Rollo 42.140. Verdunkelung in 7 Farben - schwer-enflammbar

Artikelnummer: R-BM-462

Rollo 42.140. Verdunkelung in 7 Farben - schwer-enflammbar
Alle Variationen sind Pflichtfelder auer pers. Notiz / Hinweis.

{#740
 +"Werte": array:106 [
  0 => {#563
   +"kEigenschaftWert": 3066303
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": b"z.B. Bestellbreite=80,1cm / Bestellhhe=145,9cm = Grundma 90x160"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#741
   +"kEigenschaftWert": 3066198
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "80x100cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#742
   +"kEigenschaftWert": 3066199
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "80x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 5.445387
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 6,48 €"
    1 => "+ 5,45 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "117,48 €"
    1 => "98,72 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 6.48
    1 => 5.445387
   ]
  }
  3 => {#743
   +"kEigenschaftWert": 3066200
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "80x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 10.890774
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 12,96 €"
    1 => "+ 10,89 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "123,96 €"
    1 => "104,17 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 12.96
    1 => 10.890774
   ]
  }
  4 => {#744
   +"kEigenschaftWert": 3066201
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "80x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 25.865568
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 30,78 €"
    1 => "+ 25,87 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "141,78 €"
    1 => "119,14 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 30.78
    1 => 25.865568
   ]
  }
  5 => {#745
   +"kEigenschaftWert": 3066202
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "80x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 31.310955
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 37,26 €"
    1 => "+ 31,31 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "148,26 €"
    1 => "124,59 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 37.26
    1 => 31.310955
   ]
  }
  6 => {#746
   +"kEigenschaftWert": 3066203
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "80x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 39.478995
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 46,98 €"
    1 => "+ 39,48 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "157,98 €"
    1 => "132,76 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 46.98
    1 => 39.478995
   ]
  }
  7 => {#747
   +"kEigenschaftWert": 3066204
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "80x340cm"
   +"fAufpreisNetto": 44.924382
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 53,46 €"
    1 => "+ 44,92 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "164,46 €"
    1 => "138,20 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 53.46
    1 => 44.924382
   ]
  }
  8 => {#748
   +"kEigenschaftWert": 3066205
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "100x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 7.487397
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 8,91 €"
    1 => "+ 7,49 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "119,91 €"
    1 => "100,76 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 8.91
    1 => 7.487397
   ]
  }
  9 => {#749
   +"kEigenschaftWert": 3066206
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "100x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 13.613427
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 16,20 €"
    1 => "+ 13,61 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "127,20 €"
    1 => "106,89 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 16.2
    1 => 13.613427
   ]
  }
  10 => {#750
   +"kEigenschaftWert": 3066207
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "100x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 19.739457
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 23,49 €"
    1 => "+ 19,74 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "134,49 €"
    1 => "113,02 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 23.49
    1 => 19.739457
   ]
  }
  11 => {#751
   +"kEigenschaftWert": 3066208
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "100x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 38.117628
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 45,36 €"
    1 => "+ 38,12 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "156,36 €"
    1 => "131,39 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 45.36
    1 => 38.117628
   ]
  }
  12 => {#752
   +"kEigenschaftWert": 3066209
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "100x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 44.243658
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 52,65 €"
    1 => "+ 44,24 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "163,65 €"
    1 => "137,52 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 52.65
    1 => 44.243658
   ]
  }
  13 => {#753
   +"kEigenschaftWert": 3066210
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "100x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 53.092422
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 63,18 €"
    1 => "+ 53,09 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "174,18 €"
    1 => "146,37 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 63.18
    1 => 53.092422
   ]
  }
  14 => {#754
   +"kEigenschaftWert": 3066211
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "100x340cm"
   +"fAufpreisNetto": 59.218452
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 70,47 €"
    1 => "+ 59,22 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "181,47 €"
    1 => "152,50 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 70.47
    1 => 59.218452
   ]
  }
  15 => {#755
   +"kEigenschaftWert": 3066212
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "120x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 14.974794
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "15"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 17,82 €"
    1 => "+ 14,97 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "128,82 €"
    1 => "108,25 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 17.82
    1 => 14.974794
   ]
  }
  16 => {#756
   +"kEigenschaftWert": 3066213
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "120x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 21.781548
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "16"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 25,92 €"
    1 => "+ 21,78 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "136,92 €"
    1 => "115,06 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 25.92
    1 => 21.781548
   ]
  }
  17 => {#757
   +"kEigenschaftWert": 3066214
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "120x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 27.907578
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "17"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 33,21 €"
    1 => "+ 27,91 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "144,21 €"
    1 => "121,18 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 33.21
    1 => 27.907578
   ]
  }
  18 => {#758
   +"kEigenschaftWert": 3066215
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "120x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 49.689045
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "18"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 59,13 €"
    1 => "+ 49,69 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "170,13 €"
    1 => "142,97 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 59.13
    1 => 49.689045
   ]
  }
  19 => {#759
   +"kEigenschaftWert": 3066216
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "120x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 56.495799
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "19"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 67,23 €"
    1 => "+ 56,50 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "178,23 €"
    1 => "149,77 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 67.23
    1 => 56.495799
   ]
  }
  20 => {#760
   +"kEigenschaftWert": 3066217
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "120x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 66.025206
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "20"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 78,57 €"
    1 => "+ 66,03 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "189,57 €"
    1 => "159,30 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 78.57
    1 => 66.025206
   ]
  }
  21 => {#761
   +"kEigenschaftWert": 3066218
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "120x340cm"
   +"fAufpreisNetto": 72.83196
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "21"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 86,67 €"
    1 => "+ 72,83 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "197,67 €"
    1 => "166,11 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 86.67
    1 => 72.83196
   ]
  }
  22 => {#762
   +"kEigenschaftWert": 3066219
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "140x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 30.630231
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "22"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 36,45 €"
    1 => "+ 30,63 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "147,45 €"
    1 => "123,91 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 36.45
    1 => 30.630231
   ]
  }
  23 => {#763
   +"kEigenschaftWert": 3066220
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "140x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 40.159638
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "23"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 47,79 €"
    1 => "+ 40,16 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "158,79 €"
    1 => "133,44 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 47.79
    1 => 40.159638
   ]
  }
  24 => {#764
   +"kEigenschaftWert": 3066221
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "140x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 49.689045
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "24"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 59,13 €"
    1 => "+ 49,69 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "170,13 €"
    1 => "142,97 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 59.13
    1 => 49.689045
   ]
  }
  25 => {#765
   +"kEigenschaftWert": 3066222
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "140x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 77.596623
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "25"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 92,34 €"
    1 => "+ 77,60 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "203,34 €"
    1 => "170,87 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 92.34
    1 => 77.596623
   ]
  }
  26 => {#766
   +"kEigenschaftWert": 3066223
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "140x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 87.806754
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "26"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 104,49 €"
    1 => "+ 87,81 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "215,49 €"
    1 => "181,08 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 104.49
    1 => 87.806754
   ]
  }
  27 => {#767
   +"kEigenschaftWert": 3066224
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "140x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 100.739457
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "27"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 119,88 €"
    1 => "+ 100,74 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "230,88 €"
    1 => "194,02 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 119.88
    1 => 100.739457
   ]
  }
  28 => {#768
   +"kEigenschaftWert": 3066225
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "140x340cm"
   +"fAufpreisNetto": 110.268945
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "28"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 131,22 €"
    1 => "+ 110,27 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "242,22 €"
    1 => "203,55 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 131.22
    1 => 110.268945
   ]
  }
  29 => {#769
   +"kEigenschaftWert": 3066226
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "160x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 38.117628
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "29"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 45,36 €"
    1 => "+ 38,12 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "156,36 €"
    1 => "131,39 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 45.36
    1 => 38.117628
   ]
  }
  30 => {#770
   +"kEigenschaftWert": 3066227
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "160x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 48.327759
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "30"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 57,51 €"
    1 => "+ 48,33 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "168,51 €"
    1 => "141,61 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 57.51
    1 => 48.327759
   ]
  }
  31 => {#771
   +"kEigenschaftWert": 3066228
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "160x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 58.537809
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "31"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 69,66 €"
    1 => "+ 58,54 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "180,66 €"
    1 => "151,82 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 69.66
    1 => 58.537809
   ]
  }
  32 => {#772
   +"kEigenschaftWert": 3066229
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "160x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 89.848764
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "32"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 106,92 €"
    1 => "+ 89,85 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "217,92 €"
    1 => "183,13 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 106.92
    1 => 89.848764
   ]
  }
  33 => {#773
   +"kEigenschaftWert": 3066230
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "160x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 100.739457
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "33"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 119,88 €"
    1 => "+ 100,74 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "230,88 €"
    1 => "194,02 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 119.88
    1 => 100.739457
   ]
  }
  34 => {#774
   +"kEigenschaftWert": 3066231
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "160x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 113.672241
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "34"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 135,27 €"
    1 => "+ 113,67 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "246,27 €"
    1 => "206,95 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 135.27
    1 => 113.672241
   ]
  }
  35 => {#775
   +"kEigenschaftWert": 3066232
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "160x340cm"
   +"fAufpreisNetto": 124.563015
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "35"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 148,23 €"
    1 => "+ 124,56 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "259,23 €"
    1 => "217,84 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 148.23
    1 => 124.563015
   ]
  }
  36 => {#776
   +"kEigenschaftWert": 3066233
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "180x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 45.605025
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "36"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 54,27 €"
    1 => "+ 45,61 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "165,27 €"
    1 => "138,88 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 54.27
    1 => 45.605025
   ]
  }
  37 => {#777
   +"kEigenschaftWert": 3066234
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "180x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 56.495799
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "37"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 67,23 €"
    1 => "+ 56,50 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "178,23 €"
    1 => "149,77 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 67.23
    1 => 56.495799
   ]
  }
  38 => {#778
   +"kEigenschaftWert": 3066235
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "180x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 67.386573
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "38"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 80,19 €"
    1 => "+ 67,39 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "191,19 €"
    1 => "160,66 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 80.19
    1 => 67.386573
   ]
  }
  39 => {#779
   +"kEigenschaftWert": 3066236
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "180x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 102.100824
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "39"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 121,50 €"
    1 => "+ 102,10 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "232,50 €"
    1 => "195,38 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 121.5
    1 => 102.100824
   ]
  }
  40 => {#780
   +"kEigenschaftWert": 3066237
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "180x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 112.991598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "40"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 134,46 €"
    1 => "+ 112,99 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "245,46 €"
    1 => "206,27 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 134.46
    1 => 112.991598
   ]
  }
  41 => {#781
   +"kEigenschaftWert": 3066238
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "180x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 127.285749
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "41"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 151,47 €"
    1 => "+ 127,29 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "262,47 €"
    1 => "220,56 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 151.47
    1 => 127.285749
   ]
  }
  42 => {#782
   +"kEigenschaftWert": 3066239
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "180x340cm"
   +"fAufpreisNetto": 138.857166
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "42"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 165,24 €"
    1 => "+ 138,86 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "276,24 €"
    1 => "232,13 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 165.24
    1 => 138.857166
   ]
  }
  43 => {#783
   +"kEigenschaftWert": 3066240
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "200x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 53.092422
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "43"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 63,18 €"
    1 => "+ 53,09 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "174,18 €"
    1 => "146,37 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 63.18
    1 => 53.092422
   ]
  }
  44 => {#784
   +"kEigenschaftWert": 3066241
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "200x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 64.663839
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "44"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 76,95 €"
    1 => "+ 64,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "187,95 €"
    1 => "157,94 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 76.95
    1 => 64.663839
   ]
  }
  45 => {#785
   +"kEigenschaftWert": 3066242
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "200x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 76.235256
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "45"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 90,72 €"
    1 => "+ 76,24 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "201,72 €"
    1 => "169,51 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 90.72
    1 => 76.235256
   ]
  }
  46 => {#786
   +"kEigenschaftWert": 3066243
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "200x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 114.352965
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "46"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 136,08 €"
    1 => "+ 114,35 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "247,08 €"
    1 => "207,63 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 136.08
    1 => 114.352965
   ]
  }
  47 => {#787
   +"kEigenschaftWert": 3066244
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "200x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 125.924382
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "47"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 149,85 €"
    1 => "+ 125,92 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "260,85 €"
    1 => "219,20 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 149.85
    1 => 125.924382
   ]
  }
  48 => {#788
   +"kEigenschaftWert": 3066245
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "200x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 140.899176
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "48"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 167,67 €"
    1 => "+ 140,90 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "278,67 €"
    1 => "234,18 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 167.67
    1 => 140.899176
   ]
  }
  49 => {#789
   +"kEigenschaftWert": 3066246
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "200x340cm"
   +"fAufpreisNetto": 153.151236
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "49"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 182,25 €"
    1 => "+ 153,15 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "293,25 €"
    1 => "246,43 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 182.25
    1 => 153.151236
   ]
  }
  50 => {#790
   +"kEigenschaftWert": 3066247
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "220x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 60.579819
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "50"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 72,09 €"
    1 => "+ 60,58 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "183,09 €"
    1 => "153,86 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 72.09
    1 => 60.579819
   ]
  }
  51 => {#791
   +"kEigenschaftWert": 3066248
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "220x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 72.83196
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "51"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 86,67 €"
    1 => "+ 72,83 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "197,67 €"
    1 => "166,11 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 86.67
    1 => 72.83196
   ]
  }
  52 => {#792
   +"kEigenschaftWert": 3066249
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "220x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 85.08402
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "52"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 101,25 €"
    1 => "+ 85,08 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "212,25 €"
    1 => "178,36 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 101.25
    1 => 85.08402
   ]
  }
  53 => {#793
   +"kEigenschaftWert": 3066250
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "220x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 126.605025
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "53"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 150,66 €"
    1 => "+ 126,61 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "261,66 €"
    1 => "219,88 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 150.66
    1 => 126.605025
   ]
  }
  54 => {#794
   +"kEigenschaftWert": 3066251
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "220x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 138.857166
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "54"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 165,24 €"
    1 => "+ 138,86 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "276,24 €"
    1 => "232,13 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 165.24
    1 => 138.857166
   ]
  }
  55 => {#795
   +"kEigenschaftWert": 3066252
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "220x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 154.512603
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "55"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 183,87 €"
    1 => "+ 154,51 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "294,87 €"
    1 => "247,79 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 183.87
    1 => 154.512603
   ]
  }
  56 => {#796
   +"kEigenschaftWert": 3066253
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "220x340cm"
   +"fAufpreisNetto": 167.445387
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "56"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 199,26 €"
    1 => "+ 167,45 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "310,26 €"
    1 => "260,72 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 199.26
    1 => 167.445387
   ]
  }
  57 => {#797
   +"kEigenschaftWert": 3066254
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "240x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 68.747859
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "57"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 81,81 €"
    1 => "+ 68,75 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "192,81 €"
    1 => "162,03 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 81.81
    1 => 68.747859
   ]
  }
  58 => {#798
   +"kEigenschaftWert": 3066255
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "240x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 81.680643
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "58"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 97,20 €"
    1 => "+ 81,68 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "208,20 €"
    1 => "174,96 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 97.2
    1 => 81.680643
   ]
  }
  59 => {#799
   +"kEigenschaftWert": 3066256
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "240x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 94.613427
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "59"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 112,59 €"
    1 => "+ 94,61 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "223,59 €"
    1 => "187,89 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 112.59
    1 => 94.613427
   ]
  }
  60 => {#800
   +"kEigenschaftWert": 3066257
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "240x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 138.857166
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "60"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 165,24 €"
    1 => "+ 138,86 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "276,24 €"
    1 => "232,13 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 165.24
    1 => 138.857166
   ]
  }
  61 => {#801
   +"kEigenschaftWert": 3066258
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "240x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 151.78995
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "61"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 180,63 €"
    1 => "+ 151,79 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "291,63 €"
    1 => "245,07 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 180.63
    1 => 151.78995
   ]
  }
  62 => {#802
   +"kEigenschaftWert": 3066259
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "240x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 168.12603
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "62"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 200,07 €"
    1 => "+ 168,13 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "311,07 €"
    1 => "261,40 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 200.07
    1 => 168.12603
   ]
  }
  63 => {#803
   +"kEigenschaftWert": 3066260
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "240x340cm"
   +"fAufpreisNetto": 181.739457
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "63"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 216,27 €"
    1 => "+ 181,74 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "327,27 €"
    1 => "275,02 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 216.27
    1 => 181.739457
   ]
  }
  64 => {#804
   +"kEigenschaftWert": 3066261
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "260x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 106.865568
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "64"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 127,17 €"
    1 => "+ 106,87 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "238,17 €"
    1 => "200,14 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 127.17
    1 => 106.865568
   ]
  }
  65 => {#805
   +"kEigenschaftWert": 3066262
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "260x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 120.478995
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "65"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 143,37 €"
    1 => "+ 120,48 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "254,37 €"
    1 => "213,76 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 143.37
    1 => 120.478995
   ]
  }
  66 => {#806
   +"kEigenschaftWert": 3066263
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "260x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 134.092422
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "66"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 159,57 €"
    1 => "+ 134,09 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "270,57 €"
    1 => "227,37 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 159.57
    1 => 134.092422
   ]
  }
  67 => {#807
   +"kEigenschaftWert": 3066264
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "260x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 181.739457
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "67"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 216,27 €"
    1 => "+ 181,74 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "327,27 €"
    1 => "275,02 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 216.27
    1 => 181.739457
   ]
  }
  68 => {#808
   +"kEigenschaftWert": 3066265
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "260x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 196.033608
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "68"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 233,28 €"
    1 => "+ 196,03 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "344,28 €"
    1 => "289,31 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 233.28
    1 => 196.033608
   ]
  }
  69 => {#809
   +"kEigenschaftWert": 3066266
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "260x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 212.369769
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "69"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 252,72 €"
    1 => "+ 212,37 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "363,72 €"
    1 => "305,65 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 252.72
    1 => 212.369769
   ]
  }
  70 => {#810
   +"kEigenschaftWert": 3066267
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "260x340cm"
   +"fAufpreisNetto": 226.663839
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "70"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 269,73 €"
    1 => "+ 226,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "380,73 €"
    1 => "319,94 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 269.73
    1 => 226.663839
   ]
  }
  71 => {#811
   +"kEigenschaftWert": 3066268
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "280x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 114.352965
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "71"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 136,08 €"
    1 => "+ 114,35 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "247,08 €"
    1 => "207,63 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 136.08
    1 => 114.352965
   ]
  }
  72 => {#812
   +"kEigenschaftWert": 3066269
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "280x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 128.647035
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "72"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 153,09 €"
    1 => "+ 128,65 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "264,09 €"
    1 => "221,92 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 153.09
    1 => 128.647035
   ]
  }
  73 => {#813
   +"kEigenschaftWert": 3066270
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "280x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 142.941186
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "73"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 170,10 €"
    1 => "+ 142,94 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "281,10 €"
    1 => "236,22 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 170.1
    1 => 142.941186
   ]
  }
  74 => {#814
   +"kEigenschaftWert": 3066271
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "280x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 193.991598
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "74"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 230,85 €"
    1 => "+ 193,99 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "341,85 €"
    1 => "287,27 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 230.85
    1 => 193.991598
   ]
  }
  75 => {#815
   +"kEigenschaftWert": 3066272
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "280x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 208.966392
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "75"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 248,67 €"
    1 => "+ 208,97 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "359,67 €"
    1 => "302,24 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 248.67
    1 => 208.966392
   ]
  }
  76 => {#816
   +"kEigenschaftWert": 3066273
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "280x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 226.663839
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "76"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 269,73 €"
    1 => "+ 226,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "380,73 €"
    1 => "319,94 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 269.73
    1 => 226.663839
   ]
  }
  77 => {#817
   +"kEigenschaftWert": 3066274
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "280x340cm"
   +"fAufpreisNetto": 240.95799
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "77"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 286,74 €"
    1 => "+ 240,96 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "397,74 €"
    1 => "334,24 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 286.74
    1 => 240.95799
   ]
  }
  78 => {#818
   +"kEigenschaftWert": 3066275
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "300x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 122.521005
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "78"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 145,80 €"
    1 => "+ 122,52 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "256,80 €"
    1 => "215,80 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 145.8
    1 => 122.521005
   ]
  }
  79 => {#819
   +"kEigenschaftWert": 3066276
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "300x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 137.495799
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "79"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 163,62 €"
    1 => "+ 137,50 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "274,62 €"
    1 => "230,77 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 163.62
    1 => 137.495799
   ]
  }
  80 => {#820
   +"kEigenschaftWert": 3066277
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "300x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 152.470593
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "80"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 181,44 €"
    1 => "+ 152,47 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "292,44 €"
    1 => "245,75 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 181.44
    1 => 152.470593
   ]
  }
  81 => {#821
   +"kEigenschaftWert": 3066278
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "300x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 206.924382
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "81"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 246,24 €"
    1 => "+ 206,92 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "357,24 €"
    1 => "300,20 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 246.24
    1 => 206.924382
   ]
  }
  82 => {#822
   +"kEigenschaftWert": 3066279
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "300x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 221.899176
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "82"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 264,06 €"
    1 => "+ 221,90 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "375,06 €"
    1 => "315,18 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 264.06
    1 => 221.899176
   ]
  }
  83 => {#823
   +"kEigenschaftWert": 3066280
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "300x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 240.277347
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "83"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 285,93 €"
    1 => "+ 240,28 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "396,93 €"
    1 => "333,55 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 285.93
    1 => 240.277347
   ]
  }
  84 => {#824
   +"kEigenschaftWert": 3066281
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "300x340cm"
   +"fAufpreisNetto": 255.932784
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "84"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 304,56 €"
    1 => "+ 255,93 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "415,56 €"
    1 => "349,21 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 304.56
    1 => 255.932784
   ]
  }
  85 => {#825
   +"kEigenschaftWert": 3066282
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "320x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 130.689045
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "85"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 155,52 €"
    1 => "+ 130,69 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "266,52 €"
    1 => "223,97 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 155.52
    1 => 130.689045
   ]
  }
  86 => {#826
   +"kEigenschaftWert": 3066283
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "320x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 145.663839
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "86"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 173,34 €"
    1 => "+ 145,66 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "284,34 €"
    1 => "238,94 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 173.34
    1 => 145.663839
   ]
  }
  87 => {#827
   +"kEigenschaftWert": 3066284
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "320x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 161.319357
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "87"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 191,97 €"
    1 => "+ 161,32 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "302,97 €"
    1 => "254,60 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 191.97
    1 => 161.319357
   ]
  }
  88 => {#828
   +"kEigenschaftWert": 3066285
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "320x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 219.176442
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "88"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 260,82 €"
    1 => "+ 219,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "371,82 €"
    1 => "312,45 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 260.82
    1 => 219.176442
   ]
  }
  89 => {#829
   +"kEigenschaftWert": 3066286
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "320x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 235.512603
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "89"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 280,26 €"
    1 => "+ 235,51 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "391,26 €"
    1 => "328,79 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 280.26
    1 => 235.512603
   ]
  }
  90 => {#830
   +"kEigenschaftWert": 3066287
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "320x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 254.571417
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "90"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 302,94 €"
    1 => "+ 254,57 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "413,94 €"
    1 => "347,85 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 302.94
    1 => 254.571417
   ]
  }
  91 => {#831
   +"kEigenschaftWert": 3066288
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "320x340cm"
   +"fAufpreisNetto": 270.226854
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "91"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 321,57 €"
    1 => "+ 270,23 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "432,57 €"
    1 => "363,50 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 321.57
    1 => 270.226854
   ]
  }
  92 => {#832
   +"kEigenschaftWert": 3066289
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "340x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 138.176442
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "92"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 164,43 €"
    1 => "+ 138,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "275,43 €"
    1 => "231,45 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 164.43
    1 => 138.176442
   ]
  }
  93 => {#833
   +"kEigenschaftWert": 3066290
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "340x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 154.512603
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "93"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 183,87 €"
    1 => "+ 154,51 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "294,87 €"
    1 => "247,79 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 183.87
    1 => 154.512603
   ]
  }
  94 => {#834
   +"kEigenschaftWert": 3066291
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "340x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 170.848764
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "94"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 203,31 €"
    1 => "+ 170,85 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "314,31 €"
    1 => "264,13 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 203.31
    1 => 170.848764
   ]
  }
  95 => {#835
   +"kEigenschaftWert": 3066292
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "340x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 232.109226
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "95"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 276,21 €"
    1 => "+ 232,11 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "387,21 €"
    1 => "325,39 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 276.21
    1 => 232.109226
   ]
  }
  96 => {#836
   +"kEigenschaftWert": 3066293
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "340x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 248.445387
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "96"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 295,65 €"
    1 => "+ 248,45 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "406,65 €"
    1 => "341,72 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 295.65
    1 => 248.445387
   ]
  }
  97 => {#837
   +"kEigenschaftWert": 3066294
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "340x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 268.184844
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "97"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 319,14 €"
    1 => "+ 268,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "430,14 €"
    1 => "361,46 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 319.14
    1 => 268.184844
   ]
  }
  98 => {#838
   +"kEigenschaftWert": 3066295
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "340x340cm"
   +"fAufpreisNetto": 285.201648
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "98"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 339,39 €"
    1 => "+ 285,20 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "450,39 €"
    1 => "378,48 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 339.39
    1 => 285.201648
   ]
  }
  99 => {#839
   +"kEigenschaftWert": 3066296
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "360x100cm"
   +"fAufpreisNetto": 146.344563
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "99"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 174,15 €"
    1 => "+ 146,34 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "285,15 €"
    1 => "239,62 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 174.15
    1 => 146.344563
   ]
  }
  100 => {#840
   +"kEigenschaftWert": 3066297
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "360x140cm"
   +"fAufpreisNetto": 162.680643
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "100"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 193,59 €"
    1 => "+ 162,68 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "304,59 €"
    1 => "255,96 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 193.59
    1 => 162.680643
   ]
  }
  101 => {#841
   +"kEigenschaftWert": 3066298
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "360x180cm"
   +"fAufpreisNetto": 179.697447
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "101"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 213,84 €"
    1 => "+ 179,70 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "324,84 €"
    1 => "272,97 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 213.84
    1 => 179.697447
   ]
  }
  102 => {#842
   +"kEigenschaftWert": 3066299
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "360x220cm"
   +"fAufpreisNetto": 244.361367
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "102"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 290,79 €"
    1 => "+ 244,36 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "401,79 €"
    1 => "337,64 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 290.79
    1 => 244.361367
   ]
  }
  103 => {#843
   +"kEigenschaftWert": 3066300
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "360x260cm"
   +"fAufpreisNetto": 262.058814
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "103"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 311,85 €"
    1 => "+ 262,06 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "422,85 €"
    1 => "355,34 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 311.85
    1 => 262.058814
   ]
  }
  104 => {#844
   +"kEigenschaftWert": 3066301
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "360x300cm"
   +"fAufpreisNetto": 282.478995
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "104"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 336,15 €"
    1 => "+ 282,48 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "447,15 €"
    1 => "375,76 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 336.15
    1 => 282.478995
   ]
  }
  105 => {#845
   +"kEigenschaftWert": 3066302
   +"kEigenschaft": 165231
   +"cName": "360x340cm"
   +"fAufpreisNetto": 300.176442
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "105"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 357,21 €"
    1 => "+ 300,18 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "468,21 €"
    1 => "393,45 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 357.21
    1 => 300.176442
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 165231
 +"kArtikel": 45883
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 0
 +"cName": b"Grundma"
 +"nLieferbareVariationswerte": 106
}
Grundma
{#846
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#847
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161705
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161705
 +"kArtikel": 45883
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 1
 +"cName": "Bestellbreite in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellbreite in cm
ab 40,1 bis 360 cm
{#848
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#849
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161706
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161706
 +"kArtikel": 45883
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "PFLICHT-FREIFELD"
 +"nSort": 2
 +"cName": b"Bestellhhe in cm"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
Bestellhhe in cm
bis 340 cm
{#850
 +"Werte": array:7 [
  0 => {#851
   +"kEigenschaftWert": 3013613
   +"kEigenschaft": 161779
   +"cName": "00 Weiss"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_00-Weiss.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_00-Weiss.jpg"
  }
  1 => {#852
   +"kEigenschaftWert": 3013614
   +"kEigenschaft": 161779
   +"cName": "02 Pastellgrau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_02-Pastellgrau.jpg"
  }
  2 => {#853
   +"kEigenschaftWert": 3013615
   +"kEigenschaft": 161779
   +"cName": "19 Cremeweiss"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_19-Cremeweiss.jpg"
  }
  3 => {#854
   +"kEigenschaftWert": 3013616
   +"kEigenschaft": 161779
   +"cName": "23 Hellgelb"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_23-Hellgelb.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_23-Hellgelb.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_23-Hellgelb.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_23-Hellgelb.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_23-Hellgelb.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_23-Hellgelb.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_23-Hellgelb.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_23-Hellgelb.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_23-Hellgelb.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_23-Hellgelb.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_23-Hellgelb.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_23-Hellgelb.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_23-Hellgelb.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_23-Hellgelb.jpg"
  }
  4 => {#855
   +"kEigenschaftWert": 3013617
   +"kEigenschaft": 161779
   +"cName": "27 Blassorange"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_27-Blassorange.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_27-Blassorange.jpg"
  }
  5 => {#856
   +"kEigenschaftWert": 3013618
   +"kEigenschaft": 161779
   +"cName": "64 Graublau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_64-Graublau.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_64-Graublau.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_64-Graublau.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_64-Graublau.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_64-Graublau.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_64-Graublau.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_64-Graublau.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_64-Graublau.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_64-Graublau.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_64-Graublau.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_64-Graublau.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_64-Graublau.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_64-Graublau.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_64-Graublau.jpg"
  }
  6 => {#857
   +"kEigenschaftWert": 3013619
   +"kEigenschaft": 161779
   +"cName": b"91 Blassgrn"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cBildPfadMini": "bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cBildPfad": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cBildPfadGross": "bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cBildPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cBildPfadFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cBildPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadMini": "bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadKlein": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadNormal": "bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadGross": "bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadMiniFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/mini/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadKleinFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadNormalFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/normal/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
   +"cPfadGrossFull": "https://www.online-rolloshop.de/bilder/variationen/gross/rollo-42140-verdunkelung-in-7-farben-schwer-entflammbar_Farbe_91-Blassgruen.jpg"
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161779
 +"kArtikel": 45883
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "IMGSWATCHES"
 +"nSort": 3
 +"cName": "Farbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 7
}
Farbe
{#858
 +"Werte": array:8 [
  0 => {#859
   +"kEigenschaftWert": 3013025
   +"kEigenschaft": 161707
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#860
   +"kEigenschaftWert": 3013026
   +"kEigenschaft": 161707
   +"cName": "Basis"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#861
   +"kEigenschaftWert": 3013027
   +"kEigenschaft": 161707
   +"cName": b"Trgerprofil 40 - 100 cm"
   +"fAufpreisNetto": 18.378171
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 21,87 €"
    1 => "+ 18,38 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "132,87 €"
    1 => "111,66 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 21.87
    1 => 18.378171
   ]
  }
  3 => {#862
   +"kEigenschaftWert": 3013028
   +"kEigenschaft": 161707
   +"cName": b"Trgerprofil 100,1 - 140 cm"
   +"fAufpreisNetto": 23.142834
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 27,54 €"
    1 => "+ 23,14 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "138,54 €"
    1 => "116,42 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 27.54
    1 => 23.142834
   ]
  }
  4 => {#863
   +"kEigenschaftWert": 3013029
   +"kEigenschaft": 161707
   +"cName": b"Trgerprofil 140,1 - 180 cm"
   +"fAufpreisNetto": 29.949588
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 35,64 €"
    1 => "+ 29,95 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "146,64 €"
    1 => "123,23 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 35.64
    1 => 29.949588
   ]
  }
  5 => {#864
   +"kEigenschaftWert": 3013030
   +"kEigenschaft": 161707
   +"cName": b"Trgerprofil 180,1 - 220 cm"
   +"fAufpreisNetto": 35.394975
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 42,12 €"
    1 => "+ 35,39 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "153,12 €"
    1 => "128,67 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 42.12
    1 => 35.394975
   ]
  }
  6 => {#865
   +"kEigenschaftWert": 3013031
   +"kEigenschaft": 161707
   +"cName": b"Trgerprofil 220,1 - 260 cm"
   +"fAufpreisNetto": 41.521005
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 49,41 €"
    1 => "+ 41,52 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "160,41 €"
    1 => "134,80 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 49.41
    1 => 41.521005
   ]
  }
  7 => {#866
   +"kEigenschaftWert": 3013032
   +"kEigenschaft": 161707
   +"cName": b"Trgerprofil 260,1 - 280 cm"
   +"fAufpreisNetto": 46.285749
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 55,08 €"
    1 => "+ 46,29 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "166,08 €"
    1 => "139,56 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 55.08
    1 => 46.285749
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161707
 +"kArtikel": 45883
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 4
 +"cName": "Rollotyp"
 +"nLieferbareVariationswerte": 8
}
Rollotyp
{#867
 +"Werte": array:9 [
  0 => {#868
   +"kEigenschaftWert": 3013045
   +"kEigenschaft": 161708
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#869
   +"kEigenschaftWert": 3013046
   +"kEigenschaft": 161708
   +"cName": "rechts transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#870
   +"kEigenschaftWert": 3013047
   +"kEigenschaft": 161708
   +"cName": b"rechts wei"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#871
   +"kEigenschaftWert": 3013048
   +"kEigenschaft": 161708
   +"cName": "rechts grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#872
   +"kEigenschaftWert": 3013050
   +"kEigenschaft": 161708
   +"cName": "rechts nickel"
   +"fAufpreisNetto": 13.341186
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 15,88 €"
    1 => "+ 13,34 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "126,88 €"
    1 => "106,62 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 15.88
    1 => 13.341186
   ]
  }
  5 => {#873
   +"kEigenschaftWert": 3013051
   +"kEigenschaft": 161708
   +"cName": "links transparent"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  6 => {#874
   +"kEigenschaftWert": 3013052
   +"kEigenschaft": 161708
   +"cName": b"links wei"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#875
   +"kEigenschaftWert": 3013053
   +"kEigenschaft": 161708
   +"cName": "links grau"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#876
   +"kEigenschaftWert": 3013055
   +"kEigenschaft": 161708
   +"cName": "links nickel"
   +"fAufpreisNetto": 13.341186
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 15,88 €"
    1 => "+ 13,34 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "126,88 €"
    1 => "106,62 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 15.88
    1 => 13.341186
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161708
 +"kArtikel": 45883
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 5
 +"cName": "Seitenzug"
 +"nLieferbareVariationswerte": 9
}
Seitenzug
{#877
 +"Werte": array:17 [
  0 => {#878
   +"kEigenschaftWert": 3013056
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#879
   +"kEigenschaftWert": 3013057
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": b"Standard (3/4 der Bestellhhe)"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#880
   +"kEigenschaftWert": 3013058
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "60 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  3 => {#881
   +"kEigenschaftWert": 3013059
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "80 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "3"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  4 => {#882
   +"kEigenschaftWert": 3013060
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "100 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "4"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  5 => {#883
   +"kEigenschaftWert": 3013061
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "120 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "5"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  6 => {#884
   +"kEigenschaftWert": 3013062
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "140 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "6"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  7 => {#885
   +"kEigenschaftWert": 3013063
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "160 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "7"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  8 => {#886
   +"kEigenschaftWert": 3013064
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "180 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "8"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  9 => {#887
   +"kEigenschaftWert": 3013065
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "200 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "9"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  10 => {#888
   +"kEigenschaftWert": 3013066
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "220 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "10"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  11 => {#889
   +"kEigenschaftWert": 3013067
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "240 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "11"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  12 => {#890
   +"kEigenschaftWert": 3013068
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "260 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "12"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  13 => {#891
   +"kEigenschaftWert": 3013069
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "280 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "13"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  14 => {#892
   +"kEigenschaftWert": 3013070
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "300 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "14"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  15 => {#893
   +"kEigenschaftWert": 3065452
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "320 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "15"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  16 => {#894
   +"kEigenschaftWert": 3065453
   +"kEigenschaft": 161709
   +"cName": "340 cm"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "16"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161709
 +"kArtikel": 45883
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 6
 +"cName": b"Bedienlnge"
 +"nLieferbareVariationswerte": 17
}
Bedienlnge
{#895
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#896
   +"kEigenschaftWert": 3013071
   +"kEigenschaft": 161710
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#897
   +"kEigenschaftWert": 3013072
   +"kEigenschaft": 161710
   +"cName": b"wei RAL 9016"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#898
   +"kEigenschaftWert": 3013073
   +"kEigenschaft": 161710
   +"cName": "silber eloxiert"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161710
 +"kArtikel": 45883
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 7
 +"cName": "Profilfarbe"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Profilfarbe
{#899
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#900
   +"kEigenschaftWert": 3013075
   +"kEigenschaft": 161711
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#901
   +"kEigenschaftWert": 3013076
   +"kEigenschaft": 161711
   +"cName": "Wand"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#902
   +"kEigenschaftWert": 3013077
   +"kEigenschaft": 161711
   +"cName": "Decke"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161711
 +"kArtikel": 45883
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 8
 +"cName": "Befestigung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Befestigung
{#903
 +"Werte": array:3 [
  0 => {#904
   +"kEigenschaftWert": 3013078
   +"kEigenschaft": 161712
   +"cName": "Beschreibung"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "0"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  1 => {#905
   +"kEigenschaftWert": 3013079
   +"kEigenschaft": 161712
   +"cName": "nein"
   +"fAufpreisNetto": "0.0000"
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "1"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
  2 => {#906
   +"kEigenschaftWert": 3013080
   +"kEigenschaft": 161712
   +"cName": "ja"
   +"fAufpreisNetto": 14.974794
   +"fGewichtDiff": "0.0000"
   +"cArtNr": "0"
   +"nSort": "2"
   +"fLagerbestand": "0"
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
   +"cAufpreisLocalized": array:2 [
    0 => "+ 17,82 €"
    1 => "+ 14,97 €"
   ]
   +"cPreisInklAufpreis": array:2 [
    0 => "128,82 €"
    1 => "108,25 €"
   ]
   +"fAufpreis": array:2 [
    0 => 17.82
    1 => 14.974794
   ]
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161712
 +"kArtikel": 45883
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "SELECTBOX"
 +"nSort": 9
 +"cName": b"Seilfhrung"
 +"nLieferbareVariationswerte": 3
}
Seilfhrung
{#907
 +"Werte": array:1 [
  0 => {#908
   +"kEigenschaftWert": 0
   +"kEigenschaft": 161713
   +"cName": ""
   +"fAufpreisNetto": null
   +"fGewichtDiff": null
   +"cArtNr": null
   +"nSort": null
   +"fLagerbestand": null
   +"fPackeinheit": 1
   +"inStock": true
   +"notExists": false
  }
 ]
 +"kEigenschaft": 161713
 +"kArtikel": 45883
 +"cWaehlbar": "Y"
 +"cTyp": "FREIFELD"
 +"nSort": 10
 +"cName": "pers. Notiz"
 +"nLieferbareVariationswerte": 2
}
pers. Notiz

ab 89,91 €

inkl.19% USt. , versandfreie Lieferung

Alter Preis: 111,00 €
Rabatt: 19%

Lieferzeit: 2 - 3 Werktage

Stck


Rollo 42.140. Verdunkelung in 7 Farben - schwer-enflammbar - zur Wand- und Deckenmontage

Lichttechnische Werte fr alle Farben im berblick

00 Weiss = Lichtdurchlssigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wrmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

02 Pastellgrau = Lichtdurchlssigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wrmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

19 Cremeweiss = Lichtdurchlssigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wrmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

23 Hellgelb = Lichtdurchlssigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wrmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

27 Blassorange = Lichtdurchlssigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wrmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

64 Graublau = Lichtdurchlssigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wrmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

91 Blassgrn = Lichtdurchlssigkeit: 0%, Reflexion: 83%, Wrmeumwandlung: 17%, Bildschirmarbeitsplatz: geeignet

Sie haben Fragen?

Die hufigsten Fragen mit den passenden Antworten haben wir fr Sie zusammengestellt.

Ihre Fachberaterin
Antje Walther
Antje Walther
Beratungstelefon

Tel: 036628 / 89152

Montag bis Freitag:
08:00 bis 18:00 Uhr

E-Mail

shop@online-rolloshop.de

Kontaktdaten
Stoffmuster bestellen