Basisrollos 42.068. blickdicht in 13 Farben - strukturiert

Artikelnummer: R-BS-461

Basisrollos 42.068. blickdicht in 13 Farben - strukturiert
Alle Variationen sind Pflichtfelder außer pers. Notiz / Hinweis.

{#683
 +"Werte": array:49 [
  0 => {#572
   +"kEigenschaftWert": 3006109
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": b"z.B. Bestellbreite=80,1cm / Bestellhöhe=145,9cm = Grundmaß 90x160"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#684
   +"kEigenschaftWert": 3006110
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "80x100cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#685
   +"kEigenschaftWert": 3006111
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "80x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 8.16804
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 9,47 €"
    1 => "+ 8,17 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "92,27 €"
    1 => "79,55 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 9.47
    1 => 8.16804
   ]
  }
  3 => {#686
   +"kEigenschaftWert": 3006112
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "80x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 14.974794
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 17,37 €"
    1 => "+ 14,97 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "100,17 €"
    1 => "86,35 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 17.37
    1 => 14.974794
   ]
  }
  4 => {#687
   +"kEigenschaftWert": 3006113
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "80x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 20.420181
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 23,69 €"
    1 => "+ 20,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "106,49 €"
    1 => "91,80 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 23.69
    1 => 20.420181
   ]
  }
  5 => {#688
   +"kEigenschaftWert": 3006114
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "80x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 36.075618
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 41,85 €"
    1 => "+ 36,08 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "124,65 €"
    1 => "107,45 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 41.85
    1 => 36.075618
   ]
  }
  6 => {#689
   +"kEigenschaftWert": 3006115
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "80x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 41.521005
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 48,16 €"
    1 => "+ 41,52 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "130,96 €"
    1 => "112,90 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 48.16
    1 => 41.521005
   ]
  }
  7 => {#690
   +"kEigenschaftWert": 3006116
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "100x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 10.21005
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 11,84 €"
    1 => "+ 10,21 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "94,64 €"
    1 => "81,59 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 11.84
    1 => 10.21005
   ]
  }
  8 => {#691
   +"kEigenschaftWert": 3006117
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "100x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 15.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 18,16 €"
    1 => "+ 15,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "100,96 €"
    1 => "87,03 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 18.16
    1 => 15.655437
   ]
  }
  9 => {#692
   +"kEigenschaftWert": 3006118
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "100x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 23.142834
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 26,85 €"
    1 => "+ 23,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "109,65 €"
    1 => "94,52 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 26.85
    1 => 23.142834
   ]
  }
  10 => {#693
   +"kEigenschaftWert": 3006119
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "100x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 29.949588
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 34,74 €"
    1 => "+ 29,95 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "117,54 €"
    1 => "101,33 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 34.74
    1 => 29.949588
   ]
  }
  11 => {#694
   +"kEigenschaftWert": 3006120
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "100x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 48.327759
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 56,06 €"
    1 => "+ 48,33 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "138,86 €"
    1 => "119,71 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 56.06
    1 => 48.327759
   ]
  }
  12 => {#695
   +"kEigenschaftWert": 3006121
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "100x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 53.773146
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 62,38 €"
    1 => "+ 53,77 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "145,18 €"
    1 => "125,15 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 62.38
    1 => 53.773146
   ]
  }
  13 => {#696
   +"kEigenschaftWert": 3006122
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "120x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 17.016804
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 19,74 €"
    1 => "+ 17,02 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "102,54 €"
    1 => "88,40 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 19.74
    1 => 17.016804
   ]
  }
  14 => {#697
   +"kEigenschaftWert": 3006123
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "120x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 23.823558
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 27,64 €"
    1 => "+ 23,82 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "110,44 €"
    1 => "95,20 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 27.64
    1 => 23.823558
   ]
  }
  15 => {#698
   +"kEigenschaftWert": 3006124
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "120x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 31.991598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "15"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 37,11 €"
    1 => "+ 31,99 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "119,91 €"
    1 => "103,37 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 37.11
    1 => 31.991598
   ]
  }
  16 => {#699
   +"kEigenschaftWert": 3006125
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "120x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 38.798352
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "16"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 45,01 €"
