Basisrollos 43.319. blickdicht in 6 Farben - strukturiert

Artikelnummer: R-BS-469

Basisrollos 43.319. blickdicht in 6 Farben - strukturiert
Alle Variationen sind Pflichtfelder außer pers. Notiz / Hinweis.

{#571
 +"Werte": array:67 [
  0 => {#572
   +"kEigenschaftWert": 3006892
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": b"z.B. Bestellbreite=80,1cm / Bestellhöhe=145,9cm = Grundmaß 90x160"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#573
   +"kEigenschaftWert": 3006893
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "80x100cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#574
   +"kEigenschaftWert": 3006894
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "80x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 11.571417
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 13,77 €"
    1 => "+ 11,57 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "105,57 €"
    1 => "88,71 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 13.77
    1 => 11.571417
   ]
  }
  3 => {#575
   +"kEigenschaftWert": 3006895
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "80x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 19.739457
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 23,49 €"
    1 => "+ 19,74 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "115,29 €"
    1 => "96,88 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 23.49
    1 => 19.739457
   ]
  }
  4 => {#576
   +"kEigenschaftWert": 3006896
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "80x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 26.546211
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 31,59 €"
    1 => "+ 26,55 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "123,39 €"
    1 => "103,69 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 31.59
    1 => 26.546211
   ]
  }
  5 => {#577
   +"kEigenschaftWert": 3006897
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "80x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 45.605025
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 54,27 €"
    1 => "+ 45,61 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "146,07 €"
    1 => "122,75 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 54.27
    1 => 45.605025
   ]
  }
  6 => {#578
   +"kEigenschaftWert": 3006898
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "80x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 51.731055
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 61,56 €"
    1 => "+ 51,73 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "153,36 €"
    1 => "128,87 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 61.56
    1 => 51.731055
   ]
  }
  7 => {#579
   +"kEigenschaftWert": 3006899
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "100x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 10.890774
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,96 €"
    1 => "+ 10,89 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "104,76 €"
    1 => "88,03 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.96
    1 => 10.890774
   ]
  }
  8 => {#580
   +"kEigenschaftWert": 3006900
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "100x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 20.420181
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 24,30 €"
    1 => "+ 20,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "116,10 €"
    1 => "97,56 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 24.3
    1 => 20.420181
   ]
  }
  9 => {#581
   +"kEigenschaftWert": 3006901
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "100x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 29.268945
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 34,83 €"
    1 => "+ 29,27 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "126,63 €"
    1 => "106,41 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 34.83
    1 => 29.268945
   ]
  }
  10 => {#582
   +"kEigenschaftWert": 3006902
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "100x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 36.756342
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 43,74 €"
    1 => "+ 36,76 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "135,54 €"
    1 => "113,90 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 43.74
    1 => 36.756342
   ]
  }
  11 => {#583
   +"kEigenschaftWert": 3006903
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "100x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 60.579819
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 72,09 €"
    1 => "+ 60,58 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "163,89 €"
    1 => "137,72 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 72.09
    1 => 60.579819
   ]
  }
  12 => {#584
   +"kEigenschaftWert": 3006904
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "100x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 68.067216
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 81,00 €"
    1 => "+ 68,07 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "172,80 €"
    1 => "145,21 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 81.0
    1 => 68.067216
   ]
  }
  13 => {#585
   +"kEigenschaftWert": 3006905
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "120x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 21.100824
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 25,11 €"
    1 => "+ 21,10 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "116,91 €"
    1 => "98,24 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 25.11
    1 => 21.100824
   ]
  }
  14 => {#586
   +"kEigenschaftWert": 3006906
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "120x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 28.588221
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 34,02 €"
    1 => "+ 28,59 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "125,82 €"
    1 => "105,73 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 34.02
    1 => 28.588221
   ]
  }
  15 => {#587
   +"kEigenschaftWert": 3006907
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "120x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 38.798352
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "15"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 46,17 €"
    1 => "+ 38,80 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "137,97 €"
    1 => "115,94 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 46.17
    1 => 38.798352
   ]
  }
  16 => {#588
   +"kEigenschaftWert": 3006908
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "120x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 47.647035
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "16"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 56,70 €"
    1 => "+ 47,65 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "148,50 €"
    1 => "124,79 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 56.7
    1 => 47.647035
   ]
  }
  17 => {#589
   +"kEigenschaftWert": 3006909
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "120x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 74.87397
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "17"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 89,10 €"
    1 => "+ 74,87 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "180,90 €"
    1 => "152,02 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 89.1
    1 => 74.87397
   ]
  }
  18 => {#590
   +"kEigenschaftWert": 3006910
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "120x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 83.04201
