Basisrollos 41.124. blickdicht in 7 Farben - Rückseite weiss

Artikelnummer: R-BS-453

Basisrollos 41.124. blickdicht in 7 Farben - Rückseite weiss
Alle Variationen sind Pflichtfelder außer pers. Notiz / Hinweis.

{#809
 +"Werte": array:67 [
  0 => {#674
   +"kEigenschaftWert": 3005250
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": b"z.B. Bestellbreite=80,1cm / Bestellhöhe=145,9cm = Grundmaß 90x160"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#810
   +"kEigenschaftWert": 3005251
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "80x100cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#811
   +"kEigenschaftWert": 3005252
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "80x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 7.487397
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 8,91 €"
    1 => "+ 7,49 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "80,91 €"
    1 => "67,99 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 8.91
    1 => 7.487397
   ]
  }
  3 => {#812
   +"kEigenschaftWert": 3005253
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "80x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 13.613427
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 16,20 €"
    1 => "+ 13,61 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "88,20 €"
    1 => "74,12 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 16.2
    1 => 13.613427
   ]
  }
  4 => {#813
   +"kEigenschaftWert": 3005254
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "80x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 17.697447
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 21,06 €"
    1 => "+ 17,70 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "93,06 €"
    1 => "78,20 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 21.06
    1 => 17.697447
   ]
  }
  5 => {#814
   +"kEigenschaftWert": 3005255
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "80x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 29.268945
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 34,83 €"
    1 => "+ 29,27 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "106,83 €"
    1 => "89,77 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 34.83
    1 => 29.268945
   ]
  }
  6 => {#815
   +"kEigenschaftWert": 3005256
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "80x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 34.714251
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 41,31 €"
    1 => "+ 34,71 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "113,31 €"
    1 => "95,22 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 41.31
    1 => 34.714251
   ]
  }
  7 => {#816
   +"kEigenschaftWert": 3005257
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "100x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 8.16804
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 9,72 €"
    1 => "+ 8,17 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "81,72 €"
    1 => "68,67 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 9.72
    1 => 8.16804
   ]
  }
  8 => {#817
   +"kEigenschaftWert": 3005258
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "100x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 14.974794
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 17,82 €"
    1 => "+ 14,97 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "89,82 €"
    1 => "75,48 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 17.82
    1 => 14.974794
   ]
  }
  9 => {#818
   +"kEigenschaftWert": 3005259
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "100x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 20.420181
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 24,30 €"
    1 => "+ 20,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "96,30 €"
    1 => "80,92 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 24.3
    1 => 20.420181
   ]
  }
  10 => {#819
   +"kEigenschaftWert": 3005260
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "100x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 25.184844
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 29,97 €"
    1 => "+ 25,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "101,97 €"
    1 => "85,69 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 29.97
    1 => 25.184844
   ]
  }
  11 => {#820
   +"kEigenschaftWert": 3005261
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "100x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 39.478995
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 46,98 €"
    1 => "+ 39,48 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "118,98 €"
    1 => "99,98 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 46.98
    1 => 39.478995
   ]
  }
  12 => {#821
   +"kEigenschaftWert": 3005262
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "100x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 44.924382
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 53,46 €"
    1 => "+ 44,92 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "125,46 €"
    1 => "105,43 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 53.46
    1 => 44.924382
   ]
  }
  13 => {#822
   +"kEigenschaftWert": 3005263
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "120x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 16.336161
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 19,44 €"
    1 => "+ 16,34 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "91,44 €"
    1 => "76,84 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 19.44
    1 => 16.336161
   ]
  }
  14 => {#823
   +"kEigenschaftWert": 3005264
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "120x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 21.100824
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 25,11 €"
    1 => "+ 21,10 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "97,11 €"
    1 => "81,61 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 25.11
    1 => 21.100824
   ]
  }
  15 => {#824
   +"kEigenschaftWert": 3005265
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "120x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 27.226854
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "15"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 32,40 €"
    1 => "+ 27,23 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "104,40 €"
    1 => "87,73 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 32.4
    1 => 27.226854
   ]
  }
  16 => {#825
   +"kEigenschaftWert": 3005266
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "120x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 33.352965
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "16"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 39,69 €"
    1 => "+ 33,35 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "111,69 €"
    1 => "93,86 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 39.69
    1 => 33.352965
   ]
  }
  17 => {#826
   +"kEigenschaftWert": 3005267
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "120x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 49.008402