    1 => "+ 38,80 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "127,81 €"
    1 => "110,18 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 45.01
    1 => 38.798352
   ]
  }
  17 => {#700
   +"kEigenschaftWert": 3006126
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "120x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 61.260543
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "17"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 71,06 €"
    1 => "+ 61,26 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "153,86 €"
    1 => "132,64 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 71.06
    1 => 61.260543
   ]
  }
  18 => {#701
   +"kEigenschaftWert": 3006127
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "120x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 69.428583
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "18"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 80,54 €"
    1 => "+ 69,43 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "163,34 €"
    1 => "140,81 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 80.54
    1 => 69.428583
   ]
  }
  19 => {#702
   +"kEigenschaftWert": 3006128
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "140x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 31.991598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "19"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 37,11 €"
    1 => "+ 31,99 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "119,91 €"
    1 => "103,37 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 37.11
    1 => 31.991598
   ]
  }
  20 => {#703
   +"kEigenschaftWert": 3006129
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "140x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 41.521005
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "20"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 48,16 €"
    1 => "+ 41,52 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "130,96 €"
    1 => "112,90 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 48.16
    1 => 41.521005
   ]
  }
  21 => {#704
   +"kEigenschaftWert": 3006130
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "140x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 53.092422
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "21"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 61,59 €"
    1 => "+ 53,09 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "144,39 €"
    1 => "124,47 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 61.59
    1 => 53.092422
   ]
  }
  22 => {#705
   +"kEigenschaftWert": 3006131
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "140x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 63.983196
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "22"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 74,22 €"
    1 => "+ 63,98 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "157,02 €"
    1 => "135,36 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 74.22
    1 => 63.983196
   ]
  }
  23 => {#706
   +"kEigenschaftWert": 3006132
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "140x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 91.890774
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "23"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 106,59 €"
    1 => "+ 91,89 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "189,39 €"
    1 => "163,27 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 106.59
    1 => 91.890774
   ]
  }
  24 => {#707
   +"kEigenschaftWert": 3006133
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "140x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 102.781548
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "24"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 119,23 €"
    1 => "+ 102,78 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "202,03 €"
    1 => "174,16 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 119.23
    1 => 102.781548
   ]
  }
  25 => {#708
   +"kEigenschaftWert": 3006134
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "160x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 40.840362
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "25"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 47,37 €"
    1 => "+ 40,84 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "130,17 €"
    1 => "112,22 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 47.37
    1 => 40.840362
   ]
  }
  26 => {#709
   +"kEigenschaftWert": 3006135
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "160x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 51.050412
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "26"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 59,22 €"
    1 => "+ 51,05 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "142,02 €"
    1 => "122,43 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 59.22
    1 => 51.050412
   ]
  }
  27 => {#710
   +"kEigenschaftWert": 3006136
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "160x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 62.621829
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "27"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 72,64 €"
    1 => "+ 62,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "155,44 €"
    1 => "134,00 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 72.64
    1 => 62.621829
   ]
  }
  28 => {#711
   +"kEigenschaftWert": 3006137
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "160x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 72.83196
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "28"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 84,49 €"
    1 => "+ 72,83 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "167,29 €"
    1 => "144,21 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 84.49
    1 => 72.83196
   ]
  }
  29 => {#712
   +"kEigenschaftWert": 3006138
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "160x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 104.823558
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "29"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 121,60 €"
    1 => "+ 104,82 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "204,40 €"
    1 => "176,20 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 121.6
    1 => 104.823558
   ]
  }
  30 => {#713
   +"kEigenschaftWert": 3006139
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "160x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 115.714251
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "30"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 134,23 €"
    1 => "+ 115,71 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "217,03 €"
    1 => "187,09 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 134.23