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "18"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 98,82 €"
    1 => "+ 83,04 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "190,62 €"
    1 => "160,18 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 98.82
    1 => 83.04201
   ]
  }
  19 => {#591
   +"kEigenschaftWert": 3006911
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "140x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 38.117628
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "19"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 45,36 €"
    1 => "+ 38,12 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "137,16 €"
    1 => "115,26 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 45.36
    1 => 38.117628
   ]
  }
  20 => {#592
   +"kEigenschaftWert": 3006912
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "140x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 50.369769
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "20"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 59,94 €"
    1 => "+ 50,37 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "151,74 €"
    1 => "127,51 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 59.94
    1 => 50.369769
   ]
  }
  21 => {#593
   +"kEigenschaftWert": 3006913
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "140x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 64.663839
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "21"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 76,95 €"
    1 => "+ 64,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "168,75 €"
    1 => "141,81 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 76.95
    1 => 64.663839
   ]
  }
  22 => {#594
   +"kEigenschaftWert": 3006914
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "140x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 76.91598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "22"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 91,53 €"
    1 => "+ 76,92 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "183,33 €"
    1 => "154,06 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 91.53
    1 => 76.91598
   ]
  }
  23 => {#595
   +"kEigenschaftWert": 3006915
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "140x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 95.294151
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "23"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 113,40 €"
    1 => "+ 95,29 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "205,20 €"
    1 => "172,44 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 113.4
    1 => 95.294151
   ]
  }
  24 => {#596
   +"kEigenschaftWert": 3006916
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "140x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 106.865568
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "24"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 127,17 €"
    1 => "+ 106,87 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "218,97 €"
    1 => "184,01 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 127.17
    1 => 106.865568
   ]
  }
  25 => {#597
   +"kEigenschaftWert": 3006917
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "160x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 49.008402
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "25"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 58,32 €"
    1 => "+ 49,01 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "150,12 €"
    1 => "126,15 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 58.32
    1 => 49.008402
   ]
  }
  26 => {#598
   +"kEigenschaftWert": 3006918
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "160x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 61.941186
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "26"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 73,71 €"
    1 => "+ 61,94 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "165,51 €"
    1 => "139,08 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 73.71
    1 => 61.941186
   ]
  }
  27 => {#599
   +"kEigenschaftWert": 3006919
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "160x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 74.87397
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "27"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 89,10 €"
    1 => "+ 74,87 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "180,90 €"
    1 => "152,02 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 89.1
    1 => 74.87397
   ]
  }
  28 => {#600
   +"kEigenschaftWert": 3006920
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "160x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 88.487397
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "28"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 105,30 €"
    1 => "+ 88,49 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "197,10 €"
    1 => "165,63 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 105.3
    1 => 88.487397
   ]
  }
  29 => {#601
   +"kEigenschaftWert": 3006921
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "160x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 115.033608
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "29"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 136,89 €"
    1 => "+ 115,03 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "228,69 €"
    1 => "192,18 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 136.89
    1 => 115.033608
   ]
  }
  30 => {#602
   +"kEigenschaftWert": 3006922
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "160x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 130.008402
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "30"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 154,71 €"
    1 => "+ 130,01 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "246,51 €"
    1 => "207,15 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 154.71
    1 => 130.008402
   ]
  }
  31 => {#603
   +"kEigenschaftWert": 3006923
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "180x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 57.176442
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "31"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 68,04 €"
    1 => "+ 57,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "159,84 €"
    1 => "134,32 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 68.04
    1 => 57.176442
   ]
  }
  32 => {#604
   +"kEigenschaftWert": 3006924
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "180x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 70.78995
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "32"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 84,24 €"
    1 => "+ 70,79 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "176,04 €"
    1 => "147,93 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 84.24
    1 => 70.78995
   ]
  }
  33 => {#605
   +"kEigenschaftWert": 3006925
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "180x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 84.403377
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "33"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 100,44 €"
    1 => "+ 84,40 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "192,24 €"
    1 => "161,55 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 100.44
    1 => 84.403377
   ]
  }
  34 => {#606
   +"kEigenschaftWert": 3006926
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "180x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 98.697447
