Basisrollos 41.208. blickdicht in 3 Farben - beidseitig Perlex

Artikelnummer: R-BS-455

Basisrollos 41.208. blickdicht in 3 Farben - beidseitig Perlex
Alle Variationen sind Pflichtfelder auer pers. Notiz / Hinweis.

{#692
 +"Werte": array:67 [
  0 => {#571
   +"kEigenschaftWert": 3005473
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": b"z.B. Bestellbreite=80,1cm / Bestellhhe=145,9cm = Grundma 90x160"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#693
   +"kEigenschaftWert": 3005474
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "80x100cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#694
   +"kEigenschaftWert": 3005475
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "80x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 6.806754
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 8,10 €"
    1 => "+ 6,81 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "80,10 €"
    1 => "67,31 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 8.1
    1 => 6.806754
   ]
  }
  3 => {#695
   +"kEigenschaftWert": 3005476
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "80x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 12.252141
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 14,58 €"
    1 => "+ 12,25 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "86,58 €"
    1 => "72,76 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 14.58
    1 => 12.252141
   ]
  }
  4 => {#696
   +"kEigenschaftWert": 3005477
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "80x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 15.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 18,63 €"
    1 => "+ 15,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "90,63 €"
    1 => "76,16 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 18.63
    1 => 15.655437
   ]
  }
  5 => {#697
   +"kEigenschaftWert": 3005478
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "80x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 26.546211
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 31,59 €"
    1 => "+ 26,55 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "103,59 €"
    1 => "87,05 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 31.59
    1 => 26.546211
   ]
  }
  6 => {#698
   +"kEigenschaftWert": 3005479
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "80x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 31.310955
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 37,26 €"
    1 => "+ 31,31 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "109,26 €"
    1 => "91,82 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 37.26
    1 => 31.310955
   ]
  }
  7 => {#699
   +"kEigenschaftWert": 3005480
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "100x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 7.487397
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 8,91 €"
    1 => "+ 7,49 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "80,91 €"
    1 => "67,99 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 8.91
    1 => 7.487397
   ]
  }
  8 => {#700
   +"kEigenschaftWert": 3005481
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "100x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 13.613427
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 16,20 €"
    1 => "+ 13,61 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "88,20 €"
    1 => "74,12 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 16.2
    1 => 13.613427
   ]
  }
  9 => {#701
   +"kEigenschaftWert": 3005482
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "100x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 18.378171
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 21,87 €"
    1 => "+ 18,38 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "93,87 €"
    1 => "78,88 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 21.87
    1 => 18.378171
   ]
  }
  10 => {#702
   +"kEigenschaftWert": 3005483
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "100x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 22.462191
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 26,73 €"
    1 => "+ 22,46 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "98,73 €"
    1 => "82,97 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 26.73
    1 => 22.462191
   ]
  }
  11 => {#703
   +"kEigenschaftWert": 3005484
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "100x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 35.394975
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 42,12 €"
    1 => "+ 35,39 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "114,12 €"
    1 => "95,90 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 42.12
    1 => 35.394975
   ]
  }
  12 => {#704
   +"kEigenschaftWert": 3005485
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "100x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 40.159638
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 47,79 €"
    1 => "+ 40,16 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "119,79 €"
    1 => "100,66 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 47.79
    1 => 40.159638
   ]
  }
  13 => {#705
   +"kEigenschaftWert": 3005486
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "120x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 14.974794
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 17,82 €"
    1 => "+ 14,97 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "89,82 €"
    1 => "75,48 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 17.82
    1 => 14.974794
   ]
  }
  14 => {#706
   +"kEigenschaftWert": 3005487
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "120x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 19.058814
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 22,68 €"
    1 => "+ 19,06 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "94,68 €"
    1 => "79,56 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 22.68
    1 => 19.058814
   ]
  }
  15 => {#707
   +"kEigenschaftWert": 3005488
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "120x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 24.504201
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "15"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 29,16 €"
    1 => "+ 24,50 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "101,16 €"
    1 => "85,01 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 29.16
    1 => 24.504201
   ]
  }
  16 => {#708
   +"kEigenschaftWert": 3005489
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "120x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 29.949588
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "16"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 35,64 €"
    1 => "+ 29,95 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "107,64 €"
    1 => "90,45 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 35.64
    1 => 29.949588
   ]
  }
  17 => {#709
   +"kEigenschaftWert": 3005490
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "120x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 44.243658