    1 => 115.714251
   ]
  }
  31 => {#714
   +"kEigenschaftWert": 3006140
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "180x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 48.327759
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "31"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 56,06 €"
    1 => "+ 48,33 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "138,86 €"
    1 => "119,71 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 56.06
    1 => 48.327759
   ]
  }
  32 => {#715
   +"kEigenschaftWert": 3006141
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "180x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 59.899176
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "32"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 69,48 €"
    1 => "+ 59,90 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "152,28 €"
    1 => "131,28 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 69.48
    1 => 59.899176
   ]
  }
  33 => {#716
   +"kEigenschaftWert": 3006142
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "180x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 70.78995
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "33"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 82,12 €"
    1 => "+ 70,79 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "164,92 €"
    1 => "142,17 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 82.12
    1 => 70.78995
   ]
  }
  34 => {#717
   +"kEigenschaftWert": 3006143
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "180x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 82.361367
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "34"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 95,54 €"
    1 => "+ 82,36 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "178,34 €"
    1 => "153,74 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 95.54
    1 => 82.361367
   ]
  }
  35 => {#718
   +"kEigenschaftWert": 3006144
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "180x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 117.075618
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "35"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 135,81 €"
    1 => "+ 117,08 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "218,61 €"
    1 => "188,45 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 135.81
    1 => 117.075618
   ]
  }
  36 => {#719
   +"kEigenschaftWert": 3006145
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "180x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 127.966392
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "36"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 148,44 €"
    1 => "+ 127,97 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "231,24 €"
    1 => "199,35 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 148.44
    1 => 127.966392
   ]
  }
  37 => {#720
   +"kEigenschaftWert": 3006146
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "200x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 55.815156
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "37"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 64,75 €"
    1 => "+ 55,82 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "147,55 €"
    1 => "127,19 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 64.75
    1 => 55.815156
   ]
  }
  38 => {#721
   +"kEigenschaftWert": 3006147
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "200x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 68.067216
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "38"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 78,96 €"
    1 => "+ 68,07 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "161,76 €"
    1 => "139,45 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 78.96
    1 => 68.067216
   ]
  }
  39 => {#722
   +"kEigenschaftWert": 3006148
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "200x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 79.638633
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "39"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 92,38 €"
    1 => "+ 79,64 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "175,18 €"
    1 => "151,02 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 92.38
    1 => 79.638633
   ]
  }
  40 => {#723
   +"kEigenschaftWert": 3006149
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "200x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 91.21005
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "40"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 105,80 €"
    1 => "+ 91,21 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "188,60 €"
    1 => "162,59 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 105.8
    1 => 91.21005
   ]
  }
  41 => {#724
   +"kEigenschaftWert": 3006150
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "200x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 130.689045
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "41"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 151,60 €"
    1 => "+ 130,69 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "234,40 €"
    1 => "202,07 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 151.6
    1 => 130.689045
   ]
  }
  42 => {#725
   +"kEigenschaftWert": 3006151
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "200x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 144.302553
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "42"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 167,39 €"
    1 => "+ 144,30 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "250,19 €"
    1 => "215,68 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 167.39
    1 => 144.302553
   ]
  }
  43 => {#726
   +"kEigenschaftWert": 3006152
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "220x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 63.983196
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "43"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 74,22 €"
    1 => "+ 63,98 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "157,02 €"
    1 => "135,36 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 74.22
    1 => 63.983196
   ]
  }
  44 => {#727
   +"kEigenschaftWert": 3006153
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "220x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 75.554613
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "44"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 87,64 €"
    1 => "+ 75,55 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "170,44 €"
    1 => "146,93 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 87.64
    1 => 75.554613
   ]
  }
  45 => {#728
   +"kEigenschaftWert": 3006154