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "17"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 58,32 €"
    1 => "+ 49,01 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "130,32 €"
    1 => "109,51 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 58.32
    1 => 49.008402
   ]
  }
  18 => {#827
   +"kEigenschaftWert": 3005268
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "120x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 54.453789
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "18"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 64,80 €"
    1 => "+ 54,45 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "136,80 €"
    1 => "114,96 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 64.8
    1 => 54.453789
   ]
  }
  19 => {#828
   +"kEigenschaftWert": 3005269
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "140x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 27.907578
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "19"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 33,21 €"
    1 => "+ 27,91 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "105,21 €"
    1 => "88,41 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 33.21
    1 => 27.907578
   ]
  }
  20 => {#829
   +"kEigenschaftWert": 3005270
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "140x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 34.714251
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "20"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 41,31 €"
    1 => "+ 34,71 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "113,31 €"
    1 => "95,22 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 41.31
    1 => 34.714251
   ]
  }
  21 => {#830
   +"kEigenschaftWert": 3005271
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "140x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 44.243658
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "21"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 52,65 €"
    1 => "+ 44,24 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "124,65 €"
    1 => "104,75 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 52.65
    1 => 44.243658
   ]
  }
  22 => {#831
   +"kEigenschaftWert": 3005272
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "140x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 51.731055
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "22"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 61,56 €"
    1 => "+ 51,73 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "133,56 €"
    1 => "112,24 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 61.56
    1 => 51.731055
   ]
  }
  23 => {#832
   +"kEigenschaftWert": 3005273
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "140x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 72.151236
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "23"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 85,86 €"
    1 => "+ 72,15 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "157,86 €"
    1 => "132,66 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 85.86
    1 => 72.151236
   ]
  }
  24 => {#833
   +"kEigenschaftWert": 3005274
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "140x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 80.319357
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "24"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 95,58 €"
    1 => "+ 80,32 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "167,58 €"
    1 => "140,82 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 95.58
    1 => 80.319357
   ]
  }
  25 => {#834
   +"kEigenschaftWert": 3005275
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "160x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 36.075618
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "25"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 42,93 €"
    1 => "+ 36,08 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "114,93 €"
    1 => "96,58 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 42.93
    1 => 36.075618
   ]
  }
  26 => {#835
   +"kEigenschaftWert": 3005276
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "160x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 43.563015
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "26"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 51,84 €"
    1 => "+ 43,56 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "123,84 €"
    1 => "104,07 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 51.84
    1 => 43.563015
   ]
  }
  27 => {#836
   +"kEigenschaftWert": 3005277
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "160x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 51.050412
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "27"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 60,75 €"
    1 => "+ 51,05 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "132,75 €"
    1 => "111,55 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 60.75
    1 => 51.050412
   ]
  }
  28 => {#837
   +"kEigenschaftWert": 3005278
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "160x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 58.537809
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "28"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 69,66 €"
    1 => "+ 58,54 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "141,66 €"
    1 => "119,04 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 69.66
    1 => 58.537809
   ]
  }
  29 => {#838
   +"kEigenschaftWert": 3005279
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "160x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 81.680643
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "29"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 97,20 €"
    1 => "+ 81,68 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "169,20 €"
    1 => "142,18 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 97.2
    1 => 81.680643
   ]
  }
  30 => {#839
   +"kEigenschaftWert": 3005280
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "160x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 89.848764
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "30"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 106,92 €"
    1 => "+ 89,85 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "178,92 €"
    1 => "150,35 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 106.92
    1 => 89.848764
   ]
  }
  31 => {#840
   +"kEigenschaftWert": 3005281
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "180x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 42.201648
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "31"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 50,22 €"
    1 => "+ 42,20 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "122,22 €"
    1 => "102,71 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 50.22
    1 => 42.201648
   ]
  }
  32 => {#841
   +"kEigenschaftWert": 3005282
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "180x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 49.689045