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "17"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 52,65 €"
    1 => "+ 44,24 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "124,65 €"
    1 => "104,75 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 52.65
    1 => 44.243658
   ]
  }
  18 => {#710
   +"kEigenschaftWert": 3005491
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "120x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 49.008402
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "18"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 58,32 €"
    1 => "+ 49,01 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "130,32 €"
    1 => "109,51 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 58.32
    1 => 49.008402
   ]
  }
  19 => {#711
   +"kEigenschaftWert": 3005492
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "140x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 25.184844
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "19"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 29,97 €"
    1 => "+ 25,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "101,97 €"
    1 => "85,69 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 29.97
    1 => 25.184844
   ]
  }
  20 => {#712
   +"kEigenschaftWert": 3005493
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "140x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 31.310955
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "20"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 37,26 €"
    1 => "+ 31,31 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "109,26 €"
    1 => "91,82 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 37.26
    1 => 31.310955
   ]
  }
  21 => {#713
   +"kEigenschaftWert": 3005494
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "140x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 40.159638
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "21"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 47,79 €"
    1 => "+ 40,16 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "119,79 €"
    1 => "100,66 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 47.79
    1 => 40.159638
   ]
  }
  22 => {#714
   +"kEigenschaftWert": 3005495
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "140x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 46.285749
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "22"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 55,08 €"
    1 => "+ 46,29 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "127,08 €"
    1 => "106,79 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 55.08
    1 => 46.285749
   ]
  }
  23 => {#715
   +"kEigenschaftWert": 3005496
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "140x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 64.663839
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "23"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 76,95 €"
    1 => "+ 64,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "148,95 €"
    1 => "125,17 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 76.95
    1 => 64.663839
   ]
  }
  24 => {#716
   +"kEigenschaftWert": 3005497
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "140x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 72.151236
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "24"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 85,86 €"
    1 => "+ 72,15 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "157,86 €"
    1 => "132,66 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 85.86
    1 => 72.151236
   ]
  }
  25 => {#717
   +"kEigenschaftWert": 3005498
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "160x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 32.672241
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "25"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 38,88 €"
    1 => "+ 32,67 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "110,88 €"
    1 => "93,18 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 38.88
    1 => 32.672241
   ]
  }
  26 => {#718
   +"kEigenschaftWert": 3005499
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "160x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 39.478995
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "26"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 46,98 €"
    1 => "+ 39,48 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "118,98 €"
    1 => "99,98 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 46.98
    1 => 39.478995
   ]
  }
  27 => {#719
   +"kEigenschaftWert": 3005500
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "160x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 46.285749
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "27"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 55,08 €"
    1 => "+ 46,29 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "127,08 €"
    1 => "106,79 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 55.08
    1 => 46.285749
   ]
  }
  28 => {#720
   +"kEigenschaftWert": 3005501
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "160x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 52.411779
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "28"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 62,37 €"
    1 => "+ 52,41 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "134,37 €"
    1 => "112,92 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 62.37
    1 => 52.411779
   ]
  }
  29 => {#721
   +"kEigenschaftWert": 3005502
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "160x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 73.512603
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "29"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 87,48 €"
    1 => "+ 73,51 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "159,48 €"
    1 => "134,02 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 87.48
    1 => 73.512603
   ]
  }
  30 => {#722
   +"kEigenschaftWert": 3005503
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "160x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 81.0
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "30"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 96,39 €"
    1 => "+ 81,00 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "168,39 €"
    1 => "141,50 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 96.39
    1 => 81.0
   ]
  }
  31 => {#723
   +"kEigenschaftWert": 3005504
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "180x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 38.117628
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "31"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 45,36 €"
    1 => "+ 38,12 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "117,36 €"
    1 => "98,62 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 45.36
    1 => 38.117628
   ]
  }
  32 => {#724
   +"kEigenschaftWert": 3005505
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "180x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 44.924382
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "32"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 53,46 €"