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "220x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 87.806754
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "45"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 101,86 €"
    1 => "+ 87,81 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "184,66 €"
    1 => "159,19 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 101.86
    1 => 87.806754
   ]
  }
  46 => {#729
   +"kEigenschaftWert": 3006155
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "220x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 101.420181
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "46"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 117,65 €"
    1 => "+ 101,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "200,45 €"
    1 => "172,80 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 117.65
    1 => 101.420181
   ]
  }
  47 => {#730
   +"kEigenschaftWert": 3006156
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "220x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 142.941186
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "47"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 165,81 €"
    1 => "+ 142,94 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "248,61 €"
    1 => "214,32 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 165.81
    1 => 142.941186
   ]
  }
  48 => {#731
   +"kEigenschaftWert": 3006157
   +"kEigenschaft": 161026
   +"cName": "220x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 155.193246
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "48"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 180,02 €"
    1 => "+ 155,19 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "262,82 €"
    1 => "226,57 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 180.02
    1 => 155.193246
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161026
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 0
 +"cName": b"Grundmaß"
 +"nLieferbareVariationswerte": 49
}
Grundmaß
{#732
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#733
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161027
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161027
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 1
 +"cName": "Bestellbreite in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellbreite in cm
ab 40,1 bis 220 cm
{#734
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#735
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161028
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161028
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 2
 +"cName": b"Bestellhöhe in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellhöhe in cm
bis 300 cm
{#736
 +"Werte": array:13 [
  0 => {#737
   +"kEigenschaftWert": 3006232
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "00 Braunbeige-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_00-Braunbeige-Mehrfarbig.jpg"
  }
  1 => {#738
   +"kEigenschaftWert": 3006233
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": b"04 Lindgrün-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_04-Lindgruen-Mehrfarbig.jpg"
  }
  2 => {#739
   +"kEigenschaftWert": 3006234
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "05 Creme-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_05-Creme-Mehrfarbig.jpg"
  }
  3 => {#740
   +"kEigenschaftWert": 3006235
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": b"06 Blautürkis-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_06-Blautuerkis-Mehrfarbig.jpg"
  }
  4 => {#741
   +"kEigenschaftWert": 3006236
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "08 Grau-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_08-Grau-Mehrfarbig.jpg"
  }
  5 => {#742
   +"kEigenschaftWert": 3006237
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "09 Ocker-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_09-Ocker-Mehrfarbig.jpg"
  }
  6 => {#743
   +"kEigenschaftWert": 3006238
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "10 Taupe-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_10-Taupe-Mehrfarbig.jpg"
  }
  7 => {#744
   +"kEigenschaftWert": 3006239
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "11 Graubraun-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_11-Graubraun-Mehrfarbig.jpg"
  }
  8 => {#745
   +"kEigenschaftWert": 3006240
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "12 Schwarz-Mehrfarbig"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_12-Schwarz-Mehrfarbig.jpg"
  }
  9 => {#746
   +"kEigenschaftWert": 3006241
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "20 Hellgrau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_20-Hellgrau.jpg"
  }
  10 => {#747
   +"kEigenschaftWert": 3006242
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "21 Weiss"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
  }
  11 => {#748
   +"kEigenschaftWert": 3006243
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": "22 Hellrosa"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_22-Hellrosa.jpg"
  }
  12 => {#749
   +"kEigenschaftWert": 3006244
   +"kEigenschaft": 161041
   +"cName": b"23 Hellgrün"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-42068-blickdicht-in-13-farben-strukturiert_Farbe_23-Hellgruen.jpg"
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161041
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "IMGSWATCHES"
 +"nSort": 3
 +"cName": "Farbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 13
}
Farbe
{#750
 +"Werte": array:12 [
  0 => {#751
   +"kEigenschaftWert": 3006158
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#752
   +"kEigenschaftWert": 3006159
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug rechts transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#753
   +"kEigenschaftWert": 3006160
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": b"Seitenzug rechts weiß"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#754
   +"kEigenschaftWert": 3006161
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug rechts grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#755
   +"kEigenschaftWert": 3006162
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug rechts schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#756
   +"kEigenschaftWert": 3006163
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug rechts nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,32 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "95,12 €"
    1 => "82,00 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.32
    1 => 10.618452
   ]
  }
  6 => {#757
   +"kEigenschaftWert": 3006164
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug links transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#758
   +"kEigenschaftWert": 3006165