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "32"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 59,13 €"
    1 => "+ 49,69 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "131,13 €"
    1 => "110,19 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 59.13
    1 => 49.689045
   ]
  }
  33 => {#842
   +"kEigenschaftWert": 3005283
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "180x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 57.857166
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "33"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 68,85 €"
    1 => "+ 57,86 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "140,85 €"
    1 => "118,36 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 68.85
    1 => 57.857166
   ]
  }
  34 => {#843
   +"kEigenschaftWert": 3005284
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "180x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 66.025206
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "34"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 78,57 €"
    1 => "+ 66,03 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "150,57 €"
    1 => "126,53 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 78.57
    1 => 66.025206
   ]
  }
  35 => {#844
   +"kEigenschaftWert": 3005285
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "180x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 91.890774
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "35"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 109,35 €"
    1 => "+ 91,89 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "181,35 €"
    1 => "152,39 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 109.35
    1 => 91.890774
   ]
  }
  36 => {#845
   +"kEigenschaftWert": 3005286
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "180x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 101.420181
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "36"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 120,69 €"
    1 => "+ 101,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "192,69 €"
    1 => "161,92 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 120.69
    1 => 101.420181
   ]
  }
  37 => {#846
   +"kEigenschaftWert": 3005287
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "200x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 48.327759
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "37"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 57,51 €"
    1 => "+ 48,33 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "129,51 €"
    1 => "108,83 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 57.51
    1 => 48.327759
   ]
  }
  38 => {#847
   +"kEigenschaftWert": 3005288
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "200x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 56.495799
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "38"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 67,23 €"
    1 => "+ 56,50 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "139,23 €"
    1 => "117,00 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 67.23
    1 => 56.495799
   ]
  }
  39 => {#848
   +"kEigenschaftWert": 3005289
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "200x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 64.663839
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "39"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 76,95 €"
    1 => "+ 64,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "148,95 €"
    1 => "125,17 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 76.95
    1 => 64.663839
   ]
  }
  40 => {#849
   +"kEigenschaftWert": 3005290
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "200x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 74.193246
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "40"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 88,29 €"
    1 => "+ 74,19 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "160,29 €"
    1 => "134,70 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 88.29
    1 => 74.193246
   ]
  }
  41 => {#850
   +"kEigenschaftWert": 3005291
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "200x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 102.100824
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "41"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 121,50 €"
    1 => "+ 102,10 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "193,50 €"
    1 => "162,61 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 121.5
    1 => 102.100824
   ]
  }
  42 => {#851
   +"kEigenschaftWert": 3005292
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "200x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 111.630231
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "42"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 132,84 €"
    1 => "+ 111,63 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "204,84 €"
    1 => "172,13 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 132.84
    1 => 111.630231
   ]
  }
  43 => {#852
   +"kEigenschaftWert": 3005293
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "220x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 54.453789
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "43"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 64,80 €"
    1 => "+ 54,45 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "136,80 €"
    1 => "114,96 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 64.8
    1 => 54.453789
   ]
  }
  44 => {#853
   +"kEigenschaftWert": 3005294
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "220x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 63.302553
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "44"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 75,33 €"
    1 => "+ 63,30 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "147,33 €"
    1 => "123,81 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 75.33
    1 => 63.302553
   ]
  }
  45 => {#854
   +"kEigenschaftWert": 3005295
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "220x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 72.83196
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "45"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 86,67 €"
    1 => "+ 72,83 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "158,67 €"
    1 => "133,34 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 86.67
    1 => 72.83196
   ]
  }
  46 => {#855
   +"kEigenschaftWert": 3005296
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "220x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 81.680643
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "46"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 97,20 €"
    1 => "+ 81,68 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "169,20 €"
    1 => "142,18 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 97.2
    1 => 81.680643
   ]
  }
  47 => {#856
   +"kEigenschaftWert": 3005297
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "220x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 112.310955