    1 => "+ 44,92 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "125,46 €"
    1 => "105,43 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 53.46
    1 => 44.924382
   ]
  }
  33 => {#725
   +"kEigenschaftWert": 3005506
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "180x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 52.411779
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "33"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 62,37 €"
    1 => "+ 52,41 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "134,37 €"
    1 => "112,92 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 62.37
    1 => 52.411779
   ]
  }
  34 => {#726
   +"kEigenschaftWert": 3005507
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "180x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 59.218452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "34"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 70,47 €"
    1 => "+ 59,22 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "142,47 €"
    1 => "119,72 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 70.47
    1 => 59.218452
   ]
  }
  35 => {#727
   +"kEigenschaftWert": 3005508
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "180x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 83.04201
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "35"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 98,82 €"
    1 => "+ 83,04 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "170,82 €"
    1 => "143,55 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 98.82
    1 => 83.04201
   ]
  }
  36 => {#728
   +"kEigenschaftWert": 3005509
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "180x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 91.21005
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "36"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 108,54 €"
    1 => "+ 91,21 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "180,54 €"
    1 => "151,71 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 108.54
    1 => 91.21005
   ]
  }
  37 => {#729
   +"kEigenschaftWert": 3005510
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "200x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 43.563015
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "37"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 51,84 €"
    1 => "+ 43,56 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "123,84 €"
    1 => "104,07 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 51.84
    1 => 43.563015
   ]
  }
  38 => {#730
   +"kEigenschaftWert": 3005511
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "200x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 51.050412
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "38"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 60,75 €"
    1 => "+ 51,05 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "132,75 €"
    1 => "111,55 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 60.75
    1 => 51.050412
   ]
  }
  39 => {#731
   +"kEigenschaftWert": 3005512
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "200x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 58.537809
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "39"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 69,66 €"
    1 => "+ 58,54 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "141,66 €"
    1 => "119,04 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 69.66
    1 => 58.537809
   ]
  }
  40 => {#732
   +"kEigenschaftWert": 3005513
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "200x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 66.705849
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "40"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 79,38 €"
    1 => "+ 66,71 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "151,38 €"
    1 => "127,21 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 79.38
    1 => 66.705849
   ]
  }
  41 => {#733
   +"kEigenschaftWert": 3005514
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "200x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 91.890774
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "41"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 109,35 €"
    1 => "+ 91,89 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "181,35 €"
    1 => "152,39 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 109.35
    1 => 91.890774
   ]
  }
  42 => {#734
   +"kEigenschaftWert": 3005515
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "200x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 100.739457
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "42"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 119,88 €"
    1 => "+ 100,74 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "191,88 €"
    1 => "161,24 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 119.88
    1 => 100.739457
   ]
  }
  43 => {#735
   +"kEigenschaftWert": 3005516
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "220x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 49.008402
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "43"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 58,32 €"
    1 => "+ 49,01 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "130,32 €"
    1 => "109,51 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 58.32
    1 => 49.008402
   ]
  }
  44 => {#736
   +"kEigenschaftWert": 3005517
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "220x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 57.176442
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "44"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 68,04 €"
    1 => "+ 57,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "140,04 €"
    1 => "117,68 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 68.04
    1 => 57.176442
   ]
  }
  45 => {#737
   +"kEigenschaftWert": 3005518
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "220x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 65.344563
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "45"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 77,76 €"
    1 => "+ 65,34 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "149,76 €"
    1 => "125,85 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 77.76
    1 => 65.344563
   ]
  }
  46 => {#738
   +"kEigenschaftWert": 3005519
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "220x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 73.512603
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "46"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 87,48 €"
    1 => "+ 73,51 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "159,48 €"
    1 => "134,02 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 87.48
    1 => 73.512603
   ]
  }
  47 => {#739
   +"kEigenschaftWert": 3005520
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "220x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 101.420181
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "47"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 120,69 €"