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "34"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 117,45 €"
    1 => "+ 98,70 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "209,25 €"
    1 => "175,84 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 117.45
    1 => 98.697447
   ]
  }
  35 => {#607
   +"kEigenschaftWert": 3006927
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "180x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 138.176442
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "35"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 164,43 €"
    1 => "+ 138,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "256,23 €"
    1 => "215,32 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 164.43
    1 => 138.176442
   ]
  }
  36 => {#608
   +"kEigenschaftWert": 3006928
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "180x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 151.109226
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "36"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 179,82 €"
    1 => "+ 151,11 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "271,62 €"
    1 => "228,25 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 179.82
    1 => 151.109226
   ]
  }
  37 => {#609
   +"kEigenschaftWert": 3006929
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "200x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 64.663839
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "37"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 76,95 €"
    1 => "+ 64,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "168,75 €"
    1 => "141,81 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 76.95
    1 => 64.663839
   ]
  }
  38 => {#610
   +"kEigenschaftWert": 3006930
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "200x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 80.319357
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "38"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 95,58 €"
    1 => "+ 80,32 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "187,38 €"
    1 => "157,46 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 95.58
    1 => 80.319357
   ]
  }
  39 => {#611
   +"kEigenschaftWert": 3006931
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "200x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 94.613427
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "39"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 112,59 €"
    1 => "+ 94,61 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "204,39 €"
    1 => "171,76 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 112.59
    1 => 94.613427
   ]
  }
  40 => {#612
   +"kEigenschaftWert": 3006932
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "200x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 110.268945
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "40"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 131,22 €"
    1 => "+ 110,27 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "223,02 €"
    1 => "187,41 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 131.22
    1 => 110.268945
   ]
  }
  41 => {#613
   +"kEigenschaftWert": 3006933
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "200x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 157.91598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "41"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 187,92 €"
    1 => "+ 157,92 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "279,72 €"
    1 => "235,06 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 187.92
    1 => 157.91598
   ]
  }
  42 => {#614
   +"kEigenschaftWert": 3006934
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "200x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 174.252141
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "42"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 207,36 €"
    1 => "+ 174,25 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "299,16 €"
    1 => "251,39 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 207.36
    1 => 174.252141
   ]
  }
  43 => {#615
   +"kEigenschaftWert": 3006935
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "220x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 73.512603
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "43"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 87,48 €"
    1 => "+ 73,51 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "179,28 €"
    1 => "150,66 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 87.48
    1 => 73.512603
   ]
  }
  44 => {#616
   +"kEigenschaftWert": 3006936
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "220x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 89.16804
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "44"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 106,11 €"
    1 => "+ 89,17 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "197,91 €"
    1 => "166,31 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 106.11
    1 => 89.16804
   ]
  }
  45 => {#617
   +"kEigenschaftWert": 3006937
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "220x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 104.142834
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "45"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 123,93 €"
    1 => "+ 104,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "215,73 €"
    1 => "181,29 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 123.93
    1 => 104.142834
   ]
  }
  46 => {#618
   +"kEigenschaftWert": 3006938
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "220x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 120.478995
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "46"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 143,37 €"
    1 => "+ 120,48 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "235,17 €"
    1 => "197,62 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 143.37
    1 => 120.478995
   ]
  }
  47 => {#619
   +"kEigenschaftWert": 3006939
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "220x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 173.571417
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "47"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 206,55 €"
    1 => "+ 173,57 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "298,35 €"
    1 => "250,71 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 206.55
    1 => 173.571417
   ]
  }
  48 => {#620
   +"kEigenschaftWert": 3006940
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "220x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 190.588221
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "48"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 226,80 €"
    1 => "+ 190,59 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "318,60 €"
    1 => "267,73 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 226.8
    1 => 190.588221
   ]
  }
  49 => {#621
   +"kEigenschaftWert": 3006941
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "240x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 85.08402
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "49"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 101,25 €"
    1 => "+ 85,08 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "193,05 €"
    1 => "162,23 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 101.25
    1 => 85.08402
   ]
  }
  50 => {#622
   +"kEigenschaftWert": 3006942