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "47"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 133,65 €"
    1 => "+ 112,31 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "205,65 €"
    1 => "172,82 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 133.65
    1 => 112.310955
   ]
  }
  48 => {#857
   +"kEigenschaftWert": 3005298
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "220x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 121.840362
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "48"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 144,99 €"
    1 => "+ 121,84 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "216,99 €"
    1 => "182,34 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 144.99
    1 => 121.840362
   ]
  }
  49 => {#858
   +"kEigenschaftWert": 3005299
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "240x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 63.302553
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "49"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 75,33 €"
    1 => "+ 63,30 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "147,33 €"
    1 => "123,81 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 75.33
    1 => 63.302553
   ]
  }
  50 => {#859
   +"kEigenschaftWert": 3005300
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "240x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 72.83196
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "50"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 86,67 €"
    1 => "+ 72,83 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "158,67 €"
    1 => "133,34 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 86.67
    1 => 72.83196
   ]
  }
  51 => {#860
   +"kEigenschaftWert": 3005301
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "240x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 82.361367
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "51"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 98,01 €"
    1 => "+ 82,36 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "170,01 €"
    1 => "142,87 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 98.01
    1 => 82.361367
   ]
  }
  52 => {#861
   +"kEigenschaftWert": 3005302
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "240x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 115.033608
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "52"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 136,89 €"
    1 => "+ 115,03 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "208,89 €"
    1 => "175,54 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 136.89
    1 => 115.033608
   ]
  }
  53 => {#862
   +"kEigenschaftWert": 3005303
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "240x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 124.563015
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "53"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 148,23 €"
    1 => "+ 124,56 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "220,23 €"
    1 => "185,07 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 148.23
    1 => 124.563015
   ]
  }
  54 => {#863
   +"kEigenschaftWert": 3005304
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "240x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 134.092422
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "54"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 159,57 €"
    1 => "+ 134,09 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "231,57 €"
    1 => "194,60 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 159.57
    1 => 134.092422
   ]
  }
  55 => {#864
   +"kEigenschaftWert": 3005305
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "260x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 70.109226
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "55"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 83,43 €"
    1 => "+ 70,11 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "155,43 €"
    1 => "130,61 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 83.43
    1 => 70.109226
   ]
  }
  56 => {#865
   +"kEigenschaftWert": 3005306
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "260x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 79.638633
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "56"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 94,77 €"
    1 => "+ 79,64 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "166,77 €"
    1 => "140,14 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 94.77
    1 => 79.638633
   ]
  }
  57 => {#866
   +"kEigenschaftWert": 3005307
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "260x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 89.848764
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "57"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 106,92 €"
    1 => "+ 89,85 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "178,92 €"
    1 => "150,35 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 106.92
    1 => 89.848764
   ]
  }
  58 => {#867
   +"kEigenschaftWert": 3005308
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "260x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 124.563015
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "58"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 148,23 €"
    1 => "+ 124,56 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "220,23 €"
    1 => "185,07 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 148.23
    1 => 124.563015
   ]
  }
  59 => {#868
   +"kEigenschaftWert": 3005309
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "260x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 134.773146
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "59"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 160,38 €"
    1 => "+ 134,77 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "232,38 €"
    1 => "195,28 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 160.38
    1 => 134.773146
   ]
  }
  60 => {#869
   +"kEigenschaftWert": 3005310
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "260x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 144.302553
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "60"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 171,72 €"
    1 => "+ 144,30 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "243,72 €"
    1 => "204,81 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 171.72
    1 => 144.302553
   ]
  }
  61 => {#870
   +"kEigenschaftWert": 3005311
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "280x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 138.176442
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "61"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 164,43 €"
    1 => "+ 138,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "236,43 €"
    1 => "198,68 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 164.43
    1 => 138.176442
   ]
  }
  62 => {#871
   +"kEigenschaftWert": 3005312
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "280x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 147.705849