    1 => "+ 101,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "192,69 €"
    1 => "161,92 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 120.69
    1 => 101.420181
   ]
  }
  48 => {#740
   +"kEigenschaftWert": 3005521
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "220x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 109.588221
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "48"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 130,41 €"
    1 => "+ 109,59 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "202,41 €"
    1 => "170,09 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 130.41
    1 => 109.588221
   ]
  }
  49 => {#741
   +"kEigenschaftWert": 3005522
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "240x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 57.176442
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "49"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 68,04 €"
    1 => "+ 57,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "140,04 €"
    1 => "117,68 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 68.04
    1 => 57.176442
   ]
  }
  50 => {#742
   +"kEigenschaftWert": 3005523
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "240x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 65.344563
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "50"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 77,76 €"
    1 => "+ 65,34 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "149,76 €"
    1 => "125,85 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 77.76
    1 => 65.344563
   ]
  }
  51 => {#743
   +"kEigenschaftWert": 3005524
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "240x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 74.193246
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "51"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 88,29 €"
    1 => "+ 74,19 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "160,29 €"
    1 => "134,70 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 88.29
    1 => 74.193246
   ]
  }
  52 => {#744
   +"kEigenschaftWert": 3005525
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "240x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 103.462191
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "52"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 123,12 €"
    1 => "+ 103,46 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "195,12 €"
    1 => "163,97 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 123.12
    1 => 103.462191
   ]
  }
  53 => {#745
   +"kEigenschaftWert": 3005526
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "240x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 112.310955
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "53"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 133,65 €"
    1 => "+ 112,31 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "205,65 €"
    1 => "172,82 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 133.65
    1 => 112.310955
   ]
  }
  54 => {#746
   +"kEigenschaftWert": 3005527
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "240x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 120.478995
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "54"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 143,37 €"
    1 => "+ 120,48 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "215,37 €"
    1 => "180,98 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 143.37
    1 => 120.478995
   ]
  }
  55 => {#747
   +"kEigenschaftWert": 3005528
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "260x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 70.109226
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "55"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 83,43 €"
    1 => "+ 70,11 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "155,43 €"
    1 => "130,61 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 83.43
    1 => 70.109226
   ]
  }
  56 => {#748
   +"kEigenschaftWert": 3005529
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "260x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 79.638633
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "56"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 94,77 €"
    1 => "+ 79,64 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "166,77 €"
    1 => "140,14 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 94.77
    1 => 79.638633
   ]
  }
  57 => {#749
   +"kEigenschaftWert": 3005530
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "260x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 89.848764
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "57"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 106,92 €"
    1 => "+ 89,85 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "178,92 €"
    1 => "150,35 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 106.92
    1 => 89.848764
   ]
  }
  58 => {#750
   +"kEigenschaftWert": 3005531
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "260x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 124.563015
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "58"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 148,23 €"
    1 => "+ 124,56 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "220,23 €"
    1 => "185,07 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 148.23
    1 => 124.563015
   ]
  }
  59 => {#751
   +"kEigenschaftWert": 3005532
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "260x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 134.773146
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "59"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 160,38 €"
    1 => "+ 134,77 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "232,38 €"
    1 => "195,28 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 160.38
    1 => 134.773146
   ]
  }
  60 => {#752
   +"kEigenschaftWert": 3005533
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "260x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 144.302553
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "60"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 171,72 €"
    1 => "+ 144,30 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "243,72 €"
    1 => "204,81 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 171.72
    1 => 144.302553
   ]
  }
  61 => {#753
   +"kEigenschaftWert": 3005534
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "280x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 107.546211
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "61"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 127,98 €"
    1 => "+ 107,55 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "199,98 €"
    1 => "168,05 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 127.98
    1 => 107.546211
   ]
  }
  62 => {#754
   +"kEigenschaftWert": 3005535
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "280x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 117.075618
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "62"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 139,32 €"