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "240x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 101.420181
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "50"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 120,69 €"
    1 => "+ 101,42 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "212,49 €"
    1 => "178,56 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 120.69
    1 => 101.420181
   ]
  }
  51 => {#623
   +"kEigenschaftWert": 3006943
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "240x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 118.436985
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "51"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 140,94 €"
    1 => "+ 118,44 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "232,74 €"
    1 => "195,58 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 140.94
    1 => 118.436985
   ]
  }
  52 => {#624
   +"kEigenschaftWert": 3006944
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "240x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 174.932784
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "52"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 208,17 €"
    1 => "+ 174,93 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "299,97 €"
    1 => "252,08 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 208.17
    1 => 174.932784
   ]
  }
  53 => {#625
   +"kEigenschaftWert": 3006945
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "240x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 191.949588
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "53"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 228,42 €"
    1 => "+ 191,95 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "320,22 €"
    1 => "269,09 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 228.42
    1 => 191.949588
   ]
  }
  54 => {#626
   +"kEigenschaftWert": 3006946
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "240x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 208.966392
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "54"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 248,67 €"
    1 => "+ 208,97 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "340,47 €"
    1 => "286,11 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 248.67
    1 => 208.966392
   ]
  }
  55 => {#627
   +"kEigenschaftWert": 3006947
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "260x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 104.142834
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "55"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 123,93 €"
    1 => "+ 104,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "215,73 €"
    1 => "181,29 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 123.93
    1 => 104.142834
   ]
  }
  56 => {#628
   +"kEigenschaftWert": 3006948
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "260x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 123.201648
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "56"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 146,61 €"
    1 => "+ 123,20 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "238,41 €"
    1 => "200,34 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 146.61
    1 => 123.201648
   ]
  }
  57 => {#629
   +"kEigenschaftWert": 3006949
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "260x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 142.260543
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "57"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 169,29 €"
    1 => "+ 142,26 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "261,09 €"
    1 => "219,40 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 169.29
    1 => 142.260543
   ]
  }
  58 => {#630
   +"kEigenschaftWert": 3006950
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "260x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 210.327759
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "58"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 250,29 €"
    1 => "+ 210,33 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "342,09 €"
    1 => "287,47 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 250.29
    1 => 210.327759
   ]
  }
  59 => {#631
   +"kEigenschaftWert": 3006951
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "260x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 230.067216
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "59"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 273,78 €"
    1 => "+ 230,07 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "365,58 €"
    1 => "307,21 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 273.78
    1 => 230.067216
   ]
  }
  60 => {#632
   +"kEigenschaftWert": 3006952
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "260x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 250.487397
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "60"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 298,08 €"
    1 => "+ 250,49 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "389,88 €"
    1 => "327,63 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 298.08
    1 => 250.487397
   ]
  }
  61 => {#633
   +"kEigenschaftWert": 3006953
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "280x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 144.302553
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "61"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 171,72 €"
    1 => "+ 144,30 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "263,52 €"
    1 => "221,45 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 171.72
    1 => 144.302553
   ]
  }
  62 => {#634
   +"kEigenschaftWert": 3006954
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "280x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 164.722653
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "62"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 196,02 €"
    1 => "+ 164,72 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "287,82 €"
    1 => "241,87 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 196.02
    1 => 164.722653
   ]
  }
  63 => {#635
   +"kEigenschaftWert": 3006955
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "280x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 183.781548
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "63"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 218,70 €"
    1 => "+ 183,78 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "310,50 €"
    1 => "260,92 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 218.7
    1 => 183.781548
   ]
  }
  64 => {#636
   +"kEigenschaftWert": 3006956
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "280x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 257.294151
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "64"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 306,18 €"
    1 => "+ 257,29 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "397,98 €"
    1 => "334,44 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 306.18
    1 => 257.294151
   ]
  }
  65 => {#637
   +"kEigenschaftWert": 3006957
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "280x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 277.714251
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "65"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 330,48 €"
    1 => "+ 277,71 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "422,28 €"
    1 => "354,86 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 330.48