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "62"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 175,77 €"
    1 => "+ 147,71 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "247,77 €"
    1 => "208,21 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 175.77
    1 => 147.705849
   ]
  }
  63 => {#872
   +"kEigenschaftWert": 3005313
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "280x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 158.596623
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "63"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 188,73 €"
    1 => "+ 158,60 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "260,73 €"
    1 => "219,10 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 188.73
    1 => 158.596623
   ]
  }
  64 => {#873
   +"kEigenschaftWert": 3005314
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "280x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 195.352965
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "64"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 232,47 €"
    1 => "+ 195,35 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "304,47 €"
    1 => "255,86 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 232.47
    1 => 195.352965
   ]
  }
  65 => {#874
   +"kEigenschaftWert": 3005315
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "280x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 206.243658
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "65"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 245,43 €"
    1 => "+ 206,24 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "317,43 €"
    1 => "266,75 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 245.43
    1 => 206.243658
   ]
  }
  66 => {#875
   +"kEigenschaftWert": 3005316
   +"kEigenschaft": 160949
   +"cName": "280x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 215.773146
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "66"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 256,77 €"
    1 => "+ 215,77 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "328,77 €"
    1 => "276,28 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 256.77
    1 => 215.773146
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160949
 +"kArtikel": 45800
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 0
 +"cName": b"Grundmaß"
 +"nLieferbareVariationswerte": 67
}
Grundmaß
{#876
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#877
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 160950
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160950
 +"kArtikel": 45800
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 1
 +"cName": "Bestellbreite in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellbreite in cm
ab 40,1 bis 280 cm
{#878
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#879
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 160951
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160951
 +"kArtikel": 45800
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 2
 +"cName": b"Bestellhöhe in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellhöhe in cm
bis 300 cm
{#880
 +"Werte": array:7 [
  0 => {#881
   +"kEigenschaftWert": 3005600
   +"kEigenschaft": 160979
   +"cName": "00 Weiss"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_00-Weiss.jpg"
  }
  1 => {#882
   +"kEigenschaftWert": 3005601
   +"kEigenschaft": 160979
   +"cName": "02 Pastellgrau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
  }
  2 => {#883
   +"kEigenschaftWert": 3005602
   +"kEigenschaft": 160979
   +"cName": "12 Taupe"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_12-Taupe.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_12-Taupe.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_12-Taupe.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_12-Taupe.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_12-Taupe.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_12-Taupe.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_12-Taupe.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_12-Taupe.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_12-Taupe.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_12-Taupe.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_12-Taupe.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_12-Taupe.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_12-Taupe.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_12-Taupe.jpg"
  }
  3 => {#884
   +"kEigenschaftWert": 3005603
   +"kEigenschaft": 160979
   +"cName": "19 Cremeweiss"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
  }
  4 => {#885
   +"kEigenschaftWert": 3005604
   +"kEigenschaft": 160979
   +"cName": "27 Blassorange"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_27-Blassorange.jpg"
  }
  5 => {#886
   +"kEigenschaftWert": 3005605
   +"kEigenschaft": 160979
   +"cName": "64 Blaugrau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_64-Blaugrau.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_64-Blaugrau.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_64-Blaugrau.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_64-Blaugrau.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_64-Blaugrau.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_64-Blaugrau.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_64-Blaugrau.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_64-Blaugrau.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_64-Blaugrau.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_64-Blaugrau.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_64-Blaugrau.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_64-Blaugrau.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_64-Blaugrau.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_64-Blaugrau.jpg"
  }
  6 => {#887
   +"kEigenschaftWert": 3005606
   +"kEigenschaft": 160979
   +"cName": b"91 Blassgrün"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41124-blickdicht-in-7-farben-rueckseite-weiss_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160979
 +"kArtikel": 45800
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "IMGSWATCHES"
 +"nSort": 3
 +"cName": "Farbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 7
}
Farbe
{#888
 +"Werte": array:12 [
  0 => {#889
   +"kEigenschaftWert": 3005317
   +"kEigenschaft": 160952
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#890
   +"kEigenschaftWert": 3005318
   +"kEigenschaft": 160952
   +"cName": "Seitenzug rechts transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#891
   +"kEigenschaftWert": 3005319
   +"kEigenschaft": 160952
   +"cName": b"Seitenzug rechts weiß"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#892
   +"kEigenschaftWert": 3005320
   +"kEigenschaft": 160952
   +"cName": "Seitenzug rechts grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#893
   +"kEigenschaftWert": 3005321
   +"kEigenschaft": 160952
   +"cName": "Seitenzug rechts schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#894
   +"kEigenschaftWert": 3005322
   +"kEigenschaft": 160952