    1 => "+ 117,08 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "211,32 €"
    1 => "177,58 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 139.32
    1 => 117.075618
   ]
  }
  63 => {#755
   +"kEigenschaftWert": 3005536
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "280x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 127.966392
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "63"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 152,28 €"
    1 => "+ 127,97 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "224,28 €"
    1 => "188,47 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 152.28
    1 => 127.966392
   ]
  }
  64 => {#756
   +"kEigenschaftWert": 3005537
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "280x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 164.722653
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "64"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 196,02 €"
    1 => "+ 164,72 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "268,02 €"
    1 => "225,23 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 196.02
    1 => 164.722653
   ]
  }
  65 => {#757
   +"kEigenschaftWert": 3005538
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "280x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 175.613427
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "65"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 208,98 €"
    1 => "+ 175,61 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "280,98 €"
    1 => "236,12 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 208.98
    1 => 175.613427
   ]
  }
  66 => {#758
   +"kEigenschaftWert": 3005539
   +"kEigenschaft": 160968
   +"cName": "280x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 185.142834
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "66"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 220,32 €"
    1 => "+ 185,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "292,32 €"
    1 => "245,65 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 220.32
    1 => 185.142834
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160968
 +"kArtikel": 45802
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 0
 +"cName": b"Grundma"
 +"nLieferbareVariationswerte": 67
}
Grundma
{#759
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#760
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 160969
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160969
 +"kArtikel": 45802
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 1
 +"cName": "Bestellbreite in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellbreite in cm
ab 40,1 bis 280 cm
{#761
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#762
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 160970
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160970
 +"kArtikel": 45802
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 2
 +"cName": b"Bestellhhe in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellhhe in cm
bis 300 cm
{#763
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#764
   +"kEigenschaftWert": 3006196
   +"kEigenschaft": 161035
   +"cName": "02 Hellgrau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_02-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_02-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_02-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_02-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_02-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_02-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_02-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_02-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_02-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_02-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_02-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_02-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_02-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_02-Hellgrau.jpg"
  }
  1 => {#765
   +"kEigenschaftWert": 3006197
   +"kEigenschaft": 161035
   +"cName": "17 Pfirsich"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_17-Pfirsich.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_17-Pfirsich.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_17-Pfirsich.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_17-Pfirsich.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_17-Pfirsich.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_17-Pfirsich.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_17-Pfirsich.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_17-Pfirsich.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_17-Pfirsich.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_17-Pfirsich.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_17-Pfirsich.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_17-Pfirsich.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_17-Pfirsich.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_17-Pfirsich.jpg"
  }
  2 => {#766
   +"kEigenschaftWert": 3006198
   +"kEigenschaft": 161035
   +"cName": "20 Cremeweiss"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_20-Cremeweiss.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_20-Cremeweiss.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_20-Cremeweiss.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_20-Cremeweiss.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_20-Cremeweiss.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_20-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_20-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_20-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_20-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_20-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_20-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_20-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_20-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-41208-blickdicht-in-3-farben-beidseitig-perlex_Farbe_20-Cremeweiss.jpg"
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161035
 +"kArtikel": 45802
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "IMGSWATCHES"
 +"nSort": 3
 +"cName": "Farbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Farbe
{#767
 +"Werte": array:12 [
  0 => {#768
   +"kEigenschaftWert": 3005540
   +"kEigenschaft": 160971
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#769
   +"kEigenschaftWert": 3005541
   +"kEigenschaft": 160971
   +"cName": "Seitenzug rechts transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#770
   +"kEigenschaftWert": 3005542
   +"kEigenschaft": 160971
   +"cName": b"Seitenzug rechts wei"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#771
   +"kEigenschaftWert": 3005543
   +"kEigenschaft": 160971
   +"cName": "Seitenzug rechts grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#772
   +"kEigenschaftWert": 3005544
   +"kEigenschaft": 160971
   +"cName": "Seitenzug rechts schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#773
   +"kEigenschaftWert": 3005545
   +"kEigenschaft": 160971
