,47 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 137.39
    1 => 118.436985
   ]
  }
  33 => {#715
   +"kEigenschaftWert": 3011796
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "200x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 130.008402
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "33"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 150,81 €"
    1 => "+ 130,01 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "291,21 €"
    1 => "251,04 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 150.81
    1 => 130.008402
   ]
  }
  34 => {#716
   +"kEigenschaftWert": 3011797
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "200x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 141.579819
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "34"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 164,23 €"
    1 => "+ 141,58 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "304,63 €"
    1 => "262,61 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 164.23
    1 => 141.579819
   ]
  }
  35 => {#717
   +"kEigenschaftWert": 3011798
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "200x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 181.058814
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "35"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 210,03 €"
    1 => "+ 181,06 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "350,43 €"
    1 => "302,09 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 210.03
    1 => 181.058814
   ]
  }
  36 => {#718
   +"kEigenschaftWert": 3011799
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "220x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 121.840362
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "36"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 141,33 €"
    1 => "+ 121,84 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "281,73 €"
    1 => "242,87 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 141.33
    1 => 121.840362
   ]
  }
  37 => {#719
   +"kEigenschaftWert": 3011800
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "220x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 133.411779
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "37"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 154,76 €"
    1 => "+ 133,41 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "295,16 €"
    1 => "254,45 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 154.76
    1 => 133.411779
   ]
  }
  38 => {#720
   +"kEigenschaftWert": 3011801
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "220x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 145.663839
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "38"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 168,97 €"
    1 => "+ 145,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "309,37 €"
    1 => "266,70 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 168.97
    1 => 145.663839
   ]
  }
  39 => {#721
   +"kEigenschaftWert": 3011802
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "220x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 159.277347
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "39"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 184,76 €"
    1 => "+ 159,28 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "325,16 €"
    1 => "280,31 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 184.76
    1 => 159.277347
   ]
  }
  40 => {#722
   +"kEigenschaftWert": 3011803
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "220x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 200.798352
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "40"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 232,93 €"
    1 => "+ 200,80 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "373,33 €"
    1 => "321,83 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 232.93
    1 => 200.798352
   ]
  }
  41 => {#723
   +"kEigenschaftWert": 3011804
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "240x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 140.218452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "41"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 162,65 €"
    1 => "+ 140,22 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "303,05 €"
    1 => "261,25 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 162.65
    1 => 140.218452
   ]
  }
  42 => {#724
   +"kEigenschaftWert": 3011805
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "240x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 153.151236
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "42"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 177,66 €"
    1 => "+ 153,15 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "318,06 €"
    1 => "274,19 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 177.66
    1 => 153.151236
   ]
  }
  43 => {#725
   +"kEigenschaftWert": 3011806
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "240x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 166.764744
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "43"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 193,45 €"
    1 => "+ 166,76 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "333,85 €"
    1 => "287,80 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 193.45
    1 => 166.764744
   ]
  }
  44 => {#726
   +"kEigenschaftWert": 3011807
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "240x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 211.689045
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "44"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 245,56 €"
    1 => "+ 211,69 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "385,96 €"
    1 => "332,72 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 245.56
    1 => 211.689045
   ]
  }
  45 => {#727
   +"kEigenschaftWert": 3011808
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "240x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 224.621829
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "45"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 260,56 €"
    1 => "+ 224,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "400,96 €"
    1 => "345,66 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 260.56
    1 => 224.621829
   ]
  }
  46 => {#728
   +"kEigenschaftWert": 3011809
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "260x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 157.235256
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "46"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 182,39 €"
    1 => "+ 157,24 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "322,79 €"
    1 => "278,27 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 182.39
    1 => 157.235256
   ]
  }
  47 => {#729
   +"kEigenschaftWert": 3011810
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "260x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 171.529407
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "47"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 198,97 €"
    1 => "+ 171,53 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "339,37 €"
    1 => "292,56 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 198.97
    1 => 171.529407
   ]
  }
  48 => {#730
   +"kEigenschaftWert": 3011811
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "260x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 185.142834
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "48"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 214,77 €"
    1 => "+ 185,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "355,17 €"
    1 => "306,18 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 214.77
    1 => 185.142834
   ]
  }
  49 => {#731
   +"kEigenschaftWert": 3011812
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "260x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 233.470593