   +"cName": "Seitenzug rechts nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,64 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "84,64 €"
    1 => "71,12 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.64
    1 => 10.618452
   ]
  }
  6 => {#895
   +"kEigenschaftWert": 3005323
   +"kEigenschaft": 160952
   +"cName": "Seitenzug links transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#896
   +"kEigenschaftWert": 3005324
   +"kEigenschaft": 160952
   +"cName": b"Seitenzug links weiß"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#897
   +"kEigenschaftWert": 3005325
   +"kEigenschaft": 160952
   +"cName": "Seitenzug links grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#898
   +"kEigenschaftWert": 3005326
   +"kEigenschaft": 160952
   +"cName": "Seitenzug links schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#899
   +"kEigenschaftWert": 3005327
   +"kEigenschaft": 160952
   +"cName": "Seitenzug links nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,64 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "84,64 €"
    1 => "71,12 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.64
    1 => 10.618452
   ]
  }
  11 => {#900
   +"kEigenschaftWert": 3005328
   +"kEigenschaft": 160952
   +"cName": "Mittelzug"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160952
 +"kArtikel": 45800
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 4
 +"cName": "Bedienung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 12
}
Bedienung
{#901
 +"Werte": array:15 [
  0 => {#902
   +"kEigenschaftWert": 3005329
   +"kEigenschaft": 160953
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#903
   +"kEigenschaftWert": 3005330
   +"kEigenschaft": 160953
   +"cName": b"Standard (3/4 der Bestellhöhe)"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#904
   +"kEigenschaftWert": 3005331
   +"kEigenschaft": 160953
   +"cName": "60 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#905
   +"kEigenschaftWert": 3005332
   +"kEigenschaft": 160953
   +"cName": "80 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#906
   +"kEigenschaftWert": 3005333
   +"kEigenschaft": 160953
   +"cName": "100 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#907
   +"kEigenschaftWert": 3005334
   +"kEigenschaft": 160953
   +"cName": "120 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  6 => {#908
   +"kEigenschaftWert": 3005335
   +"kEigenschaft": 160953
   +"cName": "140 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#909
   +"kEigenschaftWert": 3005336
   +"kEigenschaft": 160953
   +"cName": "160 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#910
   +"kEigenschaftWert": 3005337
   +"kEigenschaft": 160953
   +"cName": "180 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#911
   +"kEigenschaftWert": 3005338
   +"kEigenschaft": 160953
   +"cName": "200 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#912
   +"kEigenschaftWert": 3005339
   +"kEigenschaft": 160953
   +"cName": "220 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  11 => {#913
   +"kEigenschaftWert": 3005340
   +"kEigenschaft": 160953
   +"cName": "240 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  12 => {#914
   +"kEigenschaftWert": 3005341
   +"kEigenschaft": 160953
   +"cName": "260 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  13 => {#915
   +"kEigenschaftWert": 3005342
   +"kEigenschaft": 160953
   +"cName": "280 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  14 => {#916
   +"kEigenschaftWert": 3005343
   +"kEigenschaft": 160953
   +"cName": "300 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160953
 +"kArtikel": 45800
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 5
 +"cName": b"Bedienlänge"
 +"nLieferbareVariationswerte": 15
}
Bedienlänge
{#917
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#918
   +"kEigenschaftWert": 3005344
   +"kEigenschaft": 160954
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#919
   +"kEigenschaftWert": 3005345
   +"kEigenschaft": 160954
   +"cName": b"weiß RAL 9016"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#920
   +"kEigenschaftWert": 3005346
   +"kEigenschaft": 160954
   +"cName": "silber eloxiert"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#921
   +"kEigenschaftWert": 3005347
   +"kEigenschaft": 160954
   +"cName": "schwarz RAL 9005"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160954
 +"kArtikel": 45800
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 6
 +"cName": "Profilfarbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Profilfarbe
{#922
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#923
   +"kEigenschaftWert": 3005348
   +"kEigenschaft": 160955
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#924
   +"kEigenschaftWert": 3005349
   +"kEigenschaft": 160955
   +"cName": "Wand- & Deckenmontage"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#925
   +"kEigenschaftWert": 3005351
   +"kEigenschaft": 160955
   +"cName": b"Klemmträger weiß-silber"
   +"fAufpreisNetto": 10.14201
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,07 €"
    1 => "+ 10,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "84,07 €"
    1 => "70,65 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.07
    1 => 10.14201
   ]
  }
  3 => {#926
   +"kEigenschaftWert": 3064561
   +"kEigenschaft": 160955
   +"cName": "Halter-lang"
   +"fAufpreisNetto": 3.403377
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 4,05 €"
    1 => "+ 3,40 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "76,05 €"
    1 => "63,91 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 4.05
    1 => 3.403377
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160955
 +"kArtikel": 45800
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 7
 +"cName": "Befestigung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Befestigung
{#927
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#928
   +"kEigenschaftWert": 3005352
   +"kEigenschaft": 160956
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#929
   +"kEigenschaftWert": 3005353
   +"kEigenschaft": 160956
   +"cName": "nein"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#930
   +"kEigenschaftWert": 3005354
   +"kEigenschaft": 160956
   +"cName": "ja"
   +"fAufpreisNetto": 15.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 18,63 €"
    1 => "+ 15,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "90,63 €"
    1 => "76,16 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 18.63
    1 => 15.655437
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160956
 +"kArtikel": 45800
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 8
 +"cName": b"Seitenführung (Pendelsicherung)"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Seitenführung (Pendelsicherung)
{#931
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#932
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 160957
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160957
 +"kArtikel": 45800
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "FREIFELD"
 +"nSort": 9
 +"cName": "pers. Notiz"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
pers. Notiz