   +"cName": "Seitenzug rechts nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,64 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "84,64 €"
    1 => "71,12 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.64
    1 => 10.618452
   ]
  }
  6 => {#774
   +"kEigenschaftWert": 3005546
   +"kEigenschaft": 160971
   +"cName": "Seitenzug links transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#775
   +"kEigenschaftWert": 3005547
   +"kEigenschaft": 160971
   +"cName": b"Seitenzug links wei"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#776
   +"kEigenschaftWert": 3005548
   +"kEigenschaft": 160971
   +"cName": "Seitenzug links grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#777
   +"kEigenschaftWert": 3005549
   +"kEigenschaft": 160971
   +"cName": "Seitenzug links schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#778
   +"kEigenschaftWert": 3005550
   +"kEigenschaft": 160971
   +"cName": "Seitenzug links nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,64 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "84,64 €"
    1 => "71,12 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.64
    1 => 10.618452
   ]
  }
  11 => {#779
   +"kEigenschaftWert": 3005551
   +"kEigenschaft": 160971
   +"cName": "Mittelzug"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160971
 +"kArtikel": 45802
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 4
 +"cName": "Bedienung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 12
}
Bedienung
{#780
 +"Werte": array:15 [
  0 => {#781
   +"kEigenschaftWert": 3005552
   +"kEigenschaft": 160972
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#782
   +"kEigenschaftWert": 3005553
   +"kEigenschaft": 160972
   +"cName": b"Standard (3/4 der Bestellhhe)"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#783
   +"kEigenschaftWert": 3005554
   +"kEigenschaft": 160972
   +"cName": "60 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#784
   +"kEigenschaftWert": 3005555
   +"kEigenschaft": 160972
   +"cName": "80 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#785
   +"kEigenschaftWert": 3005556
   +"kEigenschaft": 160972
   +"cName": "100 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#786
   +"kEigenschaftWert": 3005557
   +"kEigenschaft": 160972
   +"cName": "120 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  6 => {#787
   +"kEigenschaftWert": 3005558
   +"kEigenschaft": 160972
   +"cName": "140 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#788
   +"kEigenschaftWert": 3005559
   +"kEigenschaft": 160972
   +"cName": "160 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#789
   +"kEigenschaftWert": 3005560
   +"kEigenschaft": 160972
   +"cName": "180 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#790
   +"kEigenschaftWert": 3005561
   +"kEigenschaft": 160972
   +"cName": "200 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#791
   +"kEigenschaftWert": 3005562
   +"kEigenschaft": 160972
   +"cName": "220 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  11 => {#792
   +"kEigenschaftWert": 3005563
   +"kEigenschaft": 160972
   +"cName": "240 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  12 => {#793
   +"kEigenschaftWert": 3005564
   +"kEigenschaft": 160972
   +"cName": "260 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  13 => {#794
   +"kEigenschaftWert": 3005565
   +"kEigenschaft": 160972
   +"cName": "280 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  14 => {#795
   +"kEigenschaftWert": 3005566
   +"kEigenschaft": 160972
   +"cName": "300 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160972
 +"kArtikel": 45802
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 5
 +"cName": b"Bedienlnge"
 +"nLieferbareVariationswerte": 15
}
Bedienlnge
{#796
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#797
   +"kEigenschaftWert": 3005567
   +"kEigenschaft": 160973
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#798
   +"kEigenschaftWert": 3005568
   +"kEigenschaft": 160973
   +"cName": b"wei RAL 9016"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#799
   +"kEigenschaftWert": 3005569
   +"kEigenschaft": 160973
   +"cName": "silber eloxiert"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#800
   +"kEigenschaftWert": 3005570
   +"kEigenschaft": 160973
   +"cName": "schwarz RAL 9005"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160973
 +"kArtikel": 45802
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 6
 +"cName": "Profilfarbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Profilfarbe
{#801
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#802
   +"kEigenschaftWert": 3005571
   +"kEigenschaft": 160974
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#803
   +"kEigenschaftWert": 3005572
   +"kEigenschaft": 160974
   +"cName": "Wand- & Deckenmontage"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#804
   +"kEigenschaftWert": 3005574
   +"kEigenschaft": 160974
   +"cName": b"Klemmtrger wei-silber"
   +"fAufpreisNetto": 10.14201
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,07 €"
    1 => "+ 10,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "84,07 €"
    1 => "70,65 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.07
    1 => 10.14201
   ]
  }
  3 => {#805
   +"kEigenschaftWert": 3064563
   +"kEigenschaft": 160974
   +"cName": "Halter-lang"
   +"fAufpreisNetto": 3.403377
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 4,05 €"
    1 => "+ 3,40 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "76,05 €"
    1 => "63,91 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 4.05
    1 => 3.403377
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160974
 +"kArtikel": 45802
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 7
 +"cName": "Befestigung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Befestigung
{#806
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#807
   +"kEigenschaftWert": 3005575
   +"kEigenschaft": 160975
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#808
   +"kEigenschaftWert": 3005576
   +"kEigenschaft": 160975
   +"cName": "nein"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#809
   +"kEigenschaftWert": 3005577
   +"kEigenschaft": 160975
   +"cName": "ja"
   +"fAufpreisNetto": 15.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 18,63 €"
    1 => "+ 15,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "90,63 €"
    1 => "76,16 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 18.63
    1 => 15.655437
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160975
 +"kArtikel": 45802
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 8
 +"cName": b"Seitenfhrung (Pendelsicherung)"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Seitenfhrung (Pendelsicherung)
{#810
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#811
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 160976
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 160976
 +"kArtikel": 45802
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "FREIFELD"
 +"nSort": 9
 +"cName": "pers. Notiz"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
pers. Notiz