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "49"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 270,83 €"
    1 => "+ 233,47 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "411,23 €"
    1 => "354,51 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 270.83
    1 => 233.470593
   ]
  }
  50 => {#732
   +"kEigenschaftWert": 3011813
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "260x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 247.764744
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "50"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 287,41 €"
    1 => "+ 247,76 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "427,81 €"
    1 => "368,80 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 287.41
    1 => 247.764744
   ]
  }
  51 => {#733
   +"kEigenschaftWert": 3011814
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "280x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 234.151236
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "51"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 271,62 €"
    1 => "+ 234,15 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "412,02 €"
    1 => "355,19 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 271.62
    1 => 234.151236
   ]
  }
  52 => {#734
   +"kEigenschaftWert": 3011815
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "280x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 249.806754
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "52"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 289,78 €"
    1 => "+ 249,81 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "430,18 €"
    1 => "370,84 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 289.78
    1 => 249.806754
   ]
  }
  53 => {#735
   +"kEigenschaftWert": 3011816
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "280x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 263.420181
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "53"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 305,57 €"
    1 => "+ 263,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "445,97 €"
    1 => "384,45 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 305.57
    1 => 263.420181
   ]
  }
  54 => {#736
   +"kEigenschaftWert": 3011817
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "280x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 315.151236
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "54"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 365,58 €"
    1 => "+ 315,15 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "505,98 €"
    1 => "436,19 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 365.58
    1 => 315.151236
   ]
  }
  55 => {#737
   +"kEigenschaftWert": 3011818
   +"kEigenschaft": 161604
   +"cName": "280x230cm"
   +"fAufpreisNetto": 330.806754
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "55"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 383,74 €"
    1 => "+ 330,81 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "524,14 €"
    1 => "451,84 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 383.74
    1 => 330.806754
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161604
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 0
 +"cName": b"Grundmaß"
 +"nLieferbareVariationswerte": 56
}
Grundmaß
{#738
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#739
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161605
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161605
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 1
 +"cName": "Bestellbreite in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellbreite in cm
ab 40,1 bis 280 cm
{#740
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#741
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161606
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161606
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 2
 +"cName": b"Bestellhöhe in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellhöhe in cm
bis 230 cm
{#742
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#743
   +"kEigenschaftWert": 3013551
   +"kEigenschaft": 161772
   +"cName": "03 Verkehrsgrau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_03-Verkehrsgrau.jpg"
  }
  1 => {#744
   +"kEigenschaftWert": 3013552
   +"kEigenschaft": 161772
   +"cName": "21 Weiss"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_21-Weiss.jpg"
  }
  2 => {#745
   +"kEigenschaftWert": 3013553
   +"kEigenschaft": 161772
   +"cName": "30 Purpurrot"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/kassettenrollo-42341-verdunkelung-in-3-farben-gestreift_Farbe_30-Purpurrot.jpg"
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161772
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "IMGSWATCHES"
 +"nSort": 3
 +"cName": "Farbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Farbe
{#746
 +"Werte": array:12 [
  0 => {#747
   +"kEigenschaftWert": 3011819
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#748
   +"kEigenschaftWert": 3011820
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug rechts transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#749
   +"kEigenschaftWert": 3011821
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": b"Seitenzug rechts weiß"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#750
   +"kEigenschaftWert": 3011822
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug rechts grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#751
   +"kEigenschaftWert": 3011823
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug rechts schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#752
   +"kEigenschaftWert": 3011824
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug rechts nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,32 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "152,72 €"
    1 => "131,65 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.32
    1 => 10.618452
   ]
  }
  6 => {#753
   +"kEigenschaftWert": 3011825
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug links transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#754
   +"kEigenschaftWert": 3011826
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": b"Seitenzug links weiß"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#755
   +"kEigenschaftWert": 3011827
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug links grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#756
   +"kEigenschaftWert": 3011828
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug links schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#757
   +"kEigenschaftWert": 3011829
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Seitenzug links nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,32 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "152,72 €"
    1 => "131,65 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.32
    1 => 10.618452
   ]
  }
  11 => {#758
   +"kEigenschaftWert": 3011830
   +"kEigenschaft": 161607
   +"cName": "Mittelzug"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161607
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 4
 +"cName": "Bedienung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 12
}
Bedienung
{#759
 +"Werte": array:15 [
  0 => {#760
   +"kEigenschaftWert": 3011831
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#761
   +"kEigenschaftWert": 3011832
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": b"Standard (3/4 der Bestellhöhe)"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#762
   +"kEigenschaftWert": 3011833
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "60 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#763
   +"kEigenschaftWert": 3011834
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "80 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#764