    1 => 277.714251
   ]
  }
  66 => {#638
   +"kEigenschaftWert": 3006958
   +"kEigenschaft": 161105
   +"cName": "280x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 299.495799
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "66"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 356,40 €"
    1 => "+ 299,50 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "448,20 €"
    1 => "376,64 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 356.4
    1 => 299.495799
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161105
 +"kArtikel": 45816
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 0
 +"cName": b"Grundmaß"
 +"nLieferbareVariationswerte": 67
}
Grundmaß
{#639
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#640
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161106
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161106
 +"kArtikel": 45816
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 1
 +"cName": "Bestellbreite in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellbreite in cm
ab 40,1 bis 280 cm
{#641
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#642
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161107
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161107
 +"kArtikel": 45816
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 2
 +"cName": b"Bestellhöhe in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellhöhe in cm
bis 300 cm
{#643
 +"Werte": array:6 [
  0 => {#644
   +"kEigenschaftWert": 3007125
   +"kEigenschaft": 161130
   +"cName": "10 Gelborange"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_10-Gelborange.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_10-Gelborange.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_10-Gelborange.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_10-Gelborange.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_10-Gelborange.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_10-Gelborange.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_10-Gelborange.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_10-Gelborange.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_10-Gelborange.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_10-Gelborange.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_10-Gelborange.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_10-Gelborange.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_10-Gelborange.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_10-Gelborange.jpg"
  }
  1 => {#645
   +"kEigenschaftWert": 3007126
   +"kEigenschaft": 161130
   +"cName": "12 Graubraun"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_12-Graubraun.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_12-Graubraun.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_12-Graubraun.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_12-Graubraun.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_12-Graubraun.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_12-Graubraun.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_12-Graubraun.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_12-Graubraun.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_12-Graubraun.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_12-Graubraun.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_12-Graubraun.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_12-Graubraun.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_12-Graubraun.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_12-Graubraun.jpg"
  }
  2 => {#646
   +"kEigenschaftWert": 3007127
   +"kEigenschaft": 161130
   +"cName": "19 Creme"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_19-Creme.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_19-Creme.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_19-Creme.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_19-Creme.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_19-Creme.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_19-Creme.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_19-Creme.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_19-Creme.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_19-Creme.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_19-Creme.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_19-Creme.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_19-Creme.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_19-Creme.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_19-Creme.jpg"
  }
  3 => {#647
   +"kEigenschaftWert": 3007128
   +"kEigenschaft": 161130
   +"cName": "21 Weiss"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_21-Weiss.jpg"
  }
  4 => {#648
   +"kEigenschaftWert": 3007129
   +"kEigenschaft": 161130
   +"cName": "36 Blassviolett"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_36-Blassviolett.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_36-Blassviolett.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_36-Blassviolett.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_36-Blassviolett.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_36-Blassviolett.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_36-Blassviolett.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_36-Blassviolett.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_36-Blassviolett.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_36-Blassviolett.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_36-Blassviolett.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_36-Blassviolett.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_36-Blassviolett.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_36-Blassviolett.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_36-Blassviolett.jpg"
  }
  5 => {#649
   +"kEigenschaftWert": 3007130
   +"kEigenschaft": 161130
   +"cName": "62 Hellblau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_62-Hellblau.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_62-Hellblau.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_62-Hellblau.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_62-Hellblau.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_62-Hellblau.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_62-Hellblau.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_62-Hellblau.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_62-Hellblau.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_62-Hellblau.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_62-Hellblau.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_62-Hellblau.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_62-Hellblau.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_62-Hellblau.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/basisrollos-43319-blickdicht-in-6-farben-strukturiert_Farbe_62-Hellblau.jpg"
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161130
 +"kArtikel": 45816
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "IMGSWATCHES"
 +"nSort": 3
 +"cName": "Farbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 6
}
Farbe
{#650
 +"Werte": array:12 [
  0 => {#651
   +"kEigenschaftWert": 3006959
   +"kEigenschaft": 161108
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#652
   +"kEigenschaftWert": 3006960
   +"kEigenschaft": 161108
   +"cName": "Seitenzug rechts transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#653
   +"kEigenschaftWert": 3006961
   +"kEigenschaft": 161108
   +"cName": b"Seitenzug rechts weiß"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#654