ab 58,32 €

inkl.19% USt. , versandfreie Lieferung

Alter Preis: 72,00 €
Rabatt: 19%

Lieferzeit: 5 - 8 Werktage

Lieferzeit: 16 - 17 Werktage

Stck


Basisrollos 41.208. blickdicht in 3 Farben - beidseitig Perlex - zur Wand-, Decken- und Klemmtrgermontage

Lichttechnische Werte fr alle Farben im berblick

02 Hellgrau = Lichtdurchlssigkeit: 5%, Reflexion: 63%, Wrmeumwandlung: 32%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

17 Pfirsich = Lichtdurchlssigkeit: 11%, Reflexion: 61%, Wrmeumwandlung: 28%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

20 Cremeweiss = Lichtdurchlssigkeit: 17, Reflexion: 72%, Wrmeumwandlung: 11%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

Dieses Rollo besteht aus schwer entflammbarem und feuchtraumgeeignetem Polyester, das zustzlich auf beiden Seiten mit Perlex beschichtet ist. Die Perlex Beschichtung bietet den Vorteil, dass es sich um eine Pigmentbeschichtung handelt, die sehr gute Eigenschaften im Hinblick auf den Sonnenschutz aufweist.

berdies sorgt die Perlex Beschichtung dafr, dass der Stoff vor Kondenswasser geschtzt und sehr bestndig ist. Es eignet sich daher hervorragend als Sonnen- und Hitzeschutz. Gestalten Sie Ihre Fensterdekoration mit diesem Basisrollo in den Farben grau, braun oder wei ganz nach Ihrem Geschmack und genieen Sie zustzlich einen optimalen Schutz gegen eindringendes Sonnenlicht und Wrme.

Whlen Sie die Bestellgre abgestimmt auf Ihr Fenster und legen Sie selbst fest, ob Sie eine Mittel- oder Seitenzugbedienung mchten. Ebenso entscheiden Sie ber die Farbe des Profiles, die Art der Befestigung und ob Sie eine Pendelsicherung.

Lieferumfang fr die unterschiedlichen Montagearten

Wand- und Deckenmontage inkl. 4 Schrauben & Dbel fr die Hatlerbefestigung

Klemmtrgermontage inkl. Klemmtrger, 1 Inbusschlssel fr die Befestigung der Klemmtrgers und 4 Schrauben fr die Montage der Halter

Sie haben Fragen?

Die hufigsten Fragen mit den passenden Antworten haben wir fr Sie zusammengestellt.

Ihre Fachberaterin
Antje Walther
Antje Walther
Beratungstelefon

Tel: 036628 / 89152

Montag bis Freitag:
08:00 bis 18:00 Uhr

E-Mail

shop@online-rolloshop.de

Kontaktdaten
Stoffmuster bestellen