   +"kEigenschaftWert": 3011835
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "100 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#765
   +"kEigenschaftWert": 3011836
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "120 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  6 => {#766
   +"kEigenschaftWert": 3011837
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "140 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#767
   +"kEigenschaftWert": 3011838
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "160 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#768
   +"kEigenschaftWert": 3011839
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "180 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#769
   +"kEigenschaftWert": 3011840
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "200 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#770
   +"kEigenschaftWert": 3011841
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "220 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  11 => {#771
   +"kEigenschaftWert": 3011842
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "240 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  12 => {#772
   +"kEigenschaftWert": 3011843
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "260 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  13 => {#773
   +"kEigenschaftWert": 3011844
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "280 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  14 => {#774
   +"kEigenschaftWert": 3011845
   +"kEigenschaft": 161608
   +"cName": "300 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161608
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 5
 +"cName": b"Bedienlänge"
 +"nLieferbareVariationswerte": 15
}
Bedienlänge
{#775
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#776
   +"kEigenschaftWert": 3011846
   +"kEigenschaft": 161609
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#777
   +"kEigenschaftWert": 3011847
   +"kEigenschaft": 161609
   +"cName": "rund"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#778
   +"kEigenschaftWert": 3011848
   +"kEigenschaft": 161609
   +"cName": "eckig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161609
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 6
 +"cName": "Kassettenform"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Kassettenform
{#779
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#780
   +"kEigenschaftWert": 3011849
   +"kEigenschaft": 161610
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#781
   +"kEigenschaftWert": 3011850
   +"kEigenschaft": 161610
   +"cName": b"weiß RAL 9016"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#782
   +"kEigenschaftWert": 3011851
   +"kEigenschaft": 161610
   +"cName": "silber eloxiert"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#783
   +"kEigenschaftWert": 3011852
   +"kEigenschaft": 161610
   +"cName": "schwarz RAL 9005"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161610
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 7
 +"cName": "Profilfarbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Profilfarbe
{#784
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#785
   +"kEigenschaftWert": 3011853
   +"kEigenschaft": 161611
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#786
   +"kEigenschaftWert": 3011854
   +"kEigenschaft": 161611
   +"cName": "Wandmontage"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#787
   +"kEigenschaftWert": 3011855
   +"kEigenschaft": 161611
   +"cName": "Deckenmontage"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#788
   +"kEigenschaftWert": 3011856
   +"kEigenschaft": 161611
   +"cName": "Wandwinkel 60mm-108mm"
   +"fAufpreisNetto": 11.503377
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 13,34 €"
    1 => "+ 11,50 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "153,74 €"
    1 => "132,54 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 13.34
    1 => 11.503377
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161611
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 8
 +"cName": "Befestigung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Befestigung
{#789
 +"Werte": array:9 [
  0 => {#790
   +"kEigenschaftWert": 3011857
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#791
   +"kEigenschaftWert": 3011858
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "nein"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#792
   +"kEigenschaftWert": 3011859
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": b"Seilführung"
   +"fAufpreisNetto": 15.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 18,16 €"
    1 => "+ 15,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "158,56 €"
    1 => "136,69 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 18.16
    1 => 15.655437
   ]
  }
  3 => {#793
   +"kEigenschaftWert": 3011860
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 20 - 100 cm"
   +"fAufpreisNetto": 50.451417
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 58,52 €"
    1 => "+ 50,45 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "198,92 €"
    1 => "171,49 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 58.52
    1 => 50.451417
   ]
  }
  4 => {#794
   +"kEigenschaftWert": 3011861
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 100,1 - 140 cm"
   +"fAufpreisNetto": 59.354613
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 68,85 €"
    1 => "+ 59,35 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "209,25 €"
    1 => "180,39 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 68.85
    1 => 59.354613
   ]
  }
  5 => {#795
   +"kEigenschaftWert": 3011862
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 140,1 - 180 cm"
   +"fAufpreisNetto": 76.419045
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 88,65 €"
    1 => "+ 76,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "229,05 €"
    1 => "197,45 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 88.65
    1 => 76.419045
   ]
  }
  6 => {#796
   +"kEigenschaftWert": 3011863
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 180,1 - 220 cm"
   +"fAufpreisNetto": 92.741598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 107,58 €"
    1 => "+ 92,74 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "247,98 €"
    1 => "213,78 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 107.58
    1 => 92.741598
   ]
  }
  7 => {#797
   +"kEigenschaftWert": 3011864
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 220,1 - 260 cm"
   +"fAufpreisNetto": 118.709226
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 137,70 €"
    1 => "+ 118,71 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "278,10 €"
    1 => "239,74 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 137.7
    1 => 118.709226
   ]
  }
  8 => {#798
   +"kEigenschaftWert": 3011865
   +"kEigenschaft": 161612
   +"cName": "Seitenprofil 46mm 260,1 - 300 cm"
   +"fAufpreisNetto": 135.773658
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 157,50 €"
    1 => "+ 135,77 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "297,90 €"
    1 => "256,81 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 157.5
    1 => 135.773658
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161612
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 9
 +"cName": b"Seitenführung (Pendelsicherung)"
 +"nLieferbareVariationswerte": 9
}
Seitenführung (Pendelsicherung)
{#799
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#800
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161613
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161613
 +"kArtikel": 45873
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "FREIFELD"
 +"nSort": 10
 +"cName": "pers. Notiz"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
pers. Notiz

ab 113,72 €

inkl. 16% USt. , versandfreie Lieferung

Alter Preis: 140,40 €
Rabatt: 19%

Lieferzeit: 5 - 8 Werktage

Lieferzeit: 16 - 17 Werktage

Stück
 


Gestreifte Kassettenrollos 42.341. in 3 verschiedenen Farben zur Verdunkelung

für Winkel-, Wand- & Decken-Montage erhältlich

Kassettenrollo in 3 verschiedenen Farben

» Unsere Empfehlung zur Farbwahl nach Funktion (blickdicht, abdunkelnd) finden Sie gleich daneben im Tab "Rollos nach Eigenschaften".


Lichtechtheit nach DIN 54004: direkte Sonneneinstrahlung strapaziert alle Materialien. Unsere Rollos besitzen einen hohen Licht- bzw. Farbechtheits-Wert (Skala von 1 für niedrig bis 8 für sehr hoch), so dass Sie sich viele Jahre an den satten Farben erfreuen können.


Brauchen Sie Hilfe? Lassen sie sich kostenfrei von unserer Fachberaterin zu den richtigen Farben, Stoffen und Maßen beraten: 036628 89152

Verdunkelnde Rollos

Sind lichtundurchlässig, vollkommen blickdicht und werden dank ihrer wärmeisolierenden Eigenschaften gerne im Winter genutzt.

Lieferumfang nach Montage-Art
 • Wand- und Deckenmontage
  inkl. Halteclips & Schrauben
 • Winkelmontage
  inkl. der ausgewählten Winkel & Schrauben
Sie haben Fragen?

Die häufigsten Fragen mit den passenden Antworten haben wir für Sie zusammengestellt.

Ihre Fachberaterin
Antje Walther
Antje Walther
Beratungstelefon

Tel: 036628 / 89152

Montag bis Freitag:
08:00 bis 18:00 Uhr

E-Mail

shop@online-rolloshop.de

Rollo-Farben nach Eigenschaften: hell, mittelhell, abdunkelnd

für einen Abdunkelungseffekt

 • 03 Verkehrsgrau = Lichtdurchlässigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wärmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 21 Weiss = Lichtdurchlässigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wärmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 30 Purpurrot = Lichtdurchlässigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wärmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

Zum besseren Verständnis der Fachbegriffe

Lichtdurchlässigkeit (Transmission)

 • Je höher dieser Wert ausfällt, desto mehr Licht gelangt in den Raum. Die Lichtdurchlässigkeit wird in Prozent angegeben. Helle Farben haben einen höheren Transmissionsgrad als dunkle.

Reflexion

 • Beschreibt die Menge an Sonnenstrahlen, die vom Stoff reflektiert oder zurückgeworfen werden. Umso höher der Reflexionsgrad (auch in Prozent), desto kühler bleibt der Raum bei sonnigem Wetter.

Wärme-Umwandlung (Absorption)

 • Bestimmt die Menge an Sonnen-Energie, die vom Stoff aufgenommen und in Wärme-Energie umgewandelt wird. Desto stärker der Absorptionsgrad, umso mehr Wärme wird in den Raum abgegeben.
Kontaktdaten
Stoffmuster bestellen