   +"kEigenschaftWert": 3006962
   +"kEigenschaft": 161108
   +"cName": "Seitenzug rechts grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#655
   +"kEigenschaftWert": 3006963
   +"kEigenschaft": 161108
   +"cName": "Seitenzug rechts schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#656
   +"kEigenschaftWert": 3006964
   +"kEigenschaft": 161108
   +"cName": "Seitenzug rechts nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,64 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "104,44 €"
    1 => "87,76 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.64
    1 => 10.618452
   ]
  }
  6 => {#657
   +"kEigenschaftWert": 3006965
   +"kEigenschaft": 161108
   +"cName": "Seitenzug links transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#658
   +"kEigenschaftWert": 3006966
   +"kEigenschaft": 161108
   +"cName": b"Seitenzug links weiß"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#659
   +"kEigenschaftWert": 3006967
   +"kEigenschaft": 161108
   +"cName": "Seitenzug links grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#660
   +"kEigenschaftWert": 3006968
   +"kEigenschaft": 161108
   +"cName": "Seitenzug links schwarz"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#661
   +"kEigenschaftWert": 3006969
   +"kEigenschaft": 161108
   +"cName": "Seitenzug links nickel"
   +"fAufpreisNetto": 10.618452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,64 €"
    1 => "+ 10,62 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "104,44 €"
    1 => "87,76 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.64
    1 => 10.618452
   ]
  }
  11 => {#662
   +"kEigenschaftWert": 3006970
   +"kEigenschaft": 161108
   +"cName": "Mittelzug"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161108
 +"kArtikel": 45816
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 4
 +"cName": "Bedienung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 12
}
Bedienung
{#663
 +"Werte": array:15 [
  0 => {#664
   +"kEigenschaftWert": 3006971
   +"kEigenschaft": 161109
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#665
   +"kEigenschaftWert": 3006972
   +"kEigenschaft": 161109
   +"cName": b"Standard (3/4 der Bestellhöhe)"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#666
   +"kEigenschaftWert": 3006973
   +"kEigenschaft": 161109
   +"cName": "60 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#667
   +"kEigenschaftWert": 3006974
   +"kEigenschaft": 161109
   +"cName": "80 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#668
   +"kEigenschaftWert": 3006975
   +"kEigenschaft": 161109
   +"cName": "100 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#669
   +"kEigenschaftWert": 3006976
   +"kEigenschaft": 161109
   +"cName": "120 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  6 => {#670
   +"kEigenschaftWert": 3006977
   +"kEigenschaft": 161109
   +"cName": "140 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#671
   +"kEigenschaftWert": 3006978
   +"kEigenschaft": 161109
   +"cName": "160 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#672
   +"kEigenschaftWert": 3006979
   +"kEigenschaft": 161109
   +"cName": "180 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#673
   +"kEigenschaftWert": 3006980
   +"kEigenschaft": 161109
   +"cName": "200 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#674
   +"kEigenschaftWert": 3006981
   +"kEigenschaft": 161109
   +"cName": "220 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  11 => {#675
   +"kEigenschaftWert": 3006982
   +"kEigenschaft": 161109
   +"cName": "240 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  12 => {#676
   +"kEigenschaftWert": 3006983
   +"kEigenschaft": 161109
   +"cName": "260 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  13 => {#677
   +"kEigenschaftWert": 3006984
   +"kEigenschaft": 161109
   +"cName": "280 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  14 => {#678
   +"kEigenschaftWert": 3006985
   +"kEigenschaft": 161109
   +"cName": "300 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161109
 +"kArtikel": 45816
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 5
 +"cName": b"Bedienlänge"
 +"nLieferbareVariationswerte": 15
}
Bedienlänge
{#679
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#680
   +"kEigenschaftWert": 3006986
   +"kEigenschaft": 161110
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#681
   +"kEigenschaftWert": 3006987
   +"kEigenschaft": 161110
   +"cName": b"weiß RAL 9016"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#682
   +"kEigenschaftWert": 3006988
   +"kEigenschaft": 161110
   +"cName": "silber eloxiert"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#683
   +"kEigenschaftWert": 3006989
   +"kEigenschaft": 161110
   +"cName": "schwarz RAL 9005"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161110
 +"kArtikel": 45816
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 6
 +"cName": "Profilfarbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Profilfarbe
{#684
 +"Werte": array:4 [
  0 => {#685
   +"kEigenschaftWert": 3006990
   +"kEigenschaft": 161111
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#686
   +"kEigenschaftWert": 3006991
   +"kEigenschaft": 161111
   +"cName": "Wand- & Deckenmontage"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#687
   +"kEigenschaftWert": 3006993
   +"kEigenschaft": 161111
   +"cName": b"Klemmträger weiß-silber"
   +"fAufpreisNetto": 10.14201
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,07 €"
    1 => "+ 10,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "103,87 €"
    1 => "87,28 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.07
    1 => 10.14201
   ]
  }
  3 => {#688
   +"kEigenschaftWert": 3064577
   +"kEigenschaft": 161111
   +"cName": "Halter-lang"
   +"fAufpreisNetto": 3.403377
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 4,05 €"
    1 => "+ 3,40 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "95,85 €"
    1 => "80,55 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 4.05
    1 => 3.403377
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161111
 +"kArtikel": 45816
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 7
 +"cName": "Befestigung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 4
}
Befestigung
{#689
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#690
   +"kEigenschaftWert": 3006994
   +"kEigenschaft": 161112
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#691
   +"kEigenschaftWert": 3006995
   +"kEigenschaft": 161112
   +"cName": "nein"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#692
   +"kEigenschaftWert": 3006996
   +"kEigenschaft": 161112
   +"cName": "ja"
   +"fAufpreisNetto": 15.655437
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 18,63 €"
    1 => "+ 15,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "110,43 €"
    1 => "92,80 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 18.63
    1 => 15.655437
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161112
 +"kArtikel": 45816
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 8
 +"cName": b"Seitenführung (Pendelsicherung)"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Seitenführung (Pendelsicherung)
{#693
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#694
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161113
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161113
 +"kArtikel": 45816
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "FREIFELD"
 +"nSort": 9
 +"cName": "pers. Notiz"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
pers. Notiz