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": b"Seitenzug links weiß"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#759
   +"kEigenschaftWert": 3006166
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug links grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#760
   +"kEigenschaftWert": 3006167
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug links schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#761
   +"kEigenschaftWert": 3006168
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Seitenzug links nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,32 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "95,12 €"
    1 => "82,00 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.32
    1 => 10.618452
   ]
  }
  11 => {#762
   +"kEigenschaftWert": 3006169
   +"kEigenschaft": 161029
   +"cName": "Mittelzug"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161029
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 4
 +"cName": "Bedienung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 12
}
Bedienung
{#763
 +"Werte": array:15 [
  0 => {#764
   +"kEigenschaftWert": 3006170
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#765
   +"kEigenschaftWert": 3006171
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": b"Standard (3/4 der Bestellhöhe)"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#766
   +"kEigenschaftWert": 3006172
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "60 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#767
   +"kEigenschaftWert": 3006173
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "80 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#768
   +"kEigenschaftWert": 3006174
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "100 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#769
   +"kEigenschaftWert": 3006175
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "120 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  6 => {#770
   +"kEigenschaftWert": 3006176
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "140 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#771
   +"kEigenschaftWert": 3006177
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "160 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#772
   +"kEigenschaftWert": 3006178
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "180 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#773
   +"kEigenschaftWert": 3006179
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "200 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#774
   +"kEigenschaftWert": 3006180
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "220 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  11 => {#775
   +"kEigenschaftWert": 3006181
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "240 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  12 => {#776
   +"kEigenschaftWert": 3006182
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "260 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  13 => {#777
   +"kEigenschaftWert": 3006183
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "280 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  14 => {#778
   +"kEigenschaftWert": 3006184
   +"kEigenschaft": 161030
   +"cName": "300 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161030
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 5
 +"cName": b"Bedienlänge"
 +"nLieferbareVariationswerte": 15
}
Bedienlänge
{#779
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#780
   +"kEigenschaftWert": 3006185
   +"kEigenschaft": 161031
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#781
   +"kEigenschaftWert": 3006186
   +"kEigenschaft": 161031
   +"cName": b"weiß RAL 9016"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#782
   +"kEigenschaftWert": 3006187
   +"kEigenschaft": 161031
   +"cName": "silber eloxiert"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#783
   +"kEigenschaftWert": 3006188
   +"kEigenschaft": 161031
   +"cName": "schwarz RAL 9005"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161031
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 6
 +"cName": "Profilfarbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Profilfarbe
{#784
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#785
   +"kEigenschaftWert": 3006189
   +"kEigenschaft": 161032
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#786
   +"kEigenschaftWert": 3006190
   +"kEigenschaft": 161032
   +"cName": "Wand- & Deckenmontage"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#787
   +"kEigenschaftWert": 3006192
   +"kEigenschaft": 161032
   +"cName": b"Klemmträger weiß-silber"
   +"fAufpreisNetto": 10.14201
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 11,76 €"
    1 => "+ 10,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "94,56 €"
    1 => "81,52 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 11.76
    1 => 10.14201
   ]
  }
  3 => {#788
   +"kEigenschaftWert": 3064569
   +"kEigenschaft": 161032
   +"cName": "Halter-lang"
   +"fAufpreisNetto": 3.403377
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 3,95 €"
    1 => "+ 3,40 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "86,75 €"
    1 => "74,78 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 3.95
    1 => 3.403377
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161032
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 7
 +"cName": "Befestigung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Befestigung
{#789
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#790
   +"kEigenschaftWert": 3006193
   +"kEigenschaft": 161033
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#791
   +"kEigenschaftWert": 3006194
   +"kEigenschaft": 161033
   +"cName": "nein"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#792
   +"kEigenschaftWert": 3006195
   +"kEigenschaft": 161033
   +"cName": "ja"
   +"fAufpreisNetto": 15.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 18,16 €"
    1 => "+ 15,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "100,96 €"
    1 => "87,03 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 18.16
    1 => 15.655437
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161033
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 8
 +"cName": b"Seitenführung (Pendelsicherung)"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Seitenführung (Pendelsicherung)
{#793
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#794
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161034
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161034
 +"kArtikel": 45808
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "FREIFELD"
 +"nSort": 9
 +"cName": "pers. Notiz"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
pers. Notiz

ab 67,07 €

inkl. 16% USt. , versandfreie Lieferung

Alter Preis: 82,80 €
Rabatt: 19%

Lieferzeit: 5 - 8 Werktage

Lieferzeit: 16 - 17 Werktage

Stück
 


Blickdichte Basisrollos 42.068. in 13 verschiedenen strukturierten Farben

zum Klemmen sowie für Wand- & Decken-Montage erhältlich

Basisrollo in 13 verschiedenen strukturierten Farben

» Unsere Empfehlung zur Farbwahl nach Funktion (blickdicht, abdunkelnd) finden Sie gleich daneben im Tab "Rollos nach Eigenschaften".


Lichtechtheit nach DIN 54004: direkte Sonneneinstrahlung strapaziert alle Materialien. Unsere Rollos besitzen einen hohen Licht- bzw. Farbechtheits-Wert (Skala von 1 für niedrig bis 8 für sehr hoch), so dass Sie sich viele Jahre an den satten Farben erfreuen können.


Brauchen Sie Hilfe? Lassen sie sich kostenfrei von unserer Fachberaterin zu den richtigen Farben, Stoffen und Maßen beraten: 036628 89152

Was sind blickdichte Rollos?

Sind etwas weniger lichtdurchlässig und von beiden Seiten je nach Qualität leicht bis stark blickdicht. Ist der Wert an Lichtdurchlässigkeit niedrig, ist die Blickdichte höher.

Faustregel: Je farbiger, dunkler ein Stoff ausfällt, umso blickdichter wird er.

Lieferumfang nach Montage-Art
 • Wand- und Deckenmontage
  inkl. 4 Schrauben & Dübel für die Halter-Befestigung
 • Klemmträgermontage
  inkl. Klemmträger, 1 Inbusschlüssel für die Befestigung der Klemmträger auf dem Fensterflügel und 4 Schrauben für die Montage der Halter am Klemmträger
Sie haben Fragen?

Die häufigsten Fragen mit den passenden Antworten haben wir für Sie zusammengestellt.

Ihre Fachberaterin
Antje Walther
Antje Walther
Beratungstelefon

Tel: 036628 / 89152

Montag bis Freitag:
08:00 bis 18:00 Uhr

E-Mail

shop@online-rolloshop.de

Rollo-Farben nach Eigenschaften: hell, mittelhell, abdunkelnd

für viel Helligkeit im Raum

 • 06 Blautürkis-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 19%, Reflexion: 47%, Wärmeumwandlung: 34%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 11 Graubraun-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 19%, Reflexion: 42%, Wärmeumwandlung: 39%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 20 Hellgrau = Lichtdurchlässigkeit: 19%, Reflexion: 69%, Wärmeumwandlung: 12%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 21 Weiss = Lichtdurchlässigkeit: 19%, Reflexion: 69%, Wärmeumwandlung: 12%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 09 Ocker-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 18%, Reflexion: 43%, Wärmeumwandlung: 39%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 00 Braunbeige-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 18%, Reflexion: 42%, Wärmeumwandlung: 40%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 04 Lindgrün-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 16%, Reflexion: 45%, Wärmeumwandlung: 39%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 05 Creme-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 16%, Reflexion: 61%, Wärmeumwandlung: 23%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 10 Taupe-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 16%, Reflexion: 61%, Wärmeumwandlung: 23%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 12 Schwarz-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 15%, Reflexion: 25%, Wärmeumwandlung: 60%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 08 Grau-Mehrfarbig = Lichtdurchlässigkeit: 14%, Reflexion: 59%, Wärmeumwandlung: 27%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 23 Hellgrün = Lichtdurchlässigkeit: 12%, Reflexion: 41%, Wärmeumwandlung: 47%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet
 • 22 Hellrosa = Lichtdurchlässigkeit: 10%, Reflexion: 42%, Wärmeumwandlung: 48%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

Zum besseren Verständnis der Fachbegriffe

Lichtdurchlässigkeit (Transmission)

 • Je höher dieser Wert ausfällt, desto mehr Licht gelangt in den Raum. Die Lichtdurchlässigkeit wird in Prozent angegeben. Helle Farben haben einen höheren Transmissionsgrad als dunkle.

Reflexion

 • Beschreibt die Menge an Sonnenstrahlen, die vom Stoff reflektiert oder zurückgeworfen werden. Umso höher der Reflexionsgrad (auch in Prozent), desto kühler bleibt der Raum bei sonnigem Wetter.

Wärme-Umwandlung (Absorption)

 • Bestimmt die Menge an Sonnen-Energie, die vom Stoff aufgenommen und in Wärme-Energie umgewandelt wird. Desto stärker der Absorptionsgrad, umso mehr Wärme wird in den Raum abgegeben.
Kontaktdaten
Stoffmuster bestellen