ab 58,32 €

inkl. 19% USt. , versandfreie Lieferung

Alter Preis: 72,00 €
Rabatt: 19%

Lieferzeit: 5 - 8 Werktage

Lieferzeit: 16 - 17 Werktage

Stück
 


Blickdichte Basisrollos 41.124. in 7 verschiedenen Farben und Rückseite weiss

zum Klemmen sowie für Wand- & Decken-Montage erhältlich

Basisrollo in 7 verschiedenen Farben

» Unsere Empfehlung zur Farbwahl nach Funktion (blickdicht, abdunkelnd) finden Sie gleich daneben im Tab "Rollos nach Eigenschaften".


Lichtechtheit nach DIN 54004: direkte Sonneneinstrahlung strapaziert alle Materialien. Unsere Rollos besitzen einen hohen Licht- bzw. Farbechtheits-Wert (Skala von 1 für niedrig bis 8 für sehr hoch), so dass Sie sich viele Jahre an den satten Farben erfreuen können.


Brauchen Sie Hilfe? Lassen sie sich kostenfrei von unserer Fachberaterin zu den richtigen Farben, Stoffen und Maßen beraten: 036628 89152

Was sind blickdichte Rollos?

Sind etwas weniger lichtdurchlässig und von beiden Seiten je nach Qualität leicht bis stark blickdicht. Ist der Wert an Lichtdurchlässigkeit niedrig, ist die Blickdichte höher.

Faustregel: Je farbiger, dunkler ein Stoff ausfällt, umso blickdichter wird er.

Lieferumfang nach Montage-Art
 • Wand- und Deckenmontage
  inkl. 4 Schrauben & Dübel für die Halter-Befestigung
 • Klemmträgermontage
  inkl. Klemmträger, 1 Inbusschlüssel für die Befestigung der Klemmträger auf dem Fensterflügel und 4 Schrauben für die Montage der Halter am Klemmträger
Sie haben Fragen?

Die häufigsten Fragen mit den passenden Antworten haben wir für Sie zusammengestellt.

Ihre Fachberaterin
Antje Walther
Antje Walther
Beratungstelefon

Tel: 036628 / 89152

Montag bis Freitag:
08:00 bis 18:00 Uhr

E-Mail

shop@online-rolloshop.de

Rollo-Farben nach Eigenschaften: hell, mittelhell, abdunkelnd

für viel Helligkeit im Raum

 • 00 Weiss = Lichtdurchlässigkeit: 18%, Reflexion: 81%, Wärmeumwandlung: 1%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 19 Cremeweiss = Lichtdurchlässigkeit: 15%, Reflexion: 79%, Wärmeumwandlung: 6%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 27 Blassorange = Lichtdurchlässigkeit: 10%, Reflexion: 78%, Wärmeumwandlung: 12%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

für gemäßigte Raum-Beschattung

 • 02 Pastellgrau = Lichtdurchlässigkeit: 9%, Reflexion: 77%, Wärmeumwandlung: 14%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 91 Blassgrün = Lichtdurchlässigkeit: 7%, Reflexion: 76%, Wärmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 12 Taupe = Lichtdurchlässigkeit: 5%, Reflexion: 76%, Wärmeumwandlung: 19%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 64 Blaugrau = Lichtdurchlässigkeit: 5%, Reflexion: 75%, Wärmeumwandlung: 20%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

Zum besseren Verständnis der Fachbegriffe

Lichtdurchlässigkeit (Transmission)

 • Je höher dieser Wert ausfällt, desto mehr Licht gelangt in den Raum. Die Lichtdurchlässigkeit wird in Prozent angegeben. Helle Farben haben einen höheren Transmissionsgrad als dunkle.

Reflexion

 • Beschreibt die Menge an Sonnenstrahlen, die vom Stoff reflektiert oder zurückgeworfen werden. Umso höher der Reflexionsgrad (auch in Prozent), desto kühler bleibt der Raum bei sonnigem Wetter.

Wärme-Umwandlung (Absorption)

 • Bestimmt die Menge an Sonnen-Energie, die vom Stoff aufgenommen und in Wärme-Energie umgewandelt wird. Desto stärker der Absorptionsgrad, umso mehr Wärme wird in den Raum abgegeben.
Kontaktdaten
Stoffmuster bestellen