ab 74,36 €

inkl. 19% USt. , versandfreie Lieferung

Alter Preis: 91,80 €
Rabatt: 19%

Lieferzeit: 5 - 8 Werktage

Lieferzeit: 16 - 17 Werktage

Stück
 


Basisrollos 43.319. blickdicht in 6 Farben - strukturiert - zur Wand-, Decken- und Klemmträgermontage

Lichttechnische Werte für alle Farben im Überblick

10 Gelborange = Lichtdurchlässigkeit: 15%, Reflexion: 34%, Wärmeumwandlung: 51%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

12 Graubraun = Lichtdurchlässigkeit: 15%, Reflexion: 28%, Wärmeumwandlung: 57%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

19 Creme = Lichtdurchlässigkeit: 36%, Reflexion: 59%, Wärmeumwandlung: 5%

21 Weiss = Lichtdurchlässigkeit: 38%, Reflexion: 62%, Wärmeumwandlung: 0%

36 Blassviolett = Lichtdurchlässigkeit: 8%, Reflexion: 20%, Wärmeumwandlung: 72%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

62 Hellblau = Lichtdurchlässigkeit: 14%, Reflexion: 31%, Wärmeumwandlung: 55%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

Mit diesem Rollo haben Sie einen schönen wie auch funktionalen Sichtschutz gefunden, der sich Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpasst. Das blickdichte Gewebe bietet einen uneingeschränkten Sichtschutz, sodass Sie gegen neugierige Blicke von außen geschützt sind.

Der leicht strukturierte Stoff, der in sechs Farben erhältlich ist, verleiht ihm eine gewisse Eleganz und Modernität. Der Stoff besteht aus Polyester und ist einfach zu reinigen. Außerdem eignet sich das Material auch für Feuchträume wie Küche oder Bad. Alle Wunschgrößen werden nach Maß gefertigt, um eine optimale Passgenauigkeit zu garantierten. Nur so erfüllt es auch seinen Zweck.

Mittels Seiten- oder Mittelzug ist es einfach zu bedienen. Die Profilfarbe können Sie selbst festlegen. Für die Montage stehen die herkömmlichen Montagevarianten wie Wand- oder Deckenmontage ebenso zur Verfügung wie die einfache und saubere Klemmträgermontage. Für einen optimalen Sichtschutz sorgt die Pendelsicherung, da es selbst bei gekipptem Fenster nahe an der Scheibe bleibt.

Lieferumfang für die unterschiedlichen Montagearten

Wand- und Deckenmontage inkl. 4 Schrauben & Dübel für die Hatlerbefestigung

Klemmträgermontage inkl. Klemmträger, 1 Inbusschlüssel für die Befestigung der Klemmträgers und 4 Schrauben für die Montage der Halter

Sie haben Fragen?

Die häufigsten Fragen mit den passenden Antworten haben wir für Sie zusammengestellt.

Ihre Fachberaterin
Antje Walther
Antje Walther
Beratungstelefon

Tel: 036628 / 89152

Montag bis Freitag:
08:00 bis 18:00 Uhr

E-Mail

shop@online-rolloshop.de

Kontaktdaten
Stoffmuster bestellen