Basisrollos 42.068. blickdicht in 13 Farben - strukturiert

Artikelnummer: R-BS-461

Basisrollos 42.068. blickdicht in 13 Farben - strukturiert
Alle Variationen sind Pflichtfelder außer pers. Notiz / Hinweis.

{#565
 +"Werte": array:49 [
  0 => {#566
   +"kEigenschaftWert": 3006109
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": b"z.B. Bestellbreite=80,1cm / Bestellhöhe=145,9cm = Grundmaß 90x160"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#567
   +"kEigenschaftWert": 3006110
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "80x100cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#568
   +"kEigenschaftWert": 3006111
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "80x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 7.487397
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 8,91 €"
    1 => "+ 7,49 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "91,71 €"
    1 => "77,07 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 8.91
    1 => 7.487397
   ]
  }
  3 => {#569
   +"kEigenschaftWert": 3006112
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "80x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 13.613427
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 16,20 €"
    1 => "+ 13,61 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "99,00 €"
    1 => "83,19 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 16.2
    1 => 13.613427
   ]
  }
  4 => {#570
   +"kEigenschaftWert": 3006113
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "80x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 18.378171
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 21,87 €"
    1 => "+ 18,38 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "104,67 €"
    1 => "87,96 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 21.87
    1 => 18.378171
   ]
  }
  5 => {#571
   +"kEigenschaftWert": 3006114
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "80x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 32.672241
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 38,88 €"
    1 => "+ 32,67 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "121,68 €"
    1 => "102,25 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 38.88
    1 => 32.672241
   ]
  }
  6 => {#572
   +"kEigenschaftWert": 3006115
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "80x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 37.436985
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 44,55 €"
    1 => "+ 37,44 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "127,35 €"
    1 => "107,02 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 44.55
    1 => 37.436985
   ]
  }
  7 => {#573
   +"kEigenschaftWert": 3006116
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "100x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 9.529407
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 11,34 €"
    1 => "+ 9,53 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "94,14 €"
    1 => "79,11 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 11.34
    1 => 9.529407
   ]
  }
  8 => {#574
   +"kEigenschaftWert": 3006117
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "100x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 14.294151
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 17,01 €"
    1 => "+ 14,29 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "99,81 €"
    1 => "83,87 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 17.01
    1 => 14.294151
   ]
  }
  9 => {#575
   +"kEigenschaftWert": 3006118
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "100x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 21.100824
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 25,11 €"
    1 => "+ 21,10 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "107,91 €"
    1 => "90,68 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 25.11
    1 => 21.100824
   ]
  }
  10 => {#576
   +"kEigenschaftWert": 3006119
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "100x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 27.226854
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 32,40 €"
    1 => "+ 27,23 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "115,20 €"
    1 => "96,81 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 32.4
    1 => 27.226854
   ]
  }
  11 => {#577
   +"kEigenschaftWert": 3006120
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "100x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 43.563015
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 51,84 €"
    1 => "+ 43,56 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "134,64 €"
    1 => "113,14 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 51.84
    1 => 43.563015
   ]
  }
  12 => {#578
   +"kEigenschaftWert": 3006121
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "100x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 48.327759
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 57,51 €"
    1 => "+ 48,33 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "140,31 €"
    1 => "117,91 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 57.51
    1 => 48.327759
   ]
  }
  13 => {#579
   +"kEigenschaftWert": 3006122
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "120x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 15.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 18,63 €"
    1 => "+ 15,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "101,43 €"
    1 => "85,24 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 18.63
    1 => 15.655437
   ]
  }
  14 => {#580
   +"kEigenschaftWert": 3006123
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "120x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 21.781548
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 25,92 €"
    1 => "+ 21,78 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "108,72 €"
    1 => "91,36 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 25.92
    1 => 21.781548
   ]
  }
  15 => {#581
   +"kEigenschaftWert": 3006124
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "120x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 28.588221
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "15"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 34,02 €"
    1 => "+ 28,59 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "116,82 €"
    1 => "98,17 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 34.02
    1 => 28.588221
   ]
  }
  16 => {#582
   +"kEigenschaftWert": 3006125
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "120x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 34.714251
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "16"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 41,31 €"
    1 => "+ 34,71 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "124,11 €"
    1 => "104,29 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 41.31
    1 => 34.714251
   ]
  }
  17 => {#583
   +"kEigenschaftWert": 3006126
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "120x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 55.134432
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "17"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 65,61 €"
    1 => "+ 55,13 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "148,41 €"
    1 => "124,71 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 65.61
    1 => 55.134432
   ]
  }
  18 => {#584
   +"kEigenschaftWert": 3006127
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "120x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 62.621829
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "18"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 74,52 €"
    1 => "+ 62,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "157,32 €"
    1 => "132,20 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 74.52
    1 => 62.621829
   ]
  }
  19 => {#585
   +"kEigenschaftWert": 3006128
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "140x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 28.588221
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "19"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 34,02 €"
    1 => "+ 28,59 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "116,82 €"
    1 => "98,17 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 34.02
    1 => 28.588221
   ]
  }
  20 => {#586
   +"kEigenschaftWert": 3006129
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "140x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 37.436985
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "20"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 44,55 €"
    1 => "+ 37,44 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "127,35 €"
    1 => "107,02 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 44.55
    1 => 37.436985
   ]
  }
  21 => {#587
   +"kEigenschaftWert": 3006130
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "140x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 47.647035
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "21"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 56,70 €"
    1 => "+ 47,65 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "139,50 €"
    1 => "117,23 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 56.7
    1 => 47.647035
   ]
  }
  22 => {#588
   +"kEigenschaftWert": 3006131
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "140x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 57.857166
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "22"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 68,85 €"
    1 => "+ 57,86 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "151,65 €"
    1 => "127,44 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 68.85
    1 => 57.857166
   ]
  }
  23 => {#589
   +"kEigenschaftWert": 3006132
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "140x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 83.04201
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "23"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 98,82 €"
    1 => "+ 83,04 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "181,62 €"
    1 => "152,62 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 98.82
    1 => 83.04201
   ]
  }
  24 => {#590
   +"kEigenschaftWert": 3006133
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "140x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 92.571417
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "24"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 110,16 €"
    1 => "+ 92,57 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "192,96 €"
    1 => "162,15 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 110.16
    1 => 92.571417
   ]
  }
  25 => {#591
   +"kEigenschaftWert": 3006134
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "160x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 36.756342
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "25"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 43,74 €"
    1 => "+ 36,76 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "126,54 €"
    1 => "106,34 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 43.74
    1 => 36.756342
   ]
  }
  26 => {#592
   +"kEigenschaftWert": 3006135
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "160x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 46.285749
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "26"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 55,08 €"
    1 => "+ 46,29 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "137,88 €"
    1 => "115,87 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 55.08
    1 => 46.285749
   ]
  }
  27 => {#593
   +"kEigenschaftWert": 3006136
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "160x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 56.495799
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "27"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 67,23 €"
    1 => "+ 56,50 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "150,03 €"
    1 => "126,08 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 67.23
    1 => 56.495799
   ]
  }
  28 => {#594
   +"kEigenschaftWert": 3006137
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "160x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 65.344563
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "28"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 77,76 €"
    1 => "+ 65,34 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "160,56 €"
    1 => "134,92 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 77.76
    1 => 65.344563
   ]
  }
  29 => {#595
   +"kEigenschaftWert": 3006138
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "160x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 94.613427
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "29"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 112,59 €"
    1 => "+ 94,61 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "195,39 €"
    1 => "164,19 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 112.59
    1 => 94.613427
   ]
  }
  30 => {#596
   +"kEigenschaftWert": 3006139
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "160x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 104.142834
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "30"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 123,93 €"
    1 => "+ 104,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "206,73 €"
    1 => "173,72 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 123.93
    1 => 104.142834
   ]
  }
  31 => {#597
   +"kEigenschaftWert": 3006140
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "180x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 43.563015
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "31"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 51,84 €"
    1 => "+ 43,56 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "134,64 €"
    1 => "113,14 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 51.84
    1 => 43.563015
   ]
  }
  32 => {#598
   +"kEigenschaftWert": 3006141
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "180x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 53.773146
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "32"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 63,99 €"
    1 => "+ 53,77 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "146,79 €"
    1 => "123,35 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 63.99
    1 => 53.773146
   ]
  }
  33 => {#599
   +"kEigenschaftWert": 3006142
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "180x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 63.983196
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "33"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 76,14 €"
    1 => "+ 63,98 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "158,94 €"
    1 => "133,56 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 76.14
    1 => 63.983196
   ]
  }
  34 => {#600
   +"kEigenschaftWert": 3006143
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "180x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 74.193246
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "34"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 88,29 €"
    1 => "+ 74,19 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "171,09 €"
    1 => "143,77 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 88.29
    1 => 74.193246
   ]
  }
  35 => {#601
   +"kEigenschaftWert": 3006144
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "180x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 105.504201
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "35"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 125,55 €"
    1 => "+ 105,50 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "208,35 €"
    1 => "175,08 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 125.55
    1 => 105.504201
   ]
  }
  36 => {#602
   +"kEigenschaftWert": 3006145
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "180x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 115.033608
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "36"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 136,89 €"
    1 => "+ 115,03 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "219,69 €"
    1 => "184,61 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 136.89
    1 => 115.033608
   ]
  }
  37 => {#603
   +"kEigenschaftWert": 3006146
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "200x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 50.369769
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "37"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 59,94 €"
    1 => "+ 50,37 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "142,74 €"
    1 => "119,95 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 59.94
    1 => 50.369769
   ]
  }
  38 => {#604
   +"kEigenschaftWert": 3006147
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "200x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 61.260543
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "38"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 72,90 €"
    1 => "+ 61,26 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "155,70 €"
    1 => "130,84 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 72.9
    1 => 61.260543
   ]
  }
  39 => {#605
   +"kEigenschaftWert": 3006148
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "200x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 71.470593
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "39"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 85,05 €"
    1 => "+ 71,47 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "167,85 €"
    1 => "141,05 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 85.05
    1 => 71.470593
   ]
  }
  40 => {#606
   +"kEigenschaftWert": 3006149
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "200x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 82.361367
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "40"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 98,01 €"
    1 => "+ 82,36 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "180,81 €"
    1 => "151,94 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 98.01
    1 => 82.361367
   ]
  }
  41 => {#607
   +"kEigenschaftWert": 3006150
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "200x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 117.756342
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "41"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 140,13 €"
    1 => "+ 117,76 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "222,93 €"
    1 => "187,34 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 140.13
    1 => 117.756342
   ]
  }
  42 => {#608
   +"kEigenschaftWert": 3006151
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "200x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 130.008402
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "42"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 154,71 €"
    1 => "+ 130,01 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "237,51 €"
    1 => "199,59 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 154.71
    1 => 130.008402
   ]
  }
  43 => {#609
   +"kEigenschaftWert": 3006152
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "220x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 57.857166
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "43"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 68,85 €"
    1 => "+ 57,86 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "151,65 €"
    1 => "127,44 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 68.85
    1 => 57.857166
   ]
  }
  44 => {#610
   +"kEigenschaftWert": 3006153
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "220x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 68.067216
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "44"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 81,00 €"
    1 => "+ 68,07 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "163,80 €"
    1 => "137,65 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 81.0
    1 => 68.067216
   ]
  }
  45 => {#611
   +"kEigenschaftWert": 3006154
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "220x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 78.95799
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "45"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 93,96 €"
    1 => "+ 78,96 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "176,76 €"
    1 => "148,54 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 93.96
    1 => 78.95799
   ]
  }
  46 => {#612
   +"kEigenschaftWert": 3006155
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "220x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 91.21005
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "46"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 108,54 €"
    1 => "+ 91,21 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "191,34 €"
    1 => "160,79 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 108.54
    1 => 91.21005
   ]
  }
  47 => {#613
   +"kEigenschaftWert": 3006156
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "220x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 128.647035
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "47"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 153,09 €"
    1 => "+ 128,65 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "235,89 €"
    1 => "198,23 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 153.09
    1 => 128.647035
   ]
  }
  48 => {#614
   +"kEigenschaftWert": 3006157
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "220x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 139.537809
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "48"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 166,05 €"
    1 => "+ 139,54 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "248,85 €"
    1 => "209,12 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 166.05
    1 => 139.537809
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161026
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 0
 +"cName": b"Grundmaß"
 +"nLieferbareVariationswerte": 49
}
Grundmaß
{#615
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#616
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161027
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161027
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 1
 +"cName": "Bestellbreite in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellbreite in cm
ab 40,1 bis 220 cm
{#617
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#618
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161028
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161028
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 2
 +"cName": b"Bestellhöhe in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellhöhe in cm
bis 300 cm
{#619
 +"Werte": array:13 [
  0 => {#620
   +"kEigenschaftWert": 3006232
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "00 Braunbeige-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
  }
  1 => {#621
   +"kEigenschaftWert": 3006233
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": b"04 Lindgrün-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
  }
  2 => {#622
   +"kEigenschaftWert": 3006234
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "05 Creme-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
  }
  3 => {#623
   +"kEigenschaftWert": 3006235
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": b"06 Blautürkis-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
  }
  4 => {#624
   +"kEigenschaftWert": 3006236
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "08 Grau-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
  }
  5 => {#625
   +"kEigenschaftWert": 3006237
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "09 Ocker-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
  }
  6 => {#626
   +"kEigenschaftWert": 3006238
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "10 Taupe-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
  }
  7 => {#627
   +"kEigenschaftWert": 3006239
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "11 Graubraun-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
  }
  8 => {#628
   +"kEigenschaftWert": 3006240
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "12 Schwarz-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
  }
  9 => {#629
   +"kEigenschaftWert": 3006241
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "20 Hellgrau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
  }
  10 => {#630
   +"kEigenschaftWert": 3006242
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "21 Weiss"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
  }
  11 => {#631
   +"kEigenschaftWert": 3006243
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "22 Hellrosa"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
  }
  12 => {#632
   +"kEigenschaftWert": 3006244
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": b"23 Hellgrün"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161041
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "IMGSWATCHES"
 +"nSort": 3
 +"cName": "Farbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 13
}
Farbe
{#633
 +"Werte": array:12 [
  0 => {#634
   +"kEigenschaftWert": 3006158
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#635
   +"kEigenschaftWert": 3006159
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug rechts transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#636
   +"kEigenschaftWert": 3006160
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": b"Seitenzug rechts weiß"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#637
   +"kEigenschaftWert": 3006161
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug rechts grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#638
   +"kEigenschaftWert": 3006162
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug rechts schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#639
   +"kEigenschaftWert": 3006163
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug rechts nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,64 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "95,44 €"
    1 => "80,20 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.64
    1 => 10.618452
   ]
  }
  6 => {#640
   +"kEigenschaftWert": 3006164
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug links transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#641
   +"kEigenschaftWert": 3006165
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": b"Seitenzug links weiß"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#642
   +"kEigenschaftWert": 3006166
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug links grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#643
   +"kEigenschaftWert": 3006167
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug links schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#644
   +"kEigenschaftWert": 3006168
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug links nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,64 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "95,44 €"
    1 => "80,20 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.64
    1 => 10.618452
   ]
  }
  11 => {#645
   +"kEigenschaftWert": 3006169
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Mittelzug"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161029
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 4
 +"cName": "Bedienung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 12
}
Bedienung
{#646
 +"Werte": array:15 [
  0 => {#647
   +"kEigenschaftWert": 3006170
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#648
   +"kEigenschaftWert": 3006171
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": b"Standard (3/4 der Bestellhöhe)"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#649
   +"kEigenschaftWert": 3006172
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "60 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#650
   +"kEigenschaftWert": 3006173
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "80 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#651
   +"kEigenschaftWert": 3006174
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "100 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#652
   +"kEigenschaftWert": 3006175
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "120 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  6 => {#653
   +"kEigenschaftWert": 3006176
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "140 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#654
   +"kEigenschaftWert": 3006177
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "160 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#655
   +"kEigenschaftWert": 3006178
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "180 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#656
   +"kEigenschaftWert": 3006179
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "200 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#657
   +"kEigenschaftWert": 3006180
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "220 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  11 => {#658
   +"kEigenschaftWert": 3006181
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "240 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  12 => {#659
   +"kEigenschaftWert": 3006182
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "260 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  13 => {#660
   +"kEigenschaftWert": 3006183
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "280 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  14 => {#661
   +"kEigenschaftWert": 3006184
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "300 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161030
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 5
 +"cName": b"Bedienlänge"
 +"nLieferbareVariationswerte": 15
}
Bedienlänge
{#662
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#663
   +"kEigenschaftWert": 3006185
   +"kEigenschaft": 161031
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#664
   +"kEigenschaftWert": 3006186
   +"kEigenschaft": 161031
   +"cName": b"weiß RAL 9016"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#665
   +"kEigenschaftWert": 3006187
   +"kEigenschaft": 161031
   +"cName": "silber eloxiert"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#666
   +"kEigenschaftWert": 3006188
   +"kEigenschaft": 161031
   +"cName": "schwarz RAL 9005"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161031
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 6
 +"cName": "Profilfarbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Profilfarbe
{#667
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#668
   +"kEigenschaftWert": 3006189
   +"kEigenschaft": 161032
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#669
   +"kEigenschaftWert": 3006190
   +"kEigenschaft": 161032
   +"cName": "Wand- & Deckenmontage"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#670
   +"kEigenschaftWert": 3006192
   +"kEigenschaft": 161032
   +"cName": b"Klemmträger weiß-silber"
   +"fAufpreisNetto": 10.14201
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,07 €"
    1 => "+ 10,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "94,87 €"
    1 => "79,72 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.07
    1 => 10.14201
   ]
  }
  3 => {#671
   +"kEigenschaftWert": 3064569
   +"kEigenschaft": 161032
   +"cName": "Halter-lang"
   +"fAufpreisNetto": 3.403377
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 4,05 €"
    1 => "+ 3,40 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "86,85 €"
    1 => "72,98 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 4.05
    1 => 3.403377
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161032
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 7
 +"cName": "Befestigung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Befestigung
{#672
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#673
   +"kEigenschaftWert": 3006193
   +"kEigenschaft": 161033
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#674
   +"kEigenschaftWert": 3006194
   +"kEigenschaft": 161033
   +"cName": "nein"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#675
   +"kEigenschaftWert": 3006195
   +"kEigenschaft": 161033
   +"cName": "ja"
   +"fAufpreisNetto": 15.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 18,63 €"
    1 => "+ 15,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "101,43 €"
    1 => "85,24 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 18.63
    1 => 15.655437
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161033
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 8
 +"cName": b"Seitenführung (Pendelsicherung)"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Seitenführung (Pendelsicherung)
{#676
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#677
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161034
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161034
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "FREIFELD"
 +"nSort": 9
 +"cName": "pers. Notiz"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
pers. Notiz

ab 67,07 €

inkl. 19% USt. , versandfreie Lieferung

Alter Preis: 82,80 €
Rabatt: 19%

Lieferzeit: 5 - 8 Werktage

Lieferzeit: 16 - 17 Werktage

Stück
 


Basisrollos 42.068. blickdicht in 13 Farben - strukturiert - zur Wand-, Decken- und Klemmträgermontage

Lichttechnische Werte für alle Farben im Überblick

00 Braunbeige-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 18%, Reflexion: 42%, Wärmeumwandlung: 40%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

04 Lindgrün-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 16%, Reflexion: 45%, Wärmeumwandlung: 39%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

05 Creme-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 16%, Reflexion: 61%, Wärmeumwandlung: 23%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

06 Blautürkis-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 19%, Reflexion: 47%, Wärmeumwandlung: 34%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

08 Grau-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 14%, Reflexion: 59%, Wärmeumwandlung: 27%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

09 Ocker-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 18%, Reflexion: 43%, Wärmeumwandlung: 39%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

10 Taupe-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 16%, Reflexion: 61%, Wärmeumwandlung: 23%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

11 Graubraun-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 19%, Reflexion: 42%, Wärmeumwandlung: 39%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

12 Schwarz-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 15%, Reflexion: 25%, Wärmeumwandlung: 60%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

20 Hellgrau = Lichtdurchlässigkeit: 19%, Reflexion: 69%, Wärmeumwandlung: 12%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

21 Weiss = Lichtdurchlässigkeit: 19%, Reflexion: 69%, Wärmeumwandlung: 12%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

22 Hellrosa = Lichtdurchlässigkeit: 10%, Reflexion: 42%, Wärmeumwandlung: 48%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

23 Hellgrün = Lichtdurchlässigkeit: 12%, Reflexion: 41%, Wärmeumwandlung: 47%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

Dieses Basisrollo garantiert Ihnen ein schönes Design für Ihr Zuhause. Schützen Sie damit Ihre Privatsphäre. Denn das strukturierte Gewebe bietet einen guten Schutz vor neugierigen Blicken.

Der Stoff ist so beschaffen, dass er ausreichend Tageslicht in den Raum lässt, ohne ihn vollständig abzudunkeln. Im Sommer können Sie mit ihm einfach die Menge der Sonneneinstrahlung bestimmen. Bei geöffnetem Behang gelangt viel Sonne in den Raum, während Sie bei geschlossenem Stoff den Raum gut vor Hitze abschirmen können. Es ist in 13 modernen Farben erhältlich und beeindruckt besonders durch die Strukturierung.

Bedient wird es mittels Seiten- oder Mittelzug. Profilfarbe sowie die Art der Befestigung legen Sie im Zuge des Bestellvorganges selbst fest. So können Sie sich mit wenig Aufwand Ihre Traumanlage zusammenstellen. Durch die Maßfertigung ist sichergestellt, dass es optimal auf Ihr Fenster zugeschnitten ist. Schlussendlich haben Sie noch die Möglichkeit, eine Pendelsicherung hinzuzufügen. Diese sorgt dafür, dass der Stoff auch bei gekipptem Fenster nahe an der Scheibe bleibt.

Lieferumfang für die unterschiedlichen Montagearten

Wand- und Deckenmontage inkl. 4 Schrauben & Dübel für die Hatlerbefestigung

Klemmträgermontage inkl. Klemmträger, 1 Inbusschlüssel für die Befestigung der Klemmträgers und 4 Schrauben für die Montage der Halter

Sie haben Fragen?

Die häufigsten Fragen mit den passenden Antworten haben wir für Sie zusammengestellt.

Ihre Fachberaterin
Antje Walther
Antje Walther
Beratungstelefon

Tel: 036628 / 89152

Montag bis Freitag:
08:00 bis 18:00 Uhr

E-Mail

shop@online-rolloshop.de

Kontaktdaten
Stoffmuster